Vzniká Iniciatíva za slobodu slova. Ako ju môžete podporiť?

Sloboda a pluralita verejnej diskusie na Slovensku, ale aj na Západe, za posledné roky prudko upadá. S pandémiou COVIDu a najnovšie vojnou na Ukrajine sa tieto trendy ešte výraznejšie urýchlili. Množstvo ľudí sa autocenzuruje a stávajú sa konformnými, čo oslabuje základy demokracie. Na túto situáciu reaguje prekvapivo málo občianskych iniciatív a veľmi si ju nevšímajú ani politici. Na Slovensku preto vzniká Iniciatíva za slobodu slova, na budovaní ktorej sa podieľajú autori Hrotu. Krátko vám ju predstavíme.

Prečo iniciatíva vznikla?

Reagujeme na úpadok slobody prejavu a plurality verejnej diskusie, ktoré sú v posledných rokoch citeľné hlavne v západnom svete, Slovensko nevynímajúc.

Čo je cieľom iniciatívy?

Sme presvedčení, že sloboda prejavu je jednou z najdôležitejších demokratických slobôd a ľudských práv. Sloboda voľne diskutovať, mýliť sa a predkladať argumenty je nevyhnutným predpokladom hľadania pravdy a jedine na ňom možno postaviť fungujúcu a napredujúcu spoločnosť.

Naším cieľom je, aby v spoločnosti vládla slobodná a tolerantná atmosféra, kde sa ľudia neboja vyjadriť svoje názory, ani ak sú nepopulárne. Pluralita spoločenských názorov a slobodná, slušná konfrontácia medzi nimi je základom slobodnej spoločnosti.

Na to je potrebné hlavne odstrániť legislatívne, ale aj spoločenské prekážky slobody prejavu.

Čo iniciatíva robí?

Iniciatíva zatiaľ funguje ako facebooková stránka, kde na pravidelnej báze informujeme o aktuálnom dianí v oblasti slobody prejavu doma i v zahraničí, situáciu komentujeme a pripravujeme aj podrobnejšie analýzy a monitoringy. Samostatná webová stránka je v príprave.

Úspešne sme vyzbierali podpisy na hromadnú pripomienku verejnosti proti kriminalizácii dezinformácií a odovzdali sme tiež petíciu s viac ako 1 600 podpismi.

Medzi plánované aktivity patrí okrem iného:

  • monitoring problematických prípadov zásahov do slobody prejavu (trestné oznámenia, obvinenia, súdy),
  • zber prípadov cenzúry na sociálnych sieťach,
  • zhromažďovanie problematických označení za dezinformácie,
  • ročná správa o stave slobody prejavu.

Ako môžete pomôcť?

Fungujeme na čisto dobrovoľníckom princípe. Oceníme akúkoľvek pomoc: s tvorbou obsahu, grafikou, monitoringom legislatívy, posielanie prípadov cenzúry... Poteší nás aj, keď budete šíriť povedomie o našej iniciatíve v akejkoľvek forme.

Finančne môžete prispieť na účet občianskeho združenia IPPR: SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Kto stojí za iniciatívou?

Iniciatívu založili Dalibor Jurášek a Jozef Jurík, ktorí sú tiež autormi v rámci stránky Hrot.info a štatutárnymi zástupcami Inštitútu pre paradigmatické reformy.

Financovaní sme výhradne osobnými financiami a drobnými darmi podporovateľov.

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore