Editoriál prestížneho medicínskeho časopisu žiada zverejnenie dát z testovania proticovidových vakcín a liekov

British Medical Journal (The BMJ) patrí k najstarším a najprestížnejším vedeckým medicínskym časopisom. Dňa 19. januára 2022 v ňom vyšiel editoriál podpísaný bývalou šéfredaktorkou The BMJ Fionou Godleeovou, súčasným šéfredaktorom Kamranom Abbasim a redaktorom Petrom Doshim, ktorý pôsobí aj ako profesor farmácie na University of Maryland.

Autori editoriálu upozorňujú, že napriek tomu, že proticovidové vakcíny a lieky sú podávané globálne a masovo, údaje z testovacej fázy vývoja týchto produktov ostávajú neprístupné pre lekárov, výskumníkov a verejnosť.

Pripomínajú tiež, že viacerí výrobcovia vakcín odkladajú sprístupnenie týchto dát, pričom v USA museli súdy opakovane intervenovať, aby tamojší regulátor liečiv (FDA) zverejnil jemu prístupnú dokumentáciu, na základe ktorej bola v USA riadne schválená vakcína od spoločnosti Pfizer.

Autori editoriálu došli k takémuto záveru:

„Dáta musia byť prístupné, keď sú výsledky klinických testov ohlasované, publikované alebo používané na zdôvodnenie regulačných rozhodnutí. Ani počas pandémie neexistuje dobrý dôvod pre opomenutie tejto dobrej praxe. Vakcíny proti ochoreniu covid-19 boli financované prostredníctvom veľkých dotácií z verejných financií. Je to tiež verejnosť, ktorej sa týkajú výhody a riziká súvisiace s očkovaním. Verejnosť má preto právo a nárok na prístup k týmto dátam, ako aj na zhodnotenie týchto dát odborníkmi.

Farmaceutické spoločnosti dosahujú obrovské zisky bez toho, že by boli ich vedecké tvrdenia adekvátne a nezávisle preskúmané. Účelom regulátorov nie je tancovať do noty bohatých nadnárodných spoločností a napomáhať im k ďalšiemu zisku, ale chrániť zdravie obyvateľov. Preto potrebujeme kompletnú transparentnosť dát pre všetky štúdie, potrebujeme ju vo verejnom záujme a potrebujeme ju hneď.“

Môžeme sa iba domnievať, prečo sa hlasy volajúce po dátovej transparentnosti na stránkach The BMJ ozývajú až dnes. V každom prípade z tohto editoriálu vyplýva, že nezainteresovaná odborná verejnosť stále nemá prístup k úplným dátam týkajúcim sa testovania proticovidových vakcín, čo vrhá do zlého svetlá aj na Slovensku medializované tvrdenia o ich údajnej vysokej bezpečnosti a účinnosti.

Zdroj ilustračného obrázku: www.marketplace.org, AP Photo/Virginia Mayo

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore