Aký je význam európskej vlajky? Je jej symbolika kresťanská?

Nadácia Antona Tunegu minulý týždeň so súhlasom majiteľa prikryla Dražovský kostolík nad Nitrou európskou vlajkou, čo vo svojej predvolebnej kampani využil predseda KDH Alojz Hlina. Nadácia zároveň prišla s kresťanskou interpretáciou významu európskej vlajky. V tomto článku sa pozrieme na to, či je to pravda alebo nie.

Kresťanská interpretácia významu európskej vlajky

Podľa Nadácie Antona Tunegu „dnešná podoba Európskej vlajky je víťazným návrhom mariánskeho ctiteľa, ktorý ju vytvoril v mariánskej modrej farbe, 12 hviezd predstavuje 12 hviezd Panny Márie zo zjavenia sv. Jána.“ (zdroj)

Tento status zdieľal aj predseda KDH Alojz Hlina. Inštaláciu na Dražovskom kostolíku vyložil takto:

„Podstata Európy je kresťanská.
„Znaky Európy“ sú inšpirované kresťanstvom. Modrá je mariánska farba.
Veniec z hviezd je znakom Panny Márie.
Máj je mesiac Panny Márie.
Pod znakmi Európy je kresťanský duchovný základ.
Ak odkryjete znaky Európy, objaví sa kresťanská podstata Európy.“

Je to však naozaj tak?

Symbolika európskej vlajky – oficiálne vysvetlenie

Európska vlajka bola navrhnutá v roku 1955 a v ten istý rok prijatá Radou Európy. V roku 1985 ju oficiálne prevzali aj Európske spoločenstvá, právnym nástupcom ktorých je od roku 1993 (po podpísaní Maastrichtskej zmluvy) dnešná Európska únia.

Ak si pozrieme uznesenie Rady Európy z roku 1955, ktorým vlajku prijala za svoj symbol, je symbolika vlajky priamo vysvetlená:

„Na pozadí modrej oblohy západného sveta hviezdy symbolizujú národy Európy vo forme kruhu, symbolu jednoty. Počet hviezd je bezo zmeny dvanásť; číslica dvanásť znamená dokonalosť a úplnosť.“

Oficiálna stránka Európskej únie vysvetľuje symboliku vlajky takto:

„Európsku vlajku tvorí 12 zlatých hviezd na modrom pozadí. Hviezdy symbolizujú ideály jednoty, solidarity a harmónie medzi ľuďmi v Európe.“

Ani v jednom z oficiálnych textov nie je nijaká zmienka o Panne Márii, Zjavení Sv. Jána, dokonca ani o kresťanstve či kresťanských hodnotách.

V roku 2005, na 50. výročie prijatia európskej vlajky, odpovedala Rada Európy na niektoré otázky ohľadom vlajky. Uviedla, že o vlajke koluje „mnoho príbehov“ a jedným z nich je, že „hviezdy boli zvolené z dôvodu vyhnutia sa použitiu náboženského symbolu“.

Reakcia Nadácie Antona Tunegu

Nadáciu Antona Tunegu sme oslovili s prosbou o vyjadrenie, aký je zdroj ich informácie o význame európskej vlajky a ich odpoveď bola nasledovná:

„Autor vlajky EÚ, Arsene Heitz, sa sám vyjadril, že bol inšpirovaný mariánskou symbolikou zobrazujúcou Pannu Máriu s 12 hviezdami nad hlavou a modrou farbou známou ako mariánska farba.
Zdroj: Gialdino C. C. (2005). I Simboli dell’Unione europea, Bandiera – Inno – Motto – Moneta – Giornata. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., p. 80-85“.

Autor návrhu mariánskou symbolikou síce inšpirovaný byť mohol, oficiálne zdroje Rady Európy aj Európskej únie však hovoria jasnou rečou: v európskej vlajke nevidia žiadny odkaz na kresťanstvo či pannu Máriu.

Status Nadácie Antona Tunegu je preto zavádzajúci – správnejšie by mali uviesť, že interpretácia symboliky bola len inšpiráciou autora návrhu, ale nebola prevzatá EÚ.

V kontexte eurovolieb takáto aktivita vyznieva ako snaha spraviť EÚ atraktívnou pre kresťanských voličov – v situácii, kedy mnoho ľudí (presné informácie z prieskumov nemáme) nielen pochybuje, či EÚ zastáva kresťanské hodnoty, ale je priamo presvedčených, že proti nim v niektorých oblastiach bojuje.

Nadácia Antona Tunegu – kto sú a čo robia

Nadáciu Antona Tunegu možno označiť ako KDH-ácku politickú mimovládku.

Predsedom správnej rady je Ján Figeľ, bývalý predseda KDH, a členom správnej rady je Ivan Štefanec, ktorý za KDH kandiduje do parlamentu ako číslo 1. Členom správnej rady je aj Miriam Lexmann, druhá na kandidátke do europarlamentu za KDH.

Správcom nadácie je Marek Degro, ktorý je v redakcii portálu Sebavedomé Slovensko, ktorý propaguje NATO, vyzýva na pomoc imigrantom a hlása občiansky princíp oproti nacionalizmu (zdroj).

Čo sa týka sponzorov, nadácia ich síce neuvádza vo svojich výročných správach, avšak podľa výročných správ Nadácie otvorenej spoločnosti dostala od nej v prepočte minimálne 18 000 € (rok 2000, rok 2002). Vzhľadom na to, že NAT funguje už viac ako 20 rokov, však v celkovom financovaní nejde o významnú čiastku.

Medzi partnermi NAT uvádza okrem iných International Republican Institute (platený aj americkou vládou – USAID), Konrad Adenauer Stiftung, Hans Seidel Stiftung, Slovnaft či INESS. Nevedno, či ide aj o sponzorov, ale v prípade zahraničných nadácií zrejme áno.

NAT na facebookovej stránke opakovane propagovala diskusie s kandidátmi KDH do europarlamentu.

Miriam Lexmann je riaditeľkou kancelárie International Republican Institute pri Európskej únii. Okrem iného prednášala aj na konferencii Globsec.

Podľa jej profilu na stránke Globsecu bola aktívne zúčastnená vo viacerých hnutiach budovania občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe. Pravidelne píše články o medzinárodnej podpore demokracie a dopade dezinformácií v Európe. Venuje sa teda témam, ktoré sú typické pre politické mimovládky financované západnými oligarchami.

Zhruba povedané, Nadácia Antona Tunegu je politická mimovládka, ktorá podporuje typickú agendu západných sponzorov, hoci sú v nej aktívni politici hlásiaci sa ku konzervatívnym hodnotám.

Nazvaná podľa člena Hlinkovej mládeže

Anton Tunega bol členom Hlinkovej mládeže a frekventantom Vyššej vodcovskej školy Hlinkovej mládeže. Nebol však členom HSĽS ani Hlinkovej gardy (Letz, 2008). Neskôr sa angažoval v protikomunistickom kresťanskom odboji v rámci Bielej légie, za čo bol vo veku 25 rokov popravený.

Zaujímavé je, že je podľa neho pomenovaná práve nadácia blízka KDH, ktoré sa pomerne ostro vyhraňuje proti Slovenskej republike (1939 – 1945).

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore