O nás

Informačný portál hrot.info vznikol ako reakcia na súčasné spoločenské a politické dianie.

Nesúhlasíme s mnohými javmi, ktoré sú pretláčané politikmi, médiami a mimovládnymi organizáciami. Ide predovšetkým o multikulturalizáciu Európy, vytesňovanie či až kriminalizovanie niektorých názorov a narastajúce zásahy voči politickým odporcom či jednostranne prozápadná zahraničná politika.

Preto sa na tomto portáli venujeme najmä slobode prejavu, totalitným praktikám, manipuláciám v médiách, ako aj geopolitike alebo bioetike.

Serióznosť a protipól jednostrannosti

Médiá hlavného prúdu o problémoch v týchto oblastiach informujú z drvivej väčšiny jednostranne. Tzv. alternatívne médiá sa pri snahe pokryť protipól názorového spektra tiež často dopúšťajú vedomého či nevedomého skresľovania a poskytovania neúplných informácií.

Chceme byť preto serióznou a podloženou alternatívou voči ideologickej jednostrannosti a manipuláciám. Nadraďujeme pravdu nad emócie a väčšina článkov prechádza pripomienkovaním prostredníctvom skúsených a odborne zdatných ľudí.

Ak aj napriek našej snahe, ktorú venujeme tomu, aby naše informácie boli maximálne spoľahlivé, by ste natrafili na niečo zavádzajúce alebo nebodaj nepravdivé, neváhajte a dajte nám vedieť.

Po posúdení opodstatnenosti radi uskutočníme nápravu.

Financovanie

Náš portál je financovaný výlučne z osobných peňazí členov redakcie. V budúcnosti nevylučujeme možnosť prijímania dobrovoľného príspevku od čitateľov.