MOVIR: TUKE s pomocou EÚ vyvíja moderný koncentrák. Hoax či reálna obava?

MOVIR

Marian Kotleba a Milan Mazurek zverejnili videá, v ktorých varovali pred vývojom „moderných koncentračných táborov“. Minister obrany Naď to označil za hoax (v tom najvyprázdnenejšom slova zmysle) a podáva na nich trestné oznámenie pre šírenie poplašnej správy.

MOVIR je projekt Technickej univerzity v Košiciach s nenávratným finančným príspevkom vo výške 3,6 milióna eur podporený aj Európskou úniou. Partnerom projektu je aj Centrum výcviku Lešť, ktoré spadá pod ministerstvo obrany. 

Web prezentujúci tento projekt sa vyznačuje už na prvý pohľad značným eufemizmom v podobe štylistického kotrmelca v hlavičke webu:

„Mobilný monitorovací systém pre ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení“

Ako to chápať? Izolované skupiny obyvateľstva majú byť chránené pred šírením? Či tie skupiny budú izolované preventívne, aby náhodou neprišli do kontaktu s nakazeným? Čiže aj zdravých preventívne izolujú, resp. uväznia?

Tento mobilný monitorovací systém má zjavne slúžiť na to, aby sa dali napr. ohniská nákazy izolovať a zabezpečiť, že ľudia z týchto ohnísk nebudú môcť nepozorovane a zjavne aj bez sankcií vyčlenené územie opustiť.

Bez ohľadu na to, čo o využití systému hovoria oficiálne zdroje, na konci dňa to budú politici, ktorí budú rozhodovať o využití alebo zneužití celého systému. Zo skúsenosti z posledných dvoch rokov vieme, že môžeme predpokladať skôr zneužitie ako využitie. 

Reálny scenár použitia by mohol však vyzerať aj nasledovne: 

  • Pôjdeme sa otestovať, možno aj plošne a dobrovoľne nasilu. Okrem napr. výteru z nosa, si nás rovno odfotia, zistia adresu pobytu a tieto údaje nahrajú do systému.
  • Tam, kde testovanie identifikuje zdroje nákazy, umiestnia tento mobilný systém. A ÚVZ bude mať veľmi silnú záruku, že nikto neporuší prikázanú karanténu.
  • Vzniknú dve skupiny: negatívne domácnosti, ktorých členovia sa budú môcť privilegovane pohybovať mimo zón druhej skupiny. Druhú skupinu budú tvoriť domácnosti s pozitívnym prípadom alebo s členom domácnosti, ktorý sa „dobrovoľného“ testovania nezúčastnil.

Z hľadiska zásahu do základných práv a slobôd sa to dá prirovnať k domácemu väzeniu s monitorovacím náramkom.

Takýto systém pri súčasnom stave technológií by v podstate dokázal uväzniť ľudí na ich vlastných dvoroch alebo v ich vlastných bytových domoch. A keďže platí, že čím skôr sa ohnisko izoluje, tým je menšie a pre vývoj prípadnej epidémie je žiaduce, aby sa izolovalo na čo najmenšej úrovni, dá sa predpokladať, že k takejto forme väzenia by to zvádzalo.

Dokonca takýto typ systému by dokázal vo vybraných lokalitách zabezpečiť aj oveľa efektívnejší lockdown – plošne pre všetkých, čiže primárne pre zdravých. Kto opustí svoje bydlisko, bude zachytený senzorom či kamerou, ihneď identifikovaný a ihneď drakonicky pokutovaný, prípadné rovno fyzicky uväznený? 

Má daný systém charakter väzenia? Má.

Má to potenciál zasahovať do základných práv bez toho, že by sa človek niečím reálne previnil? Má.

Existuje vhodnejšie prirovnanie ako ku koncentračným táborom, ak tým chce politik vyvolať u ľudí pobúrenie a upriamiť na to pozornosť verejnosti? Ak hej, dajte vedieť do komentárov, ako sa z toho dá neurobiť „hoax“.

Podľa Mazureka bude zrejme daný systém zameraný priamo aj na neočkovaných. Projekt takýto cieľ neuvádza, ale taký stav sa, samozrejme, nedá vylúčiť. 

Pred dostupnými vakcínami politici sľubovali, že budú dobrovoľné a dnes všade vo svete vrátane Európskej únie vidíme nielen diskriminačné opatrenia voči neočkovaným, ale dokonca aj rôzne „suspendovania“ či priamo vyhadzovania z práce kvôli nezaočkovanosti. Navyše, už sa úplne otvorene hovorí o povinnom očkovaní pre niektoré skupiny obyvateľstva a niektoré štáty ho už zaviedli. Hovoriť o dobrovoľnosti očkovania je dnes prejavom cynizmu a vážnym deformovaním reality. 

Naratív, že neočkovaní sú rizikoví pre seba a najmä pre celú spoločnosť, sa tu vo veľkom vo verejnom priestore presadzuje. A o rizikových skupinách hovorí aj MOVIR.  

Najhoršie  je, že veľa ľudí (možno aj väčšina) si povie, že vybudovanie takéhoto systému je pozitívna vec, lebo to zabráni epidémii a zabezpečí, že ľudia nebudú porušovať vyhlášky ÚVZ.

Problémom je, že už minulý rok sme boli svedkami toho, ako odporne sa dá zneužívať moc. Testy môžu byť nespoľahlivé a mať veľa falošnej pozitivity aj negativity. Čiže na jednej strane boli v karanténe zdraví falošne pozitívni a voľnosť mali falošne negatívni prenášači.

Zásah do práv obrovský a neférový. A zároveň efekt pre vývoj epidémie sporný. Tohto sme boli svedkami minulý rok.

Aj v budúcnosti sa môže zopakovať, že technológie zisťovania objektívneho stavu epidemiologického rizika nebudú dostatočne spoľahlivé, no technológie monitoringu a obmedzenia ľudí budú blízke dokonalosti. Vtedy je vláda náchylná presadiť doktrínu typu „Keď sa rúbe les, lietajú triesky” či „Nebyl čas zjišťovat, kdo je kdo!“, čo prirodzene ústi do tyranie. 

Zarážajúce je, že niečo takéto sa vyvíja v čase, keď koronavírus z dôvodu imunizácie väčšiny populácie (prekonaním a očkovaním) predstavuje pre spoločnosť stále menšie riziko.

Takže je na mieste aj obava, na čo všetko budú schopní epitalisti (epidemiologickí totalitaristi) vyvíjaný systém použiť. Na sezónnu chrípku? Veď to predsa nenecháme ležať skladom, keď už sa to raz vyvinie a zaplatí. Či nie?

Najbizarnejšie na celej veci je, že na tento systém ako hrozbu upozorňujú Mazurek s Kotlebom, ktorých označujú za najväčších fašistov, pričom „ľudskoprávni aktivisti“ sú úplne ticho. Tí by mali byť ale tí najhlučnejší, lebo MOVIR predstavuje nástroj so širokými možnosťami využitia aj zneužitia.

S pomocou enviroaktivistov a poľnohospodárov by sa dokázal daný systém pri inom politickom zložení vlády využiť na zabránenie osadníkom kradnúť drevo či zemiaky a zároveň ochrániť obce s bielym seniorným (zraniteľným) obyvateľstvom od rizikových osadníkov ich efektívnou „izoláciou“ v prostredí osady.

Pripomeňme si, že minulý rok hlavný hyginiek Mikas v rámci plánu pre marginalizované rómske komunity postupoval nasledovne: „V prípade, že v osade bude viac ako 10 % osôb, ktorí budú pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, nemá zmysel dávať ľudí do karantény do ubytovacích zariadení, ale je nutné dať do karantény osadu ako celok. (...) Pri karanténe osady je potrebné uzatvoriť osadu...“

Cieľom systému MOVIR je, aby „vizuálne nezmen[il] ráz vymedzeného priestoru, a teda nespôsob[il] dodatočnú psychickú záťaž pre žiadnu z chránených strán“. Ako nás však upozornil komentujúci, v rozpočte projektu sa nachádza aj taká položka ako „Mobilná dohľadová veža“, čo je tiež krásny eufemizmus pre strážnu vežu. Skrátka koncentrák bez ostnatého drôtu. 

Až príliš ľahko sa spoločnosť s nástupom totality vzdáva svojich prirodzených práv. O to ťažšie si ich bude vybojovať späť.

Zdroj obrázka: web MOVIR 

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore