Financovanie

  • Prehľad financovania za rok 2022

    Prinášame každoročné zhodnotenie financovania nášho portálu. Všetci autori pracujúci pre náš portál sú dobrovoľníci a nie sú za svoju prácu platení. Všetky naše príjmy idú na úhradu prevádzkových nákladov a podporu toho, aby sa naše texty šírili medzi ľudí.

  • Prehľad financovania za rok 2021

    Prinášame každoročné zhodnotenie financovania nášho portálu. Všetci autori pracujúci pre náš portál sú dobrovoľníci a nie sú za svoju prácu platení.

  • Prehľad financovania za rok 2020

    Začiatkom roku 2020 sme po prvýkrát spustili možnosť prispievať na chod nášho portálu pre verejnosť. Sľúbili sme, že informácie o štruktúre a objeme príspevkov budeme prinášať každoročne. Prinášame vám teda prehľad financovania nášho portálu za rok 2020.

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore