Prehľad financovania za rok 2020

Začiatkom roku 2020 sme po prvýkrát spustili možnosť prispievať na chod nášho portálu pre verejnosť. Sľúbili sme, že informácie o štruktúre a objeme príspevkov budeme prinášať každoročne. Prinášame vám teda prehľad financovania nášho portálu za rok 2020.

Do roku 2019 bol náš portál financovaný čisto z osobných financií redakcie a blízkych sympatizantov. Koncom roku 2019 sme založili účet, na ktorý sme z osobných peňazí vložili 760 EUR a zaplatili sme hosting a doménu pre IPPR.sk (43,07 EUR). Rok 2020 sme tak začínali so sumou 716,93 EUR na účte.

Na začiatku roku 2020 sme spustili možnosť prispievať na našu činnosť aj širokej verejnosti, ktorá sa stretla aj s reálnou odozvou, za čo sme veľmi vďační.

Príspevky na Hrot sú zbierané na bankový účet občianskeho združenia Inštitút pre paradigmatické reformy, ktorého štatutári zároveň pre Hrot píšu. Hrot aj IPPR tak zbierajú prostriedky na jeden účet a tiež svoj chod z jedného účtu financujú.

Všetci autori pracujúci pre náš portál sú dobrovoľníci a nie sú za svoju prácu platení. Peniaze používame na zabezpečenie prevádzkových nákladov portálu a propagáciu našich výstupov, presný rozpis uvádzame nižšie.

Celkový prehľad

 • Stav účtu k 1.1.2020: 716,93 EUR
 • Stav účtu k 31.12.2020: 763,72 EUR
 • Celkové príjmy: 1 656,77 EUR
 • Celkové výdavky: 1 609,98 EUR

Príjmy

 • Celková suma príjmov: 1 656,77 EUR
 • Celkový počet príjmov: 96
 • Počet unikátnych darcov: 26
 • Počet pravidelných darcov: 17
 • Priemerná výška príjmu: 17,26 EUR
 • Najvyššia výška príjmu: 100 eur
 • Najnižšia výška príjmu: 1 eur
 • Priemerný príjem na mesiac: 138,06 EUR
 • Priemerný počet príjmov na mesiac: 8

Výdavky

 • Celková suma výdavkov: 1 609,98 EUR
 • Doména a hosting hrot.info (rok 2020): 50,67 EUR
 • Doména a hosting hrot.info (rok 2021): 67,29 EUR
 • Doména a hosting ippr.sk (rok 2021): 47,58 EUR
 • Propagácia na Facebooku: 1 444,44 EUR

Všetkým prispievateľom za rok 2020 srdečne ďakujeme a sľubujeme, že sa vynasnažíme prinášať zaujímavé fakty a súvislosti aj v novom roku 2021.

Za rok 2020 sme aj vďaka vašim príspevkom:

 • Zverejnili 66 článkov.
 • Zverejnili 136 facebookových statusov.
 • Získali 2 459 nových facebookových fanúšikov (celkovo 7 596 k 31.12.).

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore