O nás

Hrot.info je dobrovoľnícke a komplementárne médium, ktoré sa zaoberá mnohými dôležitými spoločenskými témami. Tvorí ho niekoľko ľudí vo voľnom čase a bez nároku na odmenu.

Komplementarita Hrotu spočíva v tom, že vzhľadom na naše obmedzené kapacity sa sústreďujeme na tie témy a udalosti, ktoré sa nám zdajú byť opomínané alebo považujeme ich za nedostatočne spracované alebo pri ktorých nám v mediálnom priestore chýba iná podstatná perspektíva.

Chceme sa spolupodieľať na tom, aby bolo mediálne prostredie ako celok vyváženejšie a doplnené o relevantné a dostatočne podložené náhľady.

Sme presvedčení, že ľudia by si mali svoje názory tvoriť na základe komplexného a kritického posúdenia pestrej palety rôznych zdrojov. Sme len jedným z týchto zdrojov.

Zásady našej práce

  • Uvádzané skutočnosti overujeme a ak nejde o všeobecne známe skutočnosti, spravidla k nim uvádzame aj zdroje – väčšinou v podobe internetových odkazov, takže si ich môžu čitatelia ľahko overiť.
  • Niekedy uvádzame aj hypotézy, interpretácie či špekulácie, čo v texte jasne odlišujeme od faktov.
  • Vyhýbame sa neprimeraným zovšeobecneniam a účelovému nálepkovaniu.
  • Nevytrhávame veci z kontextu a snažíme sa vyhnúť tendenčným interpretáciám.
  • Ak píšeme o zlyhaniach konkrétnych osôb, nesnažíme sa na tom bičovať vášne, ale skôr objektívne posúdiť mieru závažnosti tých zlyhaní.
  • Vyhýbame sa pripisovaniu zlých úmyslov, ak ich nevieme relatívne spoľahlivo podložiť.
  • Naše články prechádzajú aj viackolovým pripomienkovaním ostatných členov redakcie, prípadne aj externých odborníkov.

Aj napriek tejto snahe nie sme neomylní a robíme aj chyby. Ak v našich článkoch narazíte na akékoľvek gramatické, faktografické či iné chyby, buďte takí láskaví, dajte nám o nich vedieť a radi ich opravíme.

Financovanie a podpora

Hrot je financovaný z osobných peňazí členov redakcie a sympatizantov. Financie sú využívané najmä na hosting, doménu a propagáciu na Facebooku. Autori sú dobrovoľníci a nie sú za svoju prácu finančne odmeňovaní.

Ak chcete náš projekt podporiť, môžete nám poslať peniaze na účet:

IBAN: SK0683300000002101694717

Ide o účet občianskeho združenia Inštitút pre paradigmatické reformy, ktorého štatutári pre Hrot taktiež prispievajú článkami.

Ide o bežný, nie transparentný účet, z dôvodu ochrany súkromia darcov.

Informácie o celkovom objeme a štruktúre príspevkov budeme prinášať každoročne (prispievanie pre verejnosť bolo spustené v januári 2020).

Prehľad financovania za rok 2020

Prehľad financovania za rok 2021

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore