Prehľad financovania za rok 2021

Prinášame každoročné zhodnotenie financovania nášho portálu. Všetci autori pracujúci pre náš portál sú dobrovoľníci a nie sú za svoju prácu platení.

Príspevky na Hrot sú zbierané na bankový účet občianskeho združenia Inštitút pre paradigmatické reformy, ktorého štatutári zároveň pre Hrot píšu. Hrot aj IPPR tak zbierajú prostriedky na jeden účet a tiež svoj chod z jedného účtu financujú.

Možnosť prispievať pre verejnosť bola spustená v roku 2020. Peniaze používame na zabezpečenie prevádzkových nákladov portálu a propagáciu našich výstupov, presný rozpis uvádzame nižšie.

Celkový prehľad

 • Stav účtu k 1.1.2021: 763,72 EUR
 • Stav účtu k 31.12.2021: 289,45 EUR
 • Celkové príjmy: 1 396 EUR
 • Celkové výdavky: 1 870,27 EUR

Príjmy

 • Celková suma príjmov: 1 396 EUR
 • Celkový počet príjmov: 99
 • Počet unikátnych darcov: 29
 • Počet pravidelných darcov (prispeli viac ako raz): 13
 • Priemerná výška príjmu: 14,10 EUR
 • Priemerný príjem na mesiac: 116,33 EUR

Výdavky

 • Celková suma výdavkov: 1 870,27 EUR
 • Doména a hosting hrot.info (rok 2022): 105,81 EUR
 • Doména a hosting ippr.sk (rok 2022): 47,58 EUR
 • Propagácia na Facebooku: 1 716,88 EUR

Všetkým prispievateľom za rok 2021 srdečne ďakujeme a sľubujeme, že sa vynasnažíme prinášať zaujímavé fakty a súvislosti aj v novom roku 2022.

Za rok 2021 sme aj vďaka Vašim príspevkom:

 • zverejnili 66 článkov,
 • zverejnili 151 facebookových statusov,
 • získali 1 836 nových facebookových fanúšikov (celkovo 9 413 k 31.12.2021).

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore