Prehľad financovania za rok 2022

Prinášame každoročné zhodnotenie financovania nášho portálu. Všetci autori pracujúci pre náš portál sú dobrovoľníci a nie sú za svoju prácu platení. Všetky naše príjmy idú na úhradu prevádzkových nákladov a podporu toho, aby sa naše texty šírili medzi ľudí.

Príspevky na Hrot sú zbierané na bankový účet občianskeho združenia Inštitút pre paradigmatické reformy, ktorého štatutári zároveň pre Hrot píšu. Hrot aj IPPR tak zbierajú prostriedky na jeden účet a tiež svoj chod z jedného účtu financujú.

Možnosť prispievať pre verejnosť bola spustená v roku 2020. Presný rozpis využitia financií za rok 2022 uvádzame nižšie.

Celkový prehľad

 • Stav účtu k 1.1.2022: 289,45 EUR
 • Stav účtu k 31.12.2022: 353,95 EUR
 • Celkové príjmy: 2 175,83 EUR
 • Celkové výdavky: 2 111,33 EUR

Príjmy

 • Celková suma príjmov: 2 175,83 EUR
 • Celkový počet príjmov: 130
 • Počet unikátnych darcov: 38
 • Počet viacnásobných darcov: 16
 • Priemerná výška príjmu: 16,74 EUR
 • Priemerný príjem na mesiac: 181,31 EUR

Výdavky

 • Celková suma výdavkov: 2 111,33 EUR
 • Doména a hosting hrot.info (rok 2023): 62,56 EUR
 • Hosting ippr.sk (rok 2023): 37,36 EUR
 • Propagácia na Facebooku: 2 011,41 EUR

Všetkým prispievateľom za rok 2022 srdečne ďakujeme a sľubujeme, že sa vynasnažíme prinášať zaujímavé fakty a súvislosti aj v novom roku 2023.

Za rok 2022 sme aj vďaka Vašim príspevkom:

 • zverejnili 53 článkov,
 • zverejnili 121 facebookových statusov,
 • prekročili sme symbolickú hranicu 10 000 sledovateľov na Facebooku.

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore