Konšpirátori.sk – je ich zoznam hodnoverný? (prílohy)

V rámci snahy získať čo najkomplexnejší pohľad sme oslovili mnohé zo subjektov spomínaných v analýze Konšpirátori.sk – je ich zoznam hodnoverný?. Na tomto mieste uvádzame v úplnosti naše otázky a ich odpovede, resp. skutočnosť, že neodpovedali. Všetky oslovené subjekty mali na odpoveď viac ako týždeň.

Konšpirátori.sk

Naše otázky

Otázky k fungovaniu Vášho portálu

Dobrý deň,

moje meno je Dalibor Jurášek a píšem pre portál hrot.info. Píšem článok, kde budem rozoberať aj aspekty Vašich právnych sporov s Hlavnými správami.

V tejto spojitosti Vás prosím o odpovede na tieto otázky:

 1. Píšete o dvoch žalobách, ktoré na Vás podali Hlavné správy (jedna z októbra 2018 o ochranu dobrého mena a druhá z februára 2020 o nekalej obchodnej súťaži). Aké boli presné dátumy podania týchto žalôb?
 2. V oboch procesoch Hlavné správy žiadali súd o vydanie neodkladného opatrenia, na základe ktorého by boli stiahnuté zo zoznamu konšpirátorov. Ako dopadli tieto žiadosti v jednotlivých procesoch? Z Vášho článku sa dá vyčítať, že v prvom procese sa neodkladné opatrenie stalo vykonateľným 29. marca 2019. Je to pravda?
 3. Ako to bolo v druhom procese? Po vybavení všetkých odvolaní a sťažností, bolo neodkladné opatrenie vydané alebo zrušené? Kedy sa stalo vykonateľným?
 4. Podali na Vás Hlavné správy aj inú žalobu? Ak áno, aký bol dátum jej podania a v akej veci bola podaná? Žiadali v nej vydanie obdobného neodkladného opatrenia? Ak áno, ako túto žiadosť vyhodnotil súd? Kedy sa neodkladné opatrenie, ak bolo vydané, stalo vykonateľným?
 5. V spore začatom na základe ktorej žaloby bolo vydané neodkladné opatrenie, na základe ktorého ste stiahli Hlavné správy z Vášho zoznamu?
 6. Kedy sa toto neodkladné opatrenie stalo vykonateľným?
 7. Ktoré z vydaných neodkladných opatrení sa stali predmetom exekučného konania? Kedy sa začala ich exekúcia? Kedy skončilo exekučné konanie a na základe akého dôvodu?
 8. Písali ste, že Hlavné správy klamú, keď vo viacerých článkoch píšu o „vyhratých súdoch“ s Vami. Ja som nenašiel také vyjadrenie Hlavných správ. Práve naopak, napr. tu píšu: „Skutočný súboj v súdnom konaní nás však ešte iba čaká a my veríme, že vyhráme.“ V inom článku zase píšu: „Teraz nás čaká súd, ktorý, veríme, potvrdí trvalé vyškrtnutie Hlavných správ zo zoznamu.“ Viete mi, prosím, dodať link na vyjadrenie Hlavných správ o „vyhratých súdoch“?

Rozumiem, že odpoveď na tieto otázky môže byť časovo náročná, snažím sa však pochopiť proces do hĺbky, aby som o ňom mohol informovať čitateľov komplexne (keďže Hlavné správy aj Vy uvádzate len vybrané informácie). Ak nebudete mať čas uviesť odpovede na všetky otázky, budem vďačný aj za čiastočné odpovede. Najdôležitejšie otázky sú 1, 2, 3 a 4. Podobný mail som poslal i Hlavným správam.

Článok na našej stránke vyjde najskôr o 7 dní. Ak odpovede dodáte neskôr, do článku ich doplníme.

Tento mail aj Vaše odpovede uverejníme aj v plnom znení. Akúkoľvek komunikáciu v tejto veci považujte, prosím, za zverejniteľnú. Dávam Vám súhlas ju zverejniť a taktiež ja ju môžem zverejniť.

Po tom, ako bude publikovaný článok na našom portáli, budete mať možnosť sa k nemu vyjadriť a Vašu reakciu uverejníme v plnom znení (pokiaľ nebude neprimerane dlhá vzhľadom k obsahu článku).

Ďakujem a želám pekný deň

S pozdravom

Dalibor Jurášek

Otázky k právnym sporom s Hlavnými správami

Dobrý deň,

moje meno je Dalibor Jurášek a píšem pre portál hrot.info.

Aktuálne spracovávam článok, v ktorom budem podrobne rozoberať viaceré aspekty fungovania Vášho projektu. Prosím Vás preto o odpovede na tieto otázky:

 1. Dokedy bol súčasťou hodnotiacej komisie pán Juraj Smatana? Na stránke aktuálne uvádzate, že to bolo do 29.3.2019, avšak archivované snímky Vašej stránky ukazujú, že členom komisie bol minimálne do 14.2.2020.
 2. Ak bol pán Juraj Smatana súčasťou hodnotiacej komisie aj po 1. decembri 2019, kedy kandidoval vo voľbách do NR SR, je to podľa Vás v poriadku? Nejde o konflikt záujmov?
 3. Ak bol pán Juraj Smatana súčasťou hodnotiacej komisie aj po 1. decembri 2019, aké weby hodnotil po 1. decembri 2019 a aké hodnotenia im udelil?
 4. V začiatkoch Vášho projektu ste uvádzali, že plánujete uvádzať aj konkrétne argumenty, prečo sú weby zaradené na zoznam. Kedy ste od tohto zámeru upustili a prečo?
 5. Ktoré weby zaradené na Váš zoznam boli zo zoznamu vyradené a prečo? Aké boli dátumy vyradenia jednotlivých webov?
 6. Z akého dôvodu ste zaradili web www.parlamentnelisty.sk na Váš zoznam? Upozornili ste tento web na nejaký sporný obsah, ktorý zverejnil? Prečo ste web zo zoznamu stiahli? Stiahol web po Vašom zaradení na zoznam nejaký sporný obsah? Ak áno, aký konkrétne?
 7. Z akého dôvodu ste zaradili web www.parlamentnilisty.cz na Váš zoznam? Upozornili ste tento web na nejaký sporný obsah, ktorý zverejnil? Prečo ste web zo zoznamu stiahli? Stiahol web po Vašom zaradení na zoznam nejaký sporný obsah? Ak áno, aký konkrétne?
 8. Web www.denniks.sk ste na Váš zoznam webov s pochybným obsahom po prvom hodnotení zaradili, ale po opätovnom hodnotení ste ho preradili do šedej zóny. Zmenil sa medzi týmito dvomi hodnoteniami zásadne obsah Denníka S? Ak áno, v čom konkrétne? Stiahol Denník S medzi týmito dvomi hodnoteniami nejaký sporný obsah? Ak áno, aký konkrétne?
 9. Zúčastňujú sa v hlasovaní o weboch všetci členovia komisie? Ak nie, na základe čoho sa (ne)zúčastňujú? Jeden z členov Vašej komisie nám napísal, že náš portál nehodnotil, keďže sa venuje primárne medicínskym dezinformáciám, avšak Vy píšete, že hlasujú všetci.
 10. Máte vo Vašom projekte zabudované mechanizmy na zabránenie konfliktu záujmov? Ak áno, aké konkrétne? Môžu napr. členovia komisie, ktorí píšu alebo písali pre isté médium, hodnotiť toto médium? Môžu hodnotiť médiá, ktoré ho ostro kritizujú alebo prezentujú zásadne iné politické názory ako médium, pre ktoré člen komisie pracuje?
 11. Písali ste (v roku 2019), že v spoločnosti NetSuccess má PetitPress menšinový podiel. Podľa výpisu z ORSR je však už od konca roku 2011 väčšinovým vlastníkom NetSuccess. Viete tento rozpor nejak vysvetliť?

Rozumiem, že odpoveď na tieto otázky môže byť časovo náročná, snažím sa však získať podrobné informácie, aby som mohol informovať čitateľov komplexne. Ak nebudete mať čas uviesť odpovede na všetky otázky, budem vďačný aj za čiastočné odpovede. Najdôležitejšie otázky sú 1, 4, 6, 7, 9 a 11.

Článok na našej stránke vyjde najskôr o 7 dní. Ak odpovede dodáte neskôr, do článku ich doplníme.

Tento mail aj Vaše a moje ďalšie odpovede uverejníme aj v plnom znení. Akúkoľvek komunikáciu v tejto veci považujte, prosím, za zverejniteľnú a dávam Vám súhlas ju zverejniť a taktiež ja ju môžem zverejniť.

Po tom, ako bude publikovaný článok na našom portáli, budete mať možnosť sa k nemu vyjadriť a Vašu reakciu uverejníme v plnom znení (pokiaľ nebude neprimerane dlhá vzhľadom k obsahu článku).

Ďakujem a želám pekný deň

S pozdravom

Dalibor Jurášek

Otázky k fungovaniu Vášho portálu

Dobrý deň,

ešte Vás poprosím o odpoveď na jednu otázku:

 1. Kedy (dátum) ste podali žiadosť o registráciu OZ Konšpirátori.sk?

Ďakujem a želám pekný deň

Dalibor Jurášek

Odpoveď Konšpirátori.sk

Dobrý deň,

nevidíme dôvod odpovedať na otázky webu, ktorý nás jednak označuje za klamárov, a jednak je aj po opätovnom prehodnotení našou nezávislou odbornou komisiou stále na zozname problematických a dezinformačných stránok. Všetko, čo sme k tejto téme chceli povedať, je v našich blogoch. Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom,

Ján Urbančík

Juraj Smatana

Naše otázky

Dobrý deň,

moje meno je Dalibor Jurášek, píšem pre portál Hrof.info. Momentálne pracujem na článku, kde budem analyzovať viaceré aspekty pôsobenia projektu Konšpirátori.sk.

Viem, že ste nám už dávnejšie odpovedali, že pokým pôsobíte v rámci politickej funkcie, nechcete sa k svojmu pôsobeniu v projekte vyjadrovať z dôvodu potenciálneho konfliktu záujmov. Ide o Vaše rozhodnutie, ktoré, samozrejme, rešpektujem.

Pre zachovanie korektného postupu si Vás však pre istotu dovolím osloviť s niekoľkými stručnými otázkami, ktoré som sa Vás predtým nepýtal (pričom ich zodpovedanie nehrozí rizikom konfliktu záujmov, skôr naopak, dodáva transparentnosť):

 1. Dokedy ste boli súčasťou hodnotiacej komisie projektu Konšpirátori.sk? Na stránke sa aktuálne uvádza, že to bolo do 29.3.2019, avšak archivované snímky stránky ukazujú, že členom komisie ste boli minimálne do 14.2.2020.
 2. Ak ste boli súčasťou hodnotiacej komisie aj po 1. decembri 2019, kedy ste kandidovali vo voľbách do NR SR, je to podľa Vás v poriadku? Nejde o konflikt záujmov?
 3. Ak ste boli súčasťou hodnotiacej komisie aj po 1. decembri 2019, aké weby ste hodnotili po 1. decembri 2019 a aké hodnotenia ste im udelili?

Tento mail aj Vaše a moje ďalšie odpovede uverejníme aj v plnom znení. Akúkoľvek komunikáciu v tejto veci považujte, prosím, za zverejniteľnú a dávam Vám súhlas ju zverejniť a taktiež ja ju môžem zverejniť.

Ďakujem a želám pekný deň

S pozdravom

Dalibor Jurášek

Odpoveď Juraja Smatanu

Juraj Smatana na náš mail neodpovedal.

Hlavné správy

Naše otázky

Dobrý deň,

moje meno je Dalibor Jurášek a píšem pre portál hrot.info. Píšem článok, kde budem rozoberať aj aspekty Vašich právnych sporov s Konšpirátormi.sk.

prosím Vás o odpovede na tieto otázky (vychádzam z informácií z Vašich článkov a článkov Konšpirátori.sk, ak sa v niečom mýlim, opravte ma, prosím):

 1. Podali ste dve žaloby na Konšpirátorov.sk (jedna z októbra 2018 o ochranu dobrého mena a druhá z februára 2020 o nekalej obchodnej súťaži). Aké boli presné dátumy podania týchto žalôb?
 2. V oboch procesoch ste žiadali súd o vydanie neodkladného opatrenia, na základe ktorého by bol Váš portál stiahnutý zo zoznamu konšpirátorov. Ako dopadli tieto žiadosti v jednotlivých procesoch? Po vybavení všetkých odvolaní a sťažností, boli neodkladné opatrenie vydané alebo zrušené? Kedy sa stali vykonateľnými?
 3. Podali ste na Konšpirátorov.sk aj inú žalobu? Ak áno, aký bol dátum jej podania a v akej veci bola podaná? Žiadali v nej vydanie neodkladného opatrenia? Ak áno, ako túto žiadosť vyhodnotil súd? Kedy sa neodkladné opatrenie, ak bolo vydané, stalo vykonateľným?
 4. V spore začatom na základe ktorej žaloby bolo vydané neodkladné opatrenie, na základe ktorého Vás Konšpirátori.sk boli povinní stiahnuť z ich zoznamu?
 5. Kedy sa toto neodkladné opatrenie stalo vykonateľným?
 6. Ktoré z vydaných neodkladných opatrení sa stali predmetom exekučného konania? Kedy sa začala ich exekúcia? Kedy skončilo exekučné konanie a na základe akého dôvodu?
 7. Konšpirátori.sk píšu, že ste vo viacerých článkoch písali o „vyhratých súdoch“ s Konšpirátormi.sk. Ja som nenašiel také Vaše vyjadrenie. Písali ste o „vyhratých súdoch“ s Konšpirátormi.sk?

Rozumiem, že odpoveď na tieto otázky môže byť časovo náročná, snažím sa však pochopiť proces do hĺbky, aby som o ňom mohol informovať čitateľov komplexne (keďže Konšpirátori.sk aj Vy uvádzate len vybrané informácie). Ak nebudete mať čas uviesť odpovede na všetky otázky, budem vďačný aj za čiastočné odpovede. Najdôležitejšie otázky sú 1, 2, 3, 4 a 7. Podobný mail som poslal i Konšpirátorom.sk.

Článok na našej stránke vyjde najskôr o 7 dní. Ak odpovede dodáte neskôr, do článku ich doplníme.

Tento mail aj Vaše odpovede uverejníme aj v plnom znení. Akúkoľvek komunikáciu v tejto veci považujte, prosím, za zverejniteľnú a dávam Vám súhlas ju zverejniť a taktiež ja ju môžem zverejniť.

Ďakujem a želám pekný deň

S pozdravom

Dalibor Jurášek

Odpoveď Hlavných správ

Hlavné správy na náš mail neodpovedali.

Parlamentnilisty.cz

Naše otázky

Dobrý deň,

moje meno je Dalibor Jurášek a píšem pre webový portál Hrot.info. Aktuálne píšem článok, kde analyzujem portál www.konspiratori.sk, vrátane prípadov webov, ktoré na zoznam boli zaradené neprávom.

Keďže som na Vašej stránke nenašiel všeobecný informačný mail, dovoľujem si osloviť priamo Vás ako riaditeľa.

Prosím Vás o odpoveď na nasledujúce otázky týkajúce sa zaradenia (a odstránenia) Vášho webu zo zoznamu konšpirátorov:

 1. Zdôvodnili Konšpirátori.sk nejak zaradenie Vášho webu na ich zoznam? Ak áno, ako?
 2. Upozornili Váš Konšpirátori.sk na nejaký sporný obsah na Vašom webe?
 3. Po tom, čo Vás Konšpirátori.sk zaradili na svoj zoznam, odstraňovali ste nejaký obsah z Vášho webu? Ak áno, aký konkrétne?
 4. Zdôvodnili Konšpirátori.sk nejak odstránenie Vášho webu z ich zoznamu? Ak áno, ako?
 5. Ako by ste na základe Vašej skúsenosti zhodnotili prístup projektu Konšpirátori.sk?
 6. V tomto článku ste sa vyjadrili, že služba VirusFree firmy Excello s.r.o. blokovala maily s čo i len zmienkou o Vašom portáli. Aký je zdroj tejto informácie?
 7. Máte ešte nejaké informácie o tom, že by iné nástroje (okrem Vami menovaných služieb VirusFree firmy Excello s.r.o. a Sklik.cz) používali zoznam Konšpirátori.sk na blokovanie obsahu? Ak áno, o aké služby ide a aký obsah blokujú?

Tento mail aj Vaše a moje ďalšie odpovede uverejníme aj v plnom znení. Akúkoľvek komunikáciu v tejto veci považujte, prosím, za zverejniteľnú a dávam Vám súhlas ju zverejniť a taktiež ja ju môžem zverejniť.

Ďakujem a želám pekný deň

Dalibor Jurášek

Odpoveď Parlamentnilisty.cz

Dobrý den, pán Jurášek.

Níže v textu naleznete mé dopovědi na Vaše dotazy. Snažil sem se být co nejstručnější, ale někdy je to těžké.

Příjemný den,

Jiří Čermák, MBA

 1. Zdôvodnili Konšpirátori.sk nejak zaradenie Vášho webu na ich zoznam? Ak áno, ako?

Zástupci Konspiratori.sk nás o zařazení na svůj seznam vůbec neinformovali, natož aby nám uvedli jakýkoliv důvod zařazení. Důvod nám neuvedli ani později na vyžádání - s odůvodněním, že hlasování komise je tajné a že příklady spojené s umístěním na seznamu nejsou příklady porušení kritérií pro zařazení na tento seznam.

 1. Upozornili Váš Konšpirátori.sk na nejaký sporný obsah na Vašom webe?

Zástupci portálu konspiratori.sk se nás nikdy nepokusili kontaktovat, na žádný konkrétní sporný obsah jsme tedy jimi nikdy upozorněni nebyli. Nalezli jsme ale na jejich webu screenshoty 3 článků, které se tváří jako odůvodnění. Jde o následující články, u kterých přikládáme náš postoj zaslaný jednateli NetSuccess s.r.o. ( autor a tehdejší provozovatel portálu konspiratori.sk) v říjnu 2017, protože jsme neshledají důvod pro zařazení dle kritérií publikovaných konspiratori.sk na URL https://www.konspiratori.sk/kriteria.php , konkrétně:

Jednatel NetSuccess s.r.o., pan Urbančík, nám 31.10.2017 odpověděl, že zveřejněné screenshoty nejsou důvodem zařazení na seznam Konspiratori.sk a že posílá webwww.parlamentnilisty.cz komisi na nové hodnocení a že „to může trvat dva – tři měsíce“. Od této doby jsme se snažili pana Urbančíka kontaktovat, nicméně již s námi nekomunikoval. Nejen že jsme nebyli přes veškerou naši snahu informování o výsledku přezkumu, ale nikde se ani neobjevilo naše vyjádření (což je IMHO porušení článku 5 kritérií zařazení na seznam konspiratori.sk a provozovatel by tam měl svůj web tedy zařadit). Po opakovaných výzvách jsme byli nuceni podat předžalobní výzvu a protože stále nikdo nereagoval, tak nakonec i žalobu. Jsem překvapený, že někdo, kdo je svým jednáním schopný způsobit druhé straně zřejmou škodu, může být takto nečinný.

Během této doby se IMHO na stránce Konspiratori.sk, kde byly uveřejněny screenshoty s výše konkretizovaným „závadným“ obsahem PL (https://www.konspiratori.sk/assets/screenshots/s.php?i=parlamentnilisty.cz.png ), objevil dovětek obsahující mimo jiné větu “Uvedené screenshoty, prípadne komentované náhľady stránok sú iba ukážkami z daného webu a nejde o príklady dôvodov zaradenia daného webu na našom zozname.“

 1. Po tom, čo Vás Konšpirátori.sk zaradili na svoj zoznam, odstraňovali ste nejaký obsah z Vášho webu? Ak áno, aký konkrétne?

Nikdy jsme žádný obsah z našeho webu neodstraňovali kvůli vyřazení se seznamu stránek se sporným obsahem na Konspiratori.sk. Běžně v případě, že dodatečně vyplynou nové informace, nebo zjistíme porušení Kodexu, ale i v případě, že publikované informace mohou být vnímány v nesprávném kontextu, máme nastaveny procesy, jak postupovat, a to jak u vlastní redakce, tak u externí redakce. Jako příklad mohu uvést https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Ivan-Jordak-Omluva-626431 nebo https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Omluva-Ludviku-Hovorkovi-Nepodilel-se-na-rozhodnuti-soudu-o-zruseni-karantennich-opatreni-621741

 1. Zdôvodnili Konšpirátori.sk nejak odstránenie Vášho webu z ich zoznamu? Ak áno, ako?

S námi nikdo od Konspiratori.sk nekomunikuje, nebylo nám oznámeno ani stáhnutí URL z jejich seznamu. Důvodem odstranění ale bylo nařízené neodkladné opatření Krajského soudu v Bratislavě, který provozovateli portálu konspiratori.sk uložil povinnost odstranit naši web stránku z jeho seznamu stránek se sporným obsahem včetne skriptu pro automatizované vyloučení stránek z reklamních kampaní a to do pravomocného rozhodnutí ve věci samé, k tomuto rozhodnutí dospěl jako odvolací soud z důvodu, že činnost serveru Konspiratori.sk může dotčené společnosti (OM/PL) bezprostředně způsobit značnou újmu na dobrém jménu a finanční strátu - odliv zákazníků, která může mít negativní vliv na naše podníkání při provozování spravodajského portálu.

 1. Ako by ste na základe Vašej skúsenosti zhodnotili prístup projektu Konšpirátori.sk?

Za prvé si myslím, že není vůbec etické, aby inzerci na jakémkoliv webu hodnotila a nedoporučovala inzerentům značka společnosti, která přímo obchoduje reklamní prostor svého 71% podílníka (v době podání žaloby), který provozuje své, ve vztahu k těm dotčeným, konkurenční webové stránky. Dokonce jsem přesvědčen, že to není jen neetické, ale i nelegální a věřím, že probíhající soud toto potvrdí. Pokud by někdo tvrdil, že dotčené weby nehodnotí společnost, ale „nezávislá“ komise, doporučuji projít si vazby většiny členů této „komise“ a utvořit si na věc vlastní názor. Případně se na mě může kdokoliv obrátit, zjištěné skutečnosti mohu poskytnout.

Za druhé - hodnocení Konspiratori.sk jsou netransparentní (nedávno se například jeden člen komise divil, že projekt ještě existuje - že ho dva roky nikdo nekontaktoval), subjektivní, bez pragmatického základu a bez jakéhokoliv odůvodnění, argumentace, komunikace.. Konspiratori.sk se zařazenými subjekty nejen z naší vlastní zkušeností opakovaně nekomunikují. Pokud by v zájmu Konspiratori.sk bylo skutečně vymýtit šarlatány, konspirátory a dezinformátory, měli by, v rámci demokratické společnosti komunikovat s jednotlivými weby jejich konkrétní chyby, diskutovat, podkládat svá hodnocení transparentními výstupy s možností přezkumu. Tím spíše, pokud si takový web získal vysokou podporu uživatelů, jakou mají PL – to chce pořádnou porci důvěry. Místo toho dostane zkoumaný web negativní „nálepku“ a hotovo.

O svém vypovídá i tvrzení „Projekt Konšpirátori.sk je oficiálne zaregistrovaný ako občianske združenie. Uviedli to zástupcovia iniciatívy s tým, že nová právna forma vyvracia argumenty konšpiračných webov, že projekt vznikol ako nástroj obchodnej vojny.“ (zdroj: https://bit.ly/2XUUKRv). Nějak nedokáži pochopit, jak změnou právní formy vyvrátíte argument, že původně jako „nevhodné weby pro inzerování“ nálepkuje svým hodnocením služba společnosti, která zároveň obchoduje inzertní plochy velkých webů svého „původního“ 71% vlastníka?

Za třetí, přístup společnosti, která „zachraňuje“ inzerenty před „poškozením vlastního jména“ je tristní. I naši čtenáři jsou totiž klienty těchto inzerentů, není jich málo a tuto skutečnost, jak je vidět ze zpětné vazby, dostatečně vnímají. Pro samotné inzerenty to může být docela kontraproduktivní a bylo by asi docela úsměvné pozorovat inzerenty v případě, kdybychom my sami na naše uživatele apelovali, aby nepodporovali značky, které svým postojem rozbíjí pluralitu názorů a svobodu slova ve státě, kde je právo na názor zakotveno v Ústavě.

Nakonec – v diskusích se lze dočíst, jak je tento projekt převážně negativně vnímán i samotnými uživateli, tedy těmi, kteří navštěvují dané weby nejčastěji a zajisté je znají nejlépe. Například názory uživatelů www.sme.sk (původního 71% vlastníka NetSuccess s.r.o.), viz: https://domov.sme.sk/diskusie/2903812/3/konspiratori-sk-pridali-dalsich-40-problematickych-webov.html#24646556

Nutno dodat, že jsme relativně mladé médium a že jsme na své cestě, bohužel jako téměř každý, udělali nějaké chyby. Konspiratori.sk nám předložili u probíhajícího soudu jednotky závadného obsahu, u kterých se k pochybení přiznávámea kde byli zveřejneny i opravné správy a omluva čtenářům ješte dříve než náš web byl zařazen na seznam stránek se sporným obsahem na konspiratori.sk. Je nám to líto, nicméně jsme publikovali více než vyšší statisíce článků, které nesplňují kritéria zařazení. Při každém zjištění pochybení jsme nejdříve reagovali směrem k uživatelům a následně jsme přenastavili své procesy tak, aby se taková chyba pokud možno neopakovala. Na zlepšení svých procesů pracujeme neustále, jsme například v kontaktu s Nadační Fondem Nezávislé žurnalistky a na základě společné konzultace jsme v hodnocení http?//rating.nfnz.cz opustili známku „C“ a dostali se na úroveň hodnocení webů www.info.cz, www.euro.cz, nebo www.denik.cz.

 1. V tomto článku ste sa vyjadrili, že služba VirusFree firmy Excello s.r.o. blokovala maily s čo i len zmienkou o Vašom portáli. Aký je zdroj tejto informácie?

Těchto zdrojů je více. Jednak přímo vedení společnosti Economia, a.s., která řešení společnosti firmy Excello s.r.o. používá (nebo alespoň dříve používala) Konkrétně jsme komunikovali se Štěpánem Burdou, ředitelem divize produkt a vývoj, se kterým jsme se dohodli pro zařazení našeho poštovního serveru na whitelist, čímž jsme alespoň umožnili doručení našich newsletterů do schránek odběratelů využívající freemailové služby Economia, a.s., za což panu řediteli děkuji. Dále se na nás obrátilo větší množství uživatelů nejen freemailových služeb Economia, a.s., ale i mnoho uživatelů custom domén využívajících službu VirusFree společnosti Excello s.r.o.. A v neposlední řadě jsme si tuto skutečnost nechali ověřit a zdokumentovat advokátní kanceláří.

K „blokaci“ mailů skutečně docházelo i v případě, že jsem odpovídal na konkrétní dotaz uživatele a připojil jsem svůj firemní podpis obsahující URL adresu a e-mail s doménou PL. V případě testu jsem odpovídal na fiktivní dotaz ze své soukromé adresy a v případě připojení firemního podpisu, nebo vložení odkazu na článek publikovaný na PL byla odpověď „blokována“. „Blokována“ byla tím způsobem, že nebyla doručena do žádné složky e-mailu příjemce (ani do spamu) a do mé schránky nebyla doručena žádná diagnostická zpráva o nedoručení mailu.

Celé se to chovalo, jako bych žádný e-mail neodeslal. Po zanesení domény PL do whitelistu freemailu Economia, a.s. jsem již odpovídat uživatelům Economia, a.s. mohl odpovídat. K blokaci mailů musím dodat, že PL nikdy (!) neodeslaly jediný spam, rozesíláme pouze newsletter registrovaným uživatelům s ověřenou doručovací adresou a systémové zprávy týkající se zneužití účtu registrovaného uživatele na službě www.parlamentnilisty.cz. Nejsem si dokonce ani vědom, že by poštovní server PL kdy byl na nějakém spamlistu, nebo že by některý z našich mailů byl infikovaný malwarem, nebo jiným škodlivým softwarem. Odůvodněním “blokace“ bylo chování uživatelů systému, kteří označují které konkrétní maily jim nemají být doručovány. Pokud je takých rozhodnutí více, tato pravidla jsou pak automaticky uplatňována i na další schránky v systému. Nicméně toto blokování se netýká rozesílatele spamu, ale pro mě nepochopitelně se týká sdíleného obsahu. Ve své firemní schránce mám tisíce mailů od několika uživatelů freemailu centrum.cz. Ti posílají spam vesele dál, ale asi jen některý. Proto se domnívám, že není blokován spammer, ale obsah. A to je podle mě závažné porušení síťové neutrality (jeden poskytovatel obsahu je v doručení upřednostňován před druhým) a zároveň závažné omezení svobody slova (cenzura je v ČR nepřípustná). Někteří se domnívají, že může jít kromě toho i o porušení poštovního tajemství.

Snažil jsem se kontaktovat majitele společnosti Excello s.r.o. Nalezl jsem v té době kontakt na pana Víta Burdu, ale na žádný můj mail nereagoval. Přes advokátní kancelář jsme se pokoušeli sjednat schůzku s někým z vedení, ale neúspěšně.

 1. Máte ešte nejaké informácie o tom, že by iné nástroje (okrem Vami menovaných služieb VirusFree firmy Excello s.r.o. a Sklik.cz) používali zoznam Konšpirátori.sk na blokovanie obsahu? Ak áno, o aké služby ide a aký obsah blokujú?

Určitě existují nástroje, které seznam vytvářený Konspiratori.sk využívají k blokaci obsahu. Bývají to různé pluginy do prohlížečů, většinou blokují přístup na celou doménu 2. řádu.

V podobném duchu jako konspiratori.sk pracuje i spolek NELEŽ, který vytvořil vlastní seznam webů. Které jsou pro inzerenty „nevhodné“ nebo „toxické“. Podle vyjádření zveřejněného na webu spolku je seznam NELEŽ vytvořen jako průsečík 3 mechanismů : a) seznamu Konspiratori.sk (PL na jejich seznamu nejsou 2 roky!), b.) na seznamu https://rating.nfnz.cz/ (PL spolupracují s panem Šlerkou a na základě vzájemných setkání PL provedla řadu opatření, díky kterým je zařazena na úrovni webů www.info.cz, www.euro.cz, nebo www.denik.cz ) a c.) Sémantic Vision. Nicméně schodu lze naleznout - taktéž nás nikdo nikdy nekontaktoval, neupozornil na chybu, taktéž je metodika vyhodnocování téměř neuchopitelná, žádné konkrétní výstupy, analýzy, cokoli k ověření. Jen výsledná negativní nálepka zvýrazněná zařazením mezi některé skutečně rozporuplné weby.

Také někteří tvůrci konspiratori.sk vytvořili checkbot.sk, který využívá databázi konspiratori.sk, má jít o facebook messenger bot, který údajně odhaluje falešné zprávy. Databázi sporných stránek na konspiratori.sk veřejně doporučují nevládní organizace např. Evropské hodnoty, v jedné ze svých publikací uvádí: "Pokud vám není lhostejné, kde se vaše reklama na internetu objevuje a chcete svou kampaň ošetřit tak, aby se reklama neobjevovala na nežádoucích místech, které vaší činnosti mohou škodit, navštivte stránku konspiratori.sk." viď:https://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2016/12/Reklama-na-c%CC%8Cesky%CC%81ch-dezinformac%CC%8Cni%CC%81ch-webech-1.pdf

Mám zato, že tyto a jiné seznamy a nástroje konspiratori.sk vzhledem k PR, které tomuto projektu dělají nakladatelství, které na něm participují přes členy komise v Konšpirátori.sk, jsou nekriticky přebírány jako hotový fakt, aniž by agentury, inzerenti, kdokoli zjišťoval, zda skutečně jednotlivé web stránky šíří dezinformace, konspirace a pod. a zda vůbec mohou poškodit značku a reputaci zadavatelů reklamy. Podobně, jako je to s analýzou pana Gregora z MUNI (který hodnotil obsah na PL, nicméně z URL hodnoceného obsahu, které jsem od něj po dlouhém čase získal, je převážná většina hodnoceného obsahu z mainstreamových médií. Toto, dle mého názoru úmyslné zkreslení, nikdo nebral v potaz, přesto byla tato „analýza“ nekriticky přebírána a dále šířena nejen médii).

Naše otázky (pokračovanie)

Dobrý deň, pán Čermák,

k otázke, ktorú som Vám položil v prvom maili: "V tomto článku ste sa vyjadrili, že služba VirusFree firmy Excello s.r.o. blokovala maily s čo i len zmienkou o Vašom portáli. Aký je zdroj tejto informácie?" prosím ešte o odpoveď na doplňujúcu otázku:

V článku uvádzate, že „zoznam Konšpirátori.sk je využívaný ako dôvod na blokovanie obsahu“ o. i. aj službou VirusFree. Máte nejaký dôkaz o tom, že blokovanie obsahu prebiehalo práve na základe tohto zoznamu?

Ďakujem a želám pekný deň

Dalibor Jurášek

Odpoveď Parlamentnilisty.cz

Dobrý den,

Vyjádřil se tak sám jednatel firmy Excello, viz článek na Lupa.cz: https://www.lupa.cz/clanky/freemaily-economie-filtruji-zpravy-s-odkazem-na-dezinformacni-weby/ (zkuste i diskusi, je téměř jednoznačná), ale asi by šlo vygooglit více zdrojů. Mě osobně to, tuším, takto vysvětlil IT ředitel Economia a.s., Štěpán Burda (známe se osobně z bývalého Centrum Holdings).

Redakci Lupa.cz odpovídal na dotazy Tomáš Charvát, vybírám:

„Jednou z těchto technologií je i reputace domén, kterou ovlivňuje zejména výskyt v e-mailech, které jsou uživateli označeny jako spam, a výskyt na ostatních reputačních seznamech. Pokud dojde ke korelaci špatné reputace z více zdrojů, je e-mail hodnocen jako spam,“ vysvětluje Charvát. „Uvedené subjekty mají dlouhodbě špatnou reputaci,“ dodává s tím, že za aktuálním filtrováním je „extrémně špatná reputace v kombinaci s velkým množstvím a velkou velikostí e-mailů“. ///// „Například Aeronet je ale podle něj momentálně zařazen na několika reputační blacklistech, například na službě sorbs.net nebo na slovenském webu Konspiratori.sk.“

Za nás mohu říci, že si nejsem vědom, že bychom se kdy na nějakém spamlistu objevili. Nikdy jsme také neposlali jediný spam – newsletter se posílá, stejně jako systémové zprávy, na ověřenou e-mailovou adresu, žádná jiná jiné sdělení hromadně nerozesíláme a nikdy jsme tak neučinili.

Také si myslím, že by antispam měl blokovat předně ROZESÍLATELE spamu, ne domény, jejichž obsah někdo rozesílá (mimo záznam: asi by pro mě nebyl technický problém rozesílat množství spamu s, řekněme, obsahem aktualne.cz., co by se asi stalo? Ještě že je to pro mě etický problém) – tento obsah většinou odesílatel odesílá jako převzatý NÁZOR a na jeho šíření má v ČR IMHO ústavně zaručené právo (bez ohledu na její pravdivost, pokud neodporuje jiným zákonům ( legislativě ČR / EU). Mě chodí od více uživatelů feemailových služeb Economia a.s. denně několik sapmů, schválně si je schovávám. Chodí mi několik let, ale odesílatele ještě nikdo nezastavil. Možná kdyby raději zjistili kdo to rozesílá, vyjasnilo by se.

Díky a jsem s pozdravem,

Parlamentnelisty.sk

Parlamentnelisty.sk na svojej stránke neuvádzajú žiadny kontakt. Pokúsili sme sa preto poslať maily na pravdepodobné kontaktné adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Maily sa však nepodarilo doručiť.

Naše otázky

Dobrý deň,

moje meno je Dalibor Jurášek a píšem pre webový portál Hrot.info. Aktuálne píšem článok, kde analyzujem portál www.konspiratori.sk, vrátane prípadov webov, ktoré na zoznam boli zaradené neprávom.

Prosím Vás o odpoveď na nasledujúce otázky týkajúce sa zaradenia (a odstránenia) Vášho webu z tohto zoznamu:

 1. Zdôvodnili Konšpirátori.sk nejak zaradenie Vášho webu na ich zoznam? Ak áno, ako?
 2. Upozornili Váš Konšpirátori.sk na nejaký sporný obsah na Vašom webe?
 3. Po tom, čo Vás Konšpirátori.sk zaradili na svoj zoznam, odstraňovali ste nejaký obsah z Vášho webu? Ak áno, aký konkrétne?
 4. Zdôvodnili Konšpirátori.sk nejak odstránenie Vášho webu z ich zoznamu? Ak áno, ako?
 5. Ako by ste na základe Vašej skúsenosti zhodnotili prístup projektu Konšpirátori.sk?

Tento mail aj Vaše a moje ďalšie odpovede uverejníme aj v plnom znení. Akúkoľvek komunikáciu v tejto veci považujte, prosím, za zverejniteľnú a dávam Vám súhlas ju zverejniť a taktiež ja ju môžem zverejniť.

Ďakujem a želám pekný deň

Dalibor Jurášek

Firma Excello

Naše otázky

Dobrý deň,

moje meno je Dalibor Jurášek a píšem pre portál hrot.info. Momentálne pracujem na článku, kde analyzujem aj dôsledky zaradenia na zoznam pochybných webov portálu Konšpirátori.sk.

Prosím Vás o odpovede na tieto otázky:

 1. Blokuje Vaša služba VirusFree nejaký dezinformačný/konšpiračný/pochybný obsah? Ak áno, aký konkrétne a na základe čoho?
 2. Používa alebo používala Vaša služba VirusFree zoznam pochybných stránok portálu Konšpirátori.sk na blokovanie obsahu? Ak áno, akého obsahu konkrétne?
 3. Parlamentné listy písali, že Vaša služba VirusFree na základe zoznamu Konšpirátori.sk blokovala maily s čo i len zmienkou o portáli parlamentnilisty.cz. Je to pravda?

Ďakujem a želám pekný deň

Dalibor Jurášek

Odpoveď Excello

Zástupca firmy Excello nám napísal, že si môžeme zavolať cez telefón a ponúkol aj termín, avšak neuviedol kontakt. V odpovedi sme mu poslali náš telefonický kontakt a potvrdili ním navrhovaný termín, avšak už sa nám nikto z firmy neozval.

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore