ICJK píše o ekosystéme dezinformácií, kam zaradilo aj Hrot.info. Obstoja ich argumenty? (prílohy)

V našej hĺbkovej analýze sme skúmali článok „Tok klamstiev: Ekosystém prokremeľských, konšpiračných a radikálnych pravicových dezinformácií v strednej a východnej Európe. Kto diriguje protizápadnú symfóniu?“ od Investigatívneho centra Jána Kuciaka. V tejto prílohe uvádzame všetku mailovú komunikáciu medzi nami a ICJK. Najprv nás oslovilo ICJK ešte pred napísaním svojho článku a my sme na ich otázky odpovedali; následne sa my položili otázky ICJK, to však neodpovedalo.

Otázky ICJK pre Hrot.info

Otázky ICJK

Dobrý deň,  

som reportérkou Investigatívneho centra Jána Kuciaka a neziskovej spravodajskej organizácie Organized Crime and Corruption Project (OCCRP) so sídlom vo Washingtone. 

Píšem vám, pretože OCCRP/ICJK momentálne spolupracuje s ďalšími médiami na skúmaní dezinformačného mediálneho prostredia. Skúmame množstvo webových stránok s obsahom klasifikovaným ako proruské naratívy a/alebo dezinformácie. Projekt je založený na dolovaní dát, obsahovej analýze a rôznych analytických softvéroch a databázach.  

Ako zodpovední novinári konajúci vo verejnom záujme by sme Vám radi poskytli možnosť reagovať na naše zistenia. Vyjadrite sa, prosím, k našim otázkam nižšie. 

  • Uverejňuje vaša webová stránka dezinformácie alebo všeobecne neoverené informácie? Ak áno, prečo? Aký je váš komentár k tomuto zisteniu? 
  • Spolupracujete s inými európskymi a/alebo ruskými médiami prostredníctvom zdieľania obsahu alebo technických riešení? 
  • Dostávate nejaké finančné prostriedky alebo podporu od ruských štátnych subjektov alebo ruských subjektov vo všeobecnosti? 

Boli by sme vám vďační, keby ste zvážili našu žiadosť a odpovedali do soboty 10. decembra 2022

V prípade, ak sa neozvete, budeme vychádzať z toho, že sa nechcete vyjadriť. Dúfame, že využijete túto možnosť a odpoviete. Vaše odpovede na každú z našich otázok starostlivo zvážime a prípadne ich celé alebo čiastočne uverejníme.  

prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať

Boli by sme vám veľmi vďační, keby ste potvrdili prijatie tejto správy. 

S pozdravom, 

Karin Kőváry Sólymos

Odpoveď Hrot.info

Dobrý deň,

nižšie posielame odpovede na Vaše otázky. Ospravedlňujeme sa za neskoršiu odpoveď spôsobenú tenickými a zdravotnými okolnosťami.

"Uverejňuje vaša webová stránka dezinformácie alebo všeobecne neoverené informácie? Ak áno, prečo? Aký je váš komentár k tomuto zisteniu?"

Naša stránka neuverejňuje dezinformácie ani neoverené informácie. Zásady našej práce vrátane overovania informácií uvádzame tu:
https://hrot.info/o-nas

"Spolupracujete s inými európskymi a/alebo ruskými médiami prostredníctvom zdieľania obsahu alebo technických riešení?"

Nie.

"Dostávate nejaké finančné prostriedky alebo podporu od ruských štátnych subjektov alebo ruských subjektov vo všeobecnosti?"

Nedostávame nijaké finančné prostriedky ani inú podporu od ruských štátnych alebo ruských subjektov. Všetko naše financovanie transparentne uvádzame na stránke: https://hrot.info/t/financovanie

S pozdravom a želám pekný deň

Dalibor Jurášek

Otázky Hrot.info pre ICJK (konkrétne pre autorku článku Karin Kőváry Sólymos)

Otázky Hrot.info (mail 1)

Dobrý deň,

zverejnili ste článok "Tok klamstiev: Ekosystém prokremeľských, konšpiračných a radikálnych pravicových dezinformácií v strednej a východnej Európe. Kto diriguje protizápadnú symfóniu?".

V ňom píšete o stránkach, ktoré označujete rôzne: prokremeľské, konšpiračné, radikálne pravicové, alternatívne pravicové či dezinformačné. Ďalej hovoríte, že v projekte, ktorého výstupom je tento článok, skúmate „dezinformačný ekosystém organizovaný ruským štátnym aparátom“.

V článku uvádzate aj náš web. Chceme sa preto spýtať:

1. Do ktorej skupiny/skupín webov (prokremeľské, konšpiračné, radikálne pravicové, alternatívne pravicové, dezinformačné) radíte náš portál Hrot.info a na základe čoho?

2. V článku naznačujete, že sme súčasťou „dezinformačného ekosystému organizovaného ruským štátnym aparátom“. Považujete nás za súčasť tohto ekosystému? Ak áno, na základe čoho?

O tejto skutočnosti možno napíšeme článok, kde uvedieme aj Vaše odpovede. Taktiež Vám dávame súhlas s tým, aby ste citovali akúkoľvek časť tejto konverzácie.

Ďakujeme a želáme pekný deň

S pozdravom za redakciu Hrot.info

Dalibor Jurášek

Otázky Hrot.info (mail 2)

Dobrý deň,

po podrobnejšom preštudovaní Vášho článku máme dodatočné otázky.

1. V článku uvádzate graf, kde každej stránke priraďujete prichádzajúce a odchádzajúce linky. Metodiku neuvádzate, ale anglická verzia článku uvádza, že pri odchádzajúcich sú zahrnuté tie linky, na ktoré portál odkazuje aspoň 5-krát. Podľa exportu všetkých odkazov z našej databázy to však neplatí pre domény extraplus.sk (odkazované 2x - článok 1, článok 2, v každom článku je len jeden link). Viete nám doložiť konkrétne linky, kde 5-krát citujeme túto doménu?

2. Skúmali ste len kvantitu linkov, alebo aj kontext, v ktorom sú linky použité? Napr. Zem a Vek síce odkazujeme 7-krát dokopy v 2 článkoch. Z toho v jednom článku poukazujeme priamo na manipulácie, v druhom článku píšeme, že je absurdné označovať Rostasa za nacistu, čo dokladujeme článkami zo Zem a vek, kde kritizuje nacizmus. Podobne na extraplus.sk síce odkazujeme 2-krát, ale nepreberáme ich informácie nekriticky. V jednom článku poukazujeme na viaceré nepresnosti uvedeného článku Extra Plus, v druhom len konštatujeme, že Extra Plus nazval Pohodu festivalom politickej piesne, čo označujeme za „kontroverznejší výraz“.

3. Ak ste neskúmali kontext citovania, prečo ste ho neskúmali? Prečo ste neuviedli limity Vami použitej metódy?

4. Portál slobodnyvysielac.sk na Vašom grafe nemá žiadne odchádzajúce linky. Keď si však pozriete priamo jeho hlavnú stránku na www.slobodnyvysielac.sk, hneď tam je niekoľko odkazov, vrátane odkazu na Hrot.info. Prečo toto nie je zahrnuté vo Vašom grafe?

5. Píšete, že skúmate „dezinformačný ekosystém organizovaný ruským štátnym aparátom“, avšak, čo sa týka slovenských stránok, neuvádzate žiadny dôkaz, že by ktorékoľvek z nich boli organizované ruským štátnym aparátom. Aké máte na to dôkazy?

6. V anglickej verzii článku uvádzate, že „NewsFront je jediná stránka v krajine [na Slovensku], ktorá bola doposiaľ priamo prepojená s ruskými štátnymi zdrojmi“. V inom článku o NewsFront (z augusta 2022) však píšete, že NewsFront nie je platený štátom. Na druhej strane citujete v článku D. Mila, ktorý hovorí, že „ide o súčasť Ruskom organizovanej a platenej informačnej operácie“. Je alebo nie je teda NewsFront platený ruským štátom? Ak áno, aké sú na to dôkazy?

7. V slovenskej verzii článku nepíšete, na základe čoho ste vyberali weby do Vášho grafu. V anglickej verzii sa uvádzajú dva zdroje: ministerstvo zahraničných vecí USA a EUvsDiSiNFO. Ministerstvo zahraničných vecí USA je však politický orgán, ktorý nie je nezávislý a v minulosti šíril preukázateľne nepravdivé informácie. Chceme sa preto spýtať, či ste preverovali tvrdenia amerického ministerstva. Ak áno, ako ste ich preverovali a ak nie, prečo ste ich nepreverovali?

8. Čo sa týka EUvsDiSiNFO, táto organizácia taktiež nie je nezávislá (je platená prevažne EÚ, teda politickým subjektom). Zdokumentovali sme, že opakovane za dezinformácie označila aj len iné názory (podrobné zdôvodnenie tu). Považujete EUvsDiSiNFO za dôveryhodný zdroj? Ak áno, na základe čoho?

9. Preverovali ste nejak tvrdenia EUvsDiSiNFO? Ak áno, ako? Ak nie, prečo?

10. Prečo ste do zoznamu webov zaradili tieto weby: kulturblog.sk, extraplus.sk, veci-verejne.sk, noveslovo.sk?

11. Prečo ste do zoznamu webov zaradili parlamentnelisty.sk? Táto doména je napríklad na Konšpirátori.sk zaradená na zozname webov s overeným obsahom.

O týchto skutočnostiach plánujeme napísať článok. Po zverejnení článku Vám pošleme odkaz naň a budete sa môcť k nemu vyjadriť. Vaše vyjadrenie zverejníme v plnom znení, prípade zverejníme na našom webe odkaz (link) na Vaše vyjadrenie.

Ďakujeme a želáme pekný deň

S pozdravom za redakciu Hrot.info

Dalibor Jurášek

Odpoveď ICJK

ICJK na naše otázky neodpovedalo. V prípade, že odpovie neskôr, ich odpovede do tohto článku doplníme.

Zdroj obrázku: vsquare.org

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore