Napísal knihu na obranu slobody slova, vydavateľ sa jej zľakol

James Flynn je jedným z najznámejších výskumníkov v oblasti inteligencie. Práve po ňom je pomenovaný známy Flynnov efekt, ktorý hovorí o tom, že v priebehu 20. storočia sa v mnohých krajinách zvýšilo IQ, ako ho merajú inteligenčné testy.

Tento rodený Američan od roku 1963 pôsobí na Novom Zélande, kde je dnes emeritným profesorom politických vied na Univerzite Otago v Dunedine.

Flynn napísal tento rok knihu s názvom „Na obranu slobody slova: univerzita ako cenzor“, v ktorej sa zaoberá obmedzovaním slobody slova v univerzitnom prostredí a argumentuje v prospech slobody prejavu a kritického myslenia, ktoré sa bez konfrontácie s inými, i kontroverznými, názormi rozvíja len veľmi ťažko.

Pôvodne dohodnutý britský vydavateľ Emerald Group Publishing, ktorý knihu uviedol ako plánovanú ešte vo svojom septembrovom katalógu, sa ju nakoniec rozhodol nevydať. Ak by bolo dôvodom tohto rozhodnutia to, že knihu považuje za nekvalitnú, bolo by to v poriadku. Dôvody sú však iné.

Podľa vyjadrenia riaditeľa vydavateľstva Tonyho Rochea je za odmietnutím rukopisu obava, že kniha by mohla byť podľa britskej legislatívy považovaná za podnecujúcu rasovú a náboženskú nenávisť. Roche síce uznáva, že niečo také rozhodne nie je Flynnovým zámerom, ktorý je inak presvedčeným a dlhoročným politickým ľavičiarom, ale je to vraj priveľké právne riziko.

Ako druhý dôvod Roche uviedol, že v knihe Flynn na mnohých miestach opisuje kontroverzné konanie, správanie a výroky identifikovateľných ľudí, čo údajne tiež predstavuje právne i reputačné riziko.

Flynn na rozhodnutie vydavateľa zareagoval článkom, v ktorom sa pýta, či teda ešte v Británii existuje sloboda slova. Rukopis svojej knihy premenoval na „Zakázaná kniha: sloboda slova a univerzity“. Momentálne pre ňu zháňa vydavateľa.

Rozhodnutie vydavateľstva podrobili ostrej kritike aj viaceré významné osobnosti z vedeckého sveta, ktoré už ju mali možnosť čítať, ako kognitívny psychológ Steven Pinker, filozof Peter Singer, sociológ Charles Murray či behaviorálny genetik John C. Loehlin.

Aj tento prípad, zdá sa, ukazuje, že západná civilizácia má v súčasnosti veľký problém s obmedzovaním slobody slova, ktoré brzdí či až znemožňuje verejné diskusie na citlivé témy a niekedy aj prácu v akademickom prostredí. Ironicky sa teraz toto obmedzenie týka knihy, ktorá slobodu slova v univerzitnom prostredí chcela brániť.

Na druhej strane toto obmedzenie nie je až také významné. Zatiaľ ide iba o odmietnutie jedného vydavateľa, nie rozhodnutie štátneho orgánu. Aj keď vydavateľ konal z čisto politických dôvodov, čo treba odsúdiť. Zároveň však reagoval na celkovú spoločenskú situáciu a vývoj právnej klímy, čo aj sám uviedol.

Dúfajme, že sa nájde odvážnejší vydavateľ a všetci budeme môcť posúdiť, či boli obavy Tonyho Rochea odôvodnené. Kniha má už teraz o reklamu postarané.

Článok vychádza z informácií, ktoré uviedol sám James Flynn, vyjadrenie vydavateľa sa nám dohľadať nepodarilo.

Zdroj obrázka

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore