České ministerstvo zdravotníctva označilo predpovede, ktoré sa medzičasom naplnili, za hoaxy

České ministerstvo zdravotníctva dávnejšie zverejnilo článok s názvom „Dezinformace, lži, hoaxy a alternativní fakta o covid-19“, kde reagovali na viaceré údajné hoaxy ohľadne covidových tém. Za hoaxy však okrem mnohých zjavných nezmyslov označili aj rôzne skeptické predpovede ohľadne účinnosti vakcín bez ohľadu na chýbajúce empirické dáta či pochmúrny vývoj základných práv neočkovaných za hoaxy.

MZČR za dezinformácie/lži/hoaxy označilo aj tvrdenia ako:

  • „Vakcína nebude účinná“
  • „Každá z vakcín bude jinak účinná“
  • „Očkování nebude mít význam pro ty, co nemoc prodělali“
  • „Antigenní testy jsou nespolehlivé“

Spomenuté predpovede či hodnotové súdy sa dajú zasadiť do kontextu, v ktorom by boli pravdivé, resp. by šlo o relevantný názor, napr.:

  • Tvrdenie „vakcíny nebudú účinné“ je veľmi všeobecné. Aby sme mohli posúdiť jeho pravdivosť, treba sa spýtať, voči čomu majú byť „účinné“. Ak niekto tvrdí, že vakcíny sú neúčinné pri ochrane pred ťažkým priebehom COVIDu a smrťou, nemá pravdu. Ak však niekto tvrdí, že vakcíny budú neúčinné s ohľadom na parametre, s ktorými vstupovali na trh (napr. 95-percentná ochrana pred nakazením) alebo na dosahovanie vládami vytýčených cieľov (napr. kolektívna imunita pri 70-percentnej zaočkovanosti), alebo vzhľadom na predpokladaný vznik mutácií, ide o relevantný názor.
  • Tvrdenie, že každá vakcína bude inak účinná, bolo pravdivé od samého začiatku a aj vyplýva z povahy veci.
  • Podľa viacerých vedeckých štúdií sú tí, ktorí ochorenie prekonali, najmä so symptomatickým priebehom, spravidla lepšie a dlhšie chránení ako tí, ktorí sú iba očkovaní a z tohto hľadiska pre nich očkovanie význam nemá.
  • Antigénové testy sú dosť nespoľahlivé pri nesymptomatických priebehoch, ale sú tiež menej spoľahlivé aj pri symptomatických priebehoch oproti PCR testom.

Ako prípad dezinformácie MZČR tiež uvádza:

„Očkování proti covid-19 bude povinné pro všechny občany ČR pod hrozbou tvrdých trestů. Těm, kteří se očkovat nenechají, budou odebírány základní lidská práva a svobody. Neočkovaní budou občany ‚druhé kategorie‘.“

Druhá veta je dnes už pravdivá a tretia je relevantný názor vyplývajúci z druhej. Predpoveď v prvej sa môže stať pravdou. Český prezident Miloš Zeman sa už postavil za povinné očkovanie podľa rakúskeho vzoru.

Niektoré vysvetľujúce kontratvrdenia MZČR sa, naopak, ukázali ako naivné:

„Abychom získali kolektivní imunitu, je třeba proočkovat 65 – 70 % populace. Očkováním navíc chráníme nejen sebe, ale i ty, kdo tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou. Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě.“

Text prešiel aktualizáciami, pričom z neho bola diskrétne odstránená aj táto veta, ktorú daný text obsahoval v decembri 2020:

„V jiné variantě tohoto narativu jsou šířeny dezinformace o takzvaném vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, odebírány základní lidská práva a svobody.“

COVID passy a diskriminácia očkovaných sú však dnes aj v Česku každodennou realitou.

Môže sa niekto na základe tohto čudovať, že časť svetovej populácie začína považovať „hoaxy“ dneška za fakty zajtrajška?

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore