Populačné predpovede OSN do roku 2100: africká budúcnosť sveta?

Začiatkom tohto mesiaca publikovala Organizácia spojených národov predpovede populačného a demografického vývoja na svete do roku 2100, ktoré vychádzajú z pokračovania súčasných demografických a migračných trendov. Na kľúčové prvky tejto prognózy vo svojich článkoch upozorňuje americký fact tank Pew Research Center. Na niektoré z nich upozorňujeme aj my.

1. Čína už nebude najľudnatejšia

Čína, ktorá je najľudnatejšou krajinou sveta prinajmenšom už niekoľko storočí, by mala tento status stratiť na úkor Indie. A to už v roku 2027. Populácia Činy síce stále rastie, jej pôrodnosť je však už od 90. rokov pod hranicou záchovnej miery.

Preto sa v roku 2031 očakáva zastavenie čínskeho populačného rastu a dôjde k populačnému poklesu. Do roku 2100 by mala mať Čína o 374 miliónov menej obyvateľov ako dnes. Stále by však mala byť druhou najľudnatejšou krajinou s niečo vyše miliardou obyvateľov.

2. Svet bude ďalej starnúť a jeho pôrodnosť klesať

V roku 1950 bola svetová úhrnná plodnosť (priemerný počet detí jednej ženy) na úrovni 5 (i keď treba brať do úvahy vtedy globálne vyššiu detskú úmrtnosť), dnes je na úrovni 2,5 a očakáva sa, že v roku 2100 bude na úrovni 1,9. S tým súvisí aj starnutie svetového obyvateľstva, populačný medián sa má posunúť od 24 rokov v roku 1950 cez súčasných 31 až na 42 v roku 2100.

Napriek tomu všetkému sa rast svetovej populácie v tomto storočí asi nezastaví. Dôvodom je demografická situácia v Afrike.

3. Afrika bude motorom rastu svetovej populácie

Výrazný vzostup africkej populácie, ktorý prebieha už aspoň niekoľko desaťročí, bude pokračovať. V roku 1950 nemal čierny kontinent medzi desiatkou najľudnatejších krajín žiadne zastúpenie, dnes je tam zatiaľ iba Nigéria, avšak koncom storočia by tam mali pribudnúť aj Konžská demokratická republika, Etiópia, Tanzánia a Egypt.

Afrika je tiež jediným kontinentom, kde sa predpokladá silný populačný nárast po zvyšok storočia. Populácia Európy by mala dosiahnuť svoj vrchol v roku 2021, teda už o dva roky, Ázia v roku 2055 a Južná Amerika a Karibik v roku 2058. Populácia Severnej Ameriky bude tiež narastať, ale len vďaka predpokladanej imigrácii.

Medzi rokmi 2020 a 2100 by malo africké obyvateľstvo narásť z 1,3 miliardy (svetové obyvateľstvo 7,7 miliárd) na 4,3 miliárd (odhadované svetové obyvateľstvo 10,9 miliárd). Najľudnatejšia bude síce stále Ázia, ktorej obyvateľstvo zo súčasných 4,5 miliárd by malo koncom storočia narásť na úroveň 4,7 miliárd (s vrcholom 5,3 miliárd v roku 2055), avšak počet jej obyvateľov bude klesať, zatiaľ čo populačný vrchol Afriky bude stále v nedohľadne.

Už od roku 2060 by mala Afrika v počte pôrodov predbehnúť dlhodobo dominujúcu Áziu. V roku 2100 by sa malo každé druhé dieťa narodiť v Afrike. V Ázii, v ktorej sa v druhej polovici 60. rokov 20. storočia rodilo 65 % detí, by sa mala  v tom čase narodiť iba tretina novorodencov sveta.

Bude to naozaj tak?

Populačné prognózy závisia od veľkého množstva predpokladov a odhadov týkajúcich sa mnohých faktorov (pôrodnosť, migrácia, dĺžka života a pod.), ktoré sú síce dnes pravdepodobné, ale naplniť sa nemusia. Stalo sa tak už aj v minulosti. S odhadmi treba preto narábať opatrne.

Samotná OSN v roku 2004 predpokladala, že rast svetovej populácie sa zastaví v roku 2075 na úrovni 9,22 miliárd, avšak už o niekoľko rokov bol tento odhad zrevidovaný a dnes OSN nepredpokladá, že svetová populácia dosiahne v tomto storočí svoj vrchol.

V každom prípade je dobré o týchto prognózach vedieť a ich kľúčové predpovede poznať. I keď budúcnosť sa prognózami OSN riadiť nemusí.

Zdroj obrázka

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore