Google prepustil zamestnanca z politických dôvodov

James Damore, jeden zo špičkových inžinierov Googlu, prišiel o zamestnanie kvôli niekoľkostranovému internému dokumentu, ktorým chcel, paradoxne, spoločnosti pomôcť. V ňom uvedené tvrdenia totiž odporovali politickému presvedčeniu vedenia spoločnosti.

Predmetný dokument s názvom Google‘s Ideological Echo Chamber [Ideologická ozvenová komora Googlu] vznikol ako reakcia na snahy spoločnosti zvýšiť podiel žien v technických odvetviach.

Damore v dokumente tvrdí, že muži a ženy majú dôsledkom biologických príčin iné preferencie a v priemere vynikajú v iných oblastiach. Disproporcia medzi nimi v určitých zamestnaniach je preto podľa neho prirodzená.

Opatrenia zavedené spoločnosťou na zvýšenie diverzity zamestnancov označil Damore v dokumente za diskriminačné (vzdelávacie programy, špeciálne zaobchádzanie a znižovanie nárokov len pre kandidátov, ktorí sú členmi žiadaných menšín), a to aj napriek tomu, že so všeobecnou politikou zvyšovania rasovej a pohlavnej rozmanitosti zamestnancov súhlasí.

Sám pritom navrhol niekoľko spôsobov, ktorými by sa mohol zvýšiť počet žien v technických odvetviach, a to bez diskriminácie mužov. Zároveň však dodal, že pri zavádzaní akýchkoľvek opatrení sa má v prvom rade hľadieť na ich všeobecnú prospešnosť, ktorá posunie spoločnosť dopredu.

Následne upozornil, že pravičiari, ako aj ľavičiari sú často zaujatí a ignorujú vedecké poznatky, ak nevyhovujú ich svetonázoru. A keďže je podľa neho Google silno ľavicovou spoločnosťou, ignoruje uvedené biologické rozdiely medzi mužmi a ženami a pripisuje každú disproporciu sociálnemu znevýhodneniu.

Ako posledné uviedol, že Google sa uzatvára pred inými názormi a vytvára psychologicky nebezpečné prostredie, v ktorom sa časť zamestnancov necíti dobre. Jeho prepustenie za vytvorenie tohto interného dokumentu naznačuje, že asi nebol ďaleko od pravdy.

Generálny riaditeľ Googlu Sundar Pichai uviedol, že Damore bol prepustený kvôli podpore škodlivých rodových stereotypov. Médiá následne o ňom a jeho dokumente rozširovali skreslené tvrdenia. Dokonca aj na Slovensku sa objavil článok súvisiaci s Damoreom. Namiesto analýzy predmetného dokumentu sa však sústredil na kritizovanie novej fotky, na ktorej má Damore satirické tričko s nápisom Goolag.

Keď sa pozrieme na vedecké výskumy, neexistuje žiadna štúdia dokazujúca, že by boli všetky rozdiely v preferenciách medzi mužmi a ženami dané kultúrne; naopak, existuje veľa výskumov ukazujúcich, že sú takmer isto dané aj biologicky.

Rozdielne preferencie sa pritom objavujú už u novorodencov. Dokonca aj u opíc nájdeme rozdielne preferencie hračiek na základe pohlavia. Typicky mužské a ženské záľuby sa viažu s hormonálnou produkciou, ktorá je jasne biologická. Je preto absurdné, že práve spoločnosť, ktorá sa hlási k najmodernejším technológiám a vedeckému pokroku, toto nechce vidieť a prepúšťa kvôli tomu svojich najlepších zamestnancov.

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore