Prezidentskí kandidáti o akciách NATO, politických mimovládkach aj ekológii

Je tesne pred prvým kolom prezidentských volieb a diskusií kandidátov sme už mali požehnane. Často sa však skladajú prevažne zo všeobecných fráz, z ktorých ťažko odvodiť konkrétne názory a opatrenia. Zároveň, isté témy v nich majú len malý priestor. Preto sme sa rozhodli kandidátom položiť niektoré kľúčové otázky, o ktorých vo verejnej diskusii veľmi nepočuť.

Naše otázky

Všetkým kandidátom na prezidenta sme položili nasledujúce otázky:

 1. Pokiaľ by NATO/USA viedli zahraničnú intervenciu silou bez mandátu BR OSN, odsúdili by ste takýto akt?
 2. Súhlasíte s tým, že politici by sa mali usilovať o to, aby Slovensko bolo etnicky, kultúrne a jazykovo dominantne slovenské (pri zachovaní práv národnostných menšín)?
 3. Súhlasíte s tým, že muži a ženy majú rozdielnu prirodzenosť, zakotvenú v biológii, a nie je nič zlé na tom, pokiaľ sa táto prirodzenosť prejavuje v kultúre, vzťahoch, pracovnom živote a pod. (nemyslíme tým priamu, úmyselnú diskrimináciu, ale prirodzené rozdiely)?
 4. Súhlasíte s tým, aby bolo 5 % územia SR ponechaného bez ekonomických zásahov, na prírodný samovývoj?
 5. Súhlasíte s tým, aby súkromné firmy (sociálne siete, obchodné reťazce, kníhkupectvá...) mohli obmedzovať prejavy svojich zamestnancov a klientov, pokiaľ ide o prejav politického názoru, ktorý nevyzýva na násilie?
 6. Súhlasíte s tým, aby bolo zákonom obmedzené zahraničné financovanie politických aktivít mimovládnych organizácií?

Otázky sme položili mailom všetkým 13 kandidátom a na zodpovedanie mali viac ako 5 dní.

Odpovede kandidátov

Uvádzame odpovede kandidátov v abecednom poradí.

Štefan Harabin

Štefan Harabin
Nezávislý kandidát

 1. Áno, samozrejme.
 2. Áno.
 3. Áno.
 4. Nepoznám túto teóriu takže neviem sa k nej relevantne a odborne vyjadriť. Tému enviromentalistiky považujem v dnešných časoch za veľmi dôležitú a aj preto by som hľadal riešenia v tejto oblasti po konzultáciách s viacerými príslušnými odborníkmi.
 5. Nie. Ide o nemysliteľnú šikanu, ktorá je v rozpore s našou Ústavou. Každý má právo vyjadriť svoje politické presvedčenie aj verejne a v demokracii, kde vládne právny štát, nemôže za to byť postihovaný.
 6. Áno. Každá mimovládna organizácia (s politickou agendou a motiváciou) má svoju agendu a svoje ciele, ktoré sú mnohokrát v rozpore s cieľmi danej krajiny, kde združenie pôsobí. Musí byť jasné, kto to platí a za akým účelom. Ak účel škodí krajine, je na mieste aj úplný zákaz.

Róbert Švec

Róbert Švec
Nezávislý kandidát

 1. Určite áno.
 2. Jednoznačne áno.
 3. Pán Boh stvoril muža a ženu a dal im na svete poslanie. A toto poslanie musia napĺňať podľa prirodzených zákonov.
 4. Určite by som sa zamyslel aj nad takouto možnosťou a po konzultácii s odborníkmi v danej oblasti, by som verejne prezentoval svoj názor.
 5. Nie, je to zásah do slobody slova a prejavu.
 6. Presadzujem úplný zákaz existencie zahraničných mimovládnych organizácii na území SR. Na Slovensku budú v budúcnosti pôsobiť iba slovenské mimovládne organizácie, ktoré budú financované napríklad z 2% z dane, členských príspevkov, jednorazových príspevkov slovenských a právnických osôb...

Bohumila Tauchmannová

Bohumila Tauchmannová
Nezávislá kandidátka

 1. Z môjho  pohľadu a hodnotenia výsledkov prace OSN je najväčšou brzdou právo veta, ktoré majú niektorí jej členovia. Potom môže byť iniciatíva akokoľvek dobrá pre svet a častokrát si aj tak tieto mocnosti spravia čo je v ich záujme. 
 2. Myslím si, že to takto na Slovensku v praxi funguje.
 3. Áno, nielen na ľuďoch, ale aj na ostatných zástupcov fauny, je badať rozdiely medzi samcom a samicou. Je to prirodzené. 
 4. ÁNO, len neviem, nie som odborník na túto oblasť, aké veľké toto % má byť.
 5. Myslím si, že vo väčšine súkromných spoločností existujú etické kódexy zamestnanca a práve v nich sú tieto zásady nestrannosti vo viacerých rovinách zakotvené, ako správny prístup ku zákazníkovi.
 6. Nie, len by na takéto prípady mali byť takisto určené pravidlá. Ja som nikdy som od  mimovládnych organizácií nedostala žiadne peniaze na moje občianske aktivity, tak neviem či tieto pravidlá existujú. Vždy je lepšie, keď sa niečo transparentne financuje, ako keď sa financuje, ale poza chrbát.

Nereagovali

Kandidáti Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Eduard Chmelár, Marian Kotleba, Milan Krajniak, František Mikloško, Maroš Šefčovič, Juraj Zábojník a Ivan Zuzula na naše otázky neodpovedali.

Zdroj úvodnej fotografie: hnonline.sk, pravda.sk, netky.sk

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore