Amiši, COVID a kolektívna imunita: aká je pravda?

Amiši sú kresťanská náboženská skupina žijúca v USA. Žijú tradičným spôsobom života pripomínajúcim 19. storočie, značne izolovaní od zvyšného sveta. Jazdia na konských vozoch, trávia veľa času vonku, v komunite, fyzicky pracujú a väčšina nevlastní ani televízory. Internetom preleteli virálne tvrdenia, že Amiši opatrenia proti COVIDu takmer vôbec neriešili, rýchlo sa premorili a vrátili sa do normálu. Fact checkeri ale podobné tvrdenia kritizovali. Aká je pravda?

Virálne video

Problematiku Amišov a COVIDu najlepšie ukazuje video investigatívnej relácie Full Measure. So slovenskými titulkami ho zverejnil Marián Ďuriš z Hnutia Republika.

Video je reportáž z Pensylvánie, kde žije veľa Amišov. Hovorí o tom, že po krátkom uzavretí sa minulý rok si Amiši zvolili úplne iný prístup, ktorý viedol k tomu, že COVID cez ich komunity preletel bleskovou rýchlosťou a možno získali kolektívnu imunitu.

Amiši chodili do kostolov, prijímali víno z jedného pohára, stretávali sa a normálne pracovali. Amiš Calvin Lapp vo videu hovoril, že koronavírus nepopierajú, ale postavili sa mu tvárou v tvár. Predstava, že by sa mali zavrieť a prísť o možnosť ísť do kostola, stretávať sa so svojimi blízkymi alebo ich navštíviť v nemocnici, ide proti všetkému, čomu veria. Oficiálne opatrenia by vraj úplne zmenili kultúru Amišov, čo nechceli dopustiť.

Vo videu ďalej hovorí vedec Steven Nolt z Elizabethtown College, skúmajúci Amišov, podľa ktorého sa okolo mája 2020 Amiši prakticky vrátili do normálneho života (video je z októbra 2021). Video uvádza, že Amiši mohli dosiahnuť kolektívnu imunitu, avšak spoľahlivých údajov je málo.

To pripúšťa aj Noll, ktorý hovorí o tom, že mnohí Amiši ignorovali testovanie a priznáva, že veľa údajov nám chýba. Podľa videa neexistujú dôkazy o tom, že by u Amišov bolo viac úmrtí ako na miestach, ktoré sa prísne uzavreli.

Lapp uzatvára s tým, že za rok 2020 Amiši zarobili najviac peňazí v histórií a dosiahli kolektívnu imunitu.

Zlyhanie „fact checkerov“

Tvrdenia o Amišoch a COVIDe preverovali aj „fact checkeri“, ale nezistili nič zásadné. Vyvracali totiž absurdné tvrdenie „COVID Amišov nezasiahol“, ktoré je zjavne nepravdivé. Ak sa nakazil čo len jeden Amiš – čo nikto nepopiera –, tak platí, že COVID Amišov zasiahol.

Kľúčová otázka je však, do akej miery zasiahol COVID Amišov (ktorí dodržiavali opatrenia oveľa menej) v porovnaní so zvyškom krajiny (kde sa opatrenia dodržiavali oveľa viac). Túto otázku ale fact checkeri neriešili.

Navyše, vo viacerých prípadoch fact-checkeri „vyvracali“ kreslené vtipy či mémové obrázky, z ktorých niektoré neobsahovali žiadne skutkové tvrdenia, iba otázky.

Zdá sa, že miesto snahy o poctivú diskusiu a konfrontovanie rôznych názorov si radšej vyberú zjednodušené tvrdenia, ktoré následne vyvrátia. Viac sme o tom písali tu.

Aká je pravda?

Video od Full Measure má rozhodne pravdu v jednom: serióznych informácií je málo. Skúsme si však dať dokopy aspoň indície, ktoré sa nám podarilo získať.

Do akej miery Amiši dodržujú opatrenia?

Je faktom, že Amiši vo veľkom proticovidové opatrenia ignorovali a ignorujú. Viaceré hlavnoprúdové médiá citovali Amišov, ale aj zamestnancov zdravotníckych zariadení z týchto oblastí, ktorí hovorili, že Amiši sa opatrení nedržia, šíria sa medzi nimi „konšpiračné teórie“ o COVIDe, myslia si, že COVID už prekonali, takže očkovanie nepotrebujú, že COVID je ako chrípka, majú kolektívnu imunitu a pod. (zdroj, zdroj, zdroj, zdroj, zdroj, zdroj). Amiši vraj „nechcú o COVIDe počúvať“, hovorí Marcus Yoder z jedného z amisškých centier.

Podľa štúdie z roku 2021 Amiši opatrenia viac-menej dodržiavali v marci a apríli 2020, ale mnohí s tým prestali v máji, čo potvrdzuje aj Steven Nolt.

Nemožno, samozrejme, zovšeobecňovať. Časť Amišov opatrenia dodržiavala aj po lete 2020. Napríklad predstaviteľ amišskej komunity pre médiá v októbri 2021 povedal, že budú opatrní, prijmú isté opatrenia, no na druhej strane potrebujú žiť v súlade so svojou vierou, komunitou a rodinami.

Aj keď je nemožné uviesť presné čísla, do akej miery Amiši opatrenia dodržiavali, výpovedná je veľmi nízka zaočkovanosť (1 % v apríli 2021, zatiaľ čo v tom čase už malo aspoň jednu dávku okolo 40 % Američanov). Dlhodobá nedôvera Amišov voči očkovaniu a zdravotnému systému sa je známa už dlho, pred klasickou medicínou často preferujú prírodné liečenie alebo sa spoliehajú, že ich vylieči Božia milosť.

Koľko Amišov sa nakazilo?

Rovnako nemožno určiť presné čísla nakazených. Oficiálne americké štatistiky o COVIDe neklasifikujú ľudí podľa náboženského vyznania. Zdá sa, že oblasti, kde žijú Amiši, majú nižšie čísla nakazených, čo však zrejme nevypovedá o skutočnosti.

Mnohí Amiši testovanie odmietajú (podľa niektorých odhadov sa len 10 % pozitívnych Amišov nechalo testovať). Amiš Calvin Lapp hovorí, že sa nechodili testovať, lebo väčšie čísla infikovaných by znamenali prísnejšie opatrenia. Predstaviteľ zdravotného strediska z oblasti, kde žijú Amiši, odhaduje, že COVID zasiahol okolo 90 % rodín Amišov (čo znamená, že aspoň jeden člen rodiny mal COVID).

Akú mieru hospitalizácií mali Amiši?

Podľa viacerých správ mali oblasti, kde žijú Amiši, plné nemocnice a dokonca nadpriemernú mieru hospitalizácií oproti zvyšku USA. Samozrejme, súhrnné štatistiky chýbajú. Navyše, treba brať do úvahy, že mnohí Amiši odmietli byť hospitalizovaní, aj keď boli ťažko chorí. Veľká časť z nich si zvolila zomrieť v kruhu svojich blízkych. Mnohé úmrtia Amišov na COVID tak neboli zaznamenané v oficiálnych COVIDových štatistikách.

Zaznamenali Amiši nadmerné úmrtia?

Aj keby Amiši odmietali testovanie a hospitalizácie, vlna COVIDu by sa mala prejaviť v zvýšenom počte úmrtí. Porovnaním nárastu úmrtí medzi Amišmi (ktorí opatrenia dodržiavali len málo) a priemerom v rámci USA (kde sa opatrenia dodržiavali viac) by sme mohli zodpovedať našu kľúčovú otázku: zvládli Amiši pandémiu COVIDu lepšie?

Presne tento prístup zvolila štúdia z West Virginia University. Autori skúmali úmrtné oznámenia v amišských novinách za rok 2020 a porovnávali ich s priemerom rokov 2015 – 2019. Záverom bolo, že Amiši v roku 2020 zaznamenali zvýšený počet úmrtí, pričom toto zvýšenie bolo podobné ako vo zvyšku krajiny.

Inak povedané, Amiši v čase koronavírusovej pandémie zrejme neumierali viac ako iní Američania.

Autori štúdie upozorňujú, že tieto úmrtia nemusia súvisieť s COVIDom (úmrtné oznámenia obvykle nehovoria o príčine smrti), ale poukazujú na to, že zvýšenie úmrtí sa prekrýva s časom COVIDových vĺn a počet úmrtí narástol práve na jeseň 2020, keď sa vládne opatrenia uvoľnili.

Majú Amiši kolektívnu imunitu?

Nevieme spoľahlivo povedať, či majú Amiši kolektívnu imunitu. Mnohí z nich tvrdia, že áno. Odborníci sú skeptickejší. Túto možnosť síce nevylučujú, ale upozorňujú tiež na to, že kolektívna imunita nie je niečo trvalé. Premorenie sa v jednej vlne COVIDu nemusí zabezpečiť ochranu ďalší rok.

Nepodarilo sa nám nájsť žiadnu vedeckú štúdiu, ktorá by merala hladinu protilátok (alebo iný ukazovateľ imunity voči COVIDu) u Amišov. Vzhľadom na mentalitu Amišov je málo pravdepodobné, že by takáto štúdia existovala.

Zároveň ale vieme, že u tých, ktorí COVID prekonali a opätovne sa nakazili, je len veľmi malá pravdepodobnosť hospitalizácie a smrti.

Záver

Amiši dodržiavali opatrenia oveľa menej ako zvyšok americkej populácie. Hoci v čase pandémie zaznamenali nárast úmrtí, tento bol podobný ako u zvyšku Američanov.

Na jednej strane to môže vyzerať ako veľký úspech: s prakticky nulovými opatreniami dosiahli Amiši rovnaké výsledky čo do úmrtí, avšak žili prakticky normálne (s výnimkou krátkeho času na začiatku pandémie). Nehovoriac o tom, že sa logicky do väčšej miery premorili a mali by tak mať vysoký stupeň imunizácie (napriek nízkej miere zaočkovanosti).

Na druhej strane si treba uvedomiť, že niektoré rizikové faktory sú u Amišov nižšie. Majú v mnohom zdravší životný štýl (pobyt vonku, fyzická práca, zrejme menej stresu, viac času stráveného v komunite) a starší Amiši majú menej komorbidít (cukrovka, rakovina, srdcovocievne choroby).

Nepodarilo sa nám zistiť, či je populácia Amišov ako celok mladšia. Na jednej strane majú veľa detí a zvyknú vstupovať do manželstva tesne po 20-ke. Na druhej strane sa podľa niektorých štúdií dožívajú dlhšie.

Môžeme teda dôjsť aj k opačnému záver: ak je u Amišov menej rizikových faktorov, ale podobný nárast úmrtí, mohlo by to znamenať, že nedodržiavanie opatrení si vyžiadalo svoju daň.

Prípad Amišov však ukazuje ešte jednu vec. Väčšina európskych krajín prijala tvrdé lockdowny, má zaočkovanosť v desiatkach percent, prikazuje nosenie rúšok a respirátorov a pod. Vzhľadom na vyjadrenia politikov a odborníkov by sme očakávali, že ak by sa tieto opatrenia nedodržiavali, výsledkom by bol kolaps zdravotníctva a snáď aj celej spoločnosti.

U Amišov však napriek masovému nedodržiavaniu opatrení nedošlo ku kolapsu nemocníc (resp. sme o tom nenašli žiadne správy) a hoci úmrtnosť o niečo narástla, život pokračuje ďalej, bez väčších problémov a obmedzení.

Treba zohľadniť aj to, že v roku 2020 koronavírus do USA iba dorazil. Ak sa Amiši počas roku 2020 naozaj masovo premorili, táto výhoda by sa mala najviac ukázať v nasledujúcich rokoch. A z tých nám presné dáta chýbajú.

Aj keď nemáme veľa presných informácií o Amišoch a COVIDe, zdá sa, že si zvolili diametrálne odlišný prístup, so zachovaním oveľa väčšej miery slobôd, osobného kontaktu a menšou mierou strachu, pričom tento prístup nemá diametrálne horšie výsledky čo do úmrtí.

Táto skutočnosť by mala budiť záujem politikov, vedcov a novinárov. Je možné, že by sme sa niektorými bodmi prístupu Amišov mohli inšpirovať. Vzhľadom na naratívy prevládajúce v hlavnom prúde však zrejme môžeme očakávať len malý záujem o prehodnotenie prístupu ku COVIDu.

Zdroj obrázku: AP News/Keith Srakocic

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore