Zopár poznámok k programovému vyhláseniu vlády

Do NR SR dnes bolo dnes predložené programové vyhlásenie vlády. Do histórie sa zapíše okrem iného tým, že ide o najdlhší dokument svojho druhu v histórii. Napriek tomu, že ide o veľmi komplexný dokument, na ktorého zhodnotenie je potrebný dlhší čas aj priestor, dovolím si k nemu priniesť niekoľko postrehov.

1. Je veľmi ambiciózne

Vláda si stanovila veľmi náročné ciele. Okrem všeobecných vyhlásení o zlepšení školstva, zdravotníctva, vedy, kultúry atď. – ktorých je nespočetne v každom programovom vyhlásení – obsahuje aj niekoľko konkrétnych záväzkov.

Vláda sľubuje poskočiť v rebríčku hodnotenia korupcie Transparency International o 20 miest. Sľubuje tiež rekodifikáciu Občianskeho zákonníka (ktorý boli prijatý pred takmer 50 rokmi), ako aj zákona o obchodných spoločnostiach a mnoho protikorupčných opatrení (píšeme nižšie). Zaviazala sa tiež, po posúdení bezpečnostných rizík, zaviesť elektronické hlasovanie vo voľbách do NR SR.

2. Matovič presadil opatrenia z Rozhodni.to

Súčasťou programového vyhlásenia je aj 11 bodov z internetového hlasovania Rozhodni.to. Nájdeme v ňom teda tehotenský príspevok 200 eur od 4. mesiaca, povinnú škôlku pre deti z rizikového prostredia, elektronické hlasovanie vo voľbách či odmenu 50 % z úplatku pre toho, kto usvedčí páchateľa korupcie.

3. Množstvo protikorupčných opatrení

Na poli boja s korupciou vláda sľubuje zaviesť funkčnú hmotnú zodpovednosť politikov, povinné majetkové priznania aj pre starostov, primátorov a županov, zákon o lobingu, sprísnenie prekuazovania pôvodu majetku, ako aj prísnejšie zverejňovanie zmlúv orgánov verejnej správy, vrátane dodatkov a príloh.

Trochu úsmevne, v súvislosti s Matovičovými prejavmi z minulosti, pôsobí povinné absolvovanie detektora lži pre vysokých funkcionárov polície a inšpekcie ministerstva vnútra pri nástupe do funkcie. A potom každý rok.

4. V oblasti vzdelávania neprináša nič zásadne nové

Ohľadom vzdelávania pozostáva program takmer výhradne zo všeobecných deklarácií. Neobsahuje ani len garanciu zvyšovania platov pre učiteľov, iba sa spomína „motivujúce ohodnotenie“. Vláda píše, že zabezpečí „širokú prístupnosť“ k materským školám, ale bez akýchkoľvek konkrétnych čísiel či termínov.

Medzi konkrétnejšie požiadavky patrí povinná škôlka od 3 rokov pre deti z rizikových skupín, otvorenie trhu s učebnicami a zníženie počtu študijných programov a odborov tak, aby ostali zachované tie najkvalitnejšie a viazanie financovania vysokých škôl na ich výkonnosť.

5. Nádej pre naše lesy

Nástupom novej vlády vznikla na Slovensku unikátna situácia: nielen ministrom životného prostredia (Ján Budaj), ale aj ministrom pôdohospodárstva sa stali dlhoroční ochranári. Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský sa dlhdobo angažoval v Nadácii Ekopolis a je aj nositeľom Bielej vrany za upozornenie na údajne korupčné praktiky v Lesoch SR.

Spolupráca týchto dvoch pánov by mohla znamenať zlepšenie situácie s nadmerným výrubom slovenských lesov. Programové vyhlásenie hovorí jasne (dokonca v pôdohospodárskej, teda ekonomickej, časti): „Dlhodobý spor lesníkov s ochranármi vyriešime v prospech lesa.“ „V územiach s najvyšším stupňom ochrany budeme rešpektovať bezzásahový režim.“

Ústrednou témou lesného hospodárstva má byť prírode blízke hospodárenie, ktoré sa v súčasnosti uplatňuje na 2 % územia, cieľom vlády je, aby to bola väčšina, hoci v tomto období chcú tento podiel len „zvýšiť“.

6. Silné miesto má „boj proti dezinformáciám“

Boj proti hybridným hrozbám, hoaxom a dezinformáciám sa spomína na viacerých miestach.

Vláda „so znepokojením sleduje nárast dezinformácií v médiách a najmä na sociálnych sieťach“, „podporí iniciatívy bojujúce proti hoaxom, falošným správam a iným dezinformáciám a vytvorí mechanizmy na boj proti hoaxom, falošným správam a iným dezinformáciám“ či dokonca preskúma možnú trestnoprávnu úpravu tejto oblasti.

Vláda SR „pripraví akčný plán na koordináciu boja proti hybridným hrozbám a šíreniu dezinformácií a vybuduje adekvátne centrálne kapacity pre jeho realizáciu“. Vzápätí však dodáva: „Tento boj však nikdy nesmie oslabiť podstatu slobody slova ako východiskového princípu demokracie.“

Jednou z priorít v školách má byť schopnosť žiakov „odolávať konšpiráciám a dezinformáciám“. Preto sa má posilniť „mediálna a digitálna gramotnosť“ (čo sa spomína v časti o kultúre).

7. Zvýšenie podpory „občianskej spoločnosti“

Vláda SR „posilní systémové financovanie mimovládnych organizácií“ a bude osobitne podporovať aj tie, ktoré sa sústreďujú na ochranu a podporu ľudských práv, budovanie demokratického občianstva, odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie či boj

proti konšpiráciám a prevenciu extrémizmu.

V rezorte zahraničia bude „náležité miesto“ mať „strategická komunikácia posilnená verejnou diplomaciou a partnerstvami s mimovládnym sektorom“.

Vláda „vníma občiansku spoločnosť ako jeden z dôležitých pilierov demokracie v Slovenskej republike“. Kultúra má byť „inkluzívna“ a „reflektovať súčasné potreby občianskej spoločnosti“.

8. Exekučná amnestia môže pomôcť neplatičom

Boris Kollár často hovoril o „exekučnej amnestii“, pod čím si človek asi predstaví ochranu ľudí pred chamtivými bankármi či úžerníkmi. V skutočnosti sa však podľa programového vyhlásenia má vzťahovať len na „dlhy fyzických osôb voči verejnoprávnym inštitúciám… ak dlžník zaplatí ich určenú časť“. Pomôcť tak môže, paradoxne, chronickým neplatičom.

9. Potravinová sebestačnosť sa spomína, no nekonkretizuje

Zlepšenie potravinovej sebestačnosti sa spomína ako priorita v jednom z hlavných nadpisov vyhlásenia. Cieľ sa však definuje abstraktne ako „dosiahnuť čo najvyššiu sebestačnosť vo výrobe potravín“. Nie je ani napísané, akým konkrétnym spôsobom sa má dosiahnuť (hoci sa spomína „štátna podpora domáceho poľnohospodárstva“).

10. Vláda podporí boj proti hazardu

Vláda píše, že presadí návrat k zákonu upravujúcom hazardné hry z roku 2011, kedy mestá a obce mohli výherné automaty zakázať aj bez petície (v súčasnosti je potrebná petícia s podpismi 30 % plnoletých občanov danej obce či mesta). Regulácia má byť možná aj takým spôsobom, že bude možné regulovať absolútny počet herní, kasín a herných prístrojov na území obce či mesta. Týmto v podstate vyhovel požiadavkám podobným tým, aké vznáša aj iniciatíva Zastavme hazard.

Zdroj fotografie: SME/Jozef Jakubčo

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore