Návšteva pápeža a očkovanie: nekonzistentnosť cieľov a prostriedkov

Pápež ohlásil, že navštívi Slovensko. Zdalo sa, že vláda sa rozhodla využiť túto návštevu ako nátlakovú akciu pre očkovanie sa, hoci taký motív popierali. Ako nevyhnutnú podmienku účasti na návšteve pápeža stanovili zaočkovanosť proti covidu. Predseda KBS toto pravidlo najprv podporil.

Organizátori boli sklamaní z doposiaľ nízkych nahlásených počtov účastníkov. Celkový počet doteraz registrovaných na stretnutia s pápežom Františkom tvoril len zhruba 13 % z celkovo očakávaných 450-tisíc ľudí.

A tak sa zrejme na nátlak cirkvi táto podmienka uvoľnila a na podujatia s pápežom sa po novom môžu registrovať aj tí, ktorí covid prekonali v posledných 180 dňoch a tiež takí, ktorí budú mať pred podujatím negatívny test.

Očkovaní však majú byť v rámci atraktívnosti miest na podujatiach privilegovaní a aj segregovaní od ostatných, čo je v rozpore s novou izraelskou štúdiou, podľa ktorej sú napr. ľudia s prekonaným covidom výrazne lepšie chránení a predstavujú menšie riziko šírenia delta variantu oproti očkovaným Pfizerom.

V normálnom svete, ak sa chce ísť niekto pozrieť na pápeža alebo aj nepápeža, nech si ide. Ak sa niekto obáva nového vírusu, môže sa dať zaočkovať, môže si dať rúško či respirátor, prípadne tam môže neísť. Je to veľmi jednoduché a bez potreby akýchkoľvek obmedzujúcich vyhlášok ÚVZ.

Ak však sme úzkostliví a obávame sa zhoršenia epidemiologickej situácie, potom si treba jasne stanoviť, čomu chceme predísť.

Permanentným problémom týchto rozporuplných pokusov o manažovanie vírusu a najnovšie snahy o čo najvyššie percento zaočkovanosti spočíva v tom, že ciele a prostriedky na seba dlhodobo nenadväzujú.

Ak chceme primárne predísť úmrtiam, prípadne hospitalizáciám, pri takomto cieli by mali mať vstup povolení iba tí, ktorí sú nerizikoví a z tých rizikových takí, ktorí covid prekonali – nie v posledných 180 dňoch, ale v dlhšom období. U nich je totiž pravdepodobne ešte nižšia šanca ako u najrizikovejších očkovaných, že sa dostanú do nemocnice.

Ak nám ide o to, aby sa celkové počty nakazených kvôli podujatiu nezvýšili, potom kritériom na účasť by mal byť negatívny PCR test nie starší ako, povedzme, 24 hodín. Lebo aj očkovaní i premorení môžu vírus šíriť. Samozrejme, to by naše laboratóriá kapacitne nezvládli.

Tým však, že by sa relatívne účinne predišlo prítomnosti pozitívnych, zabránilo by sa aj nárastu hospitalizácií či úmrtí. Samozrejme, už niekoľko mesiacov tí rozumnejší „manažéri vírusu“ sledujú primárne hospitalizácie a nie počty nakazených.

Ak majú mať povolený vstup aj testovaní bez ohľadu na očkovanie či prekonanie, znamená to, že štát chce zabezpečiť, aby nikoho neohrozili, ale zároveň mu nezáleží na tom, že sú ohrození ostatnými účastníkmi, ktorí buď premorení alebo očkovaní, môžu byť nákazliví.

Ak z predošlého režimu (vstup iba pre očkovaných) sa dal vyčítať cieľ v podobe diskriminačného a šikanózneho nátlaku dať sa očkovať, zo súčasného režimu nie sú jasné vzťahy medzi cieľmi a prostriedkami, resp. ide o kompromisy, ktoré nie sú ani rybou, ani rakom.

Aj na tomto príklade vidieť, aké nezmyselné sú celkovo tieto obmedzujúce opatrenia.

Treba však povedať, že pôvodný režim, ktorý vylučoval z účasti všetkých okrem očkovaných, už svoj potenciál účinku zrejme stihol naplniť. Kto nebol očkovaný a zároveň nebol zarytý odporca očkovania, ale chcel vidieť naživo pápeža, očkovanie už dávnejšie podstúpil. Išlo zrejme o dosť nízke čísla.

Dodatočné uvoľnenie teda nie je z machiavelistického hľadiska zlyhaním pri napĺňaní tohto nepriznaného cieľa, ako to niektorí prezentujú.

A tiež treba poukázať na to, že nízka nahlásená účasť nesúvisí iba s pôvodnou diskrimináciou neočkovaných.

Mnohí ľudia zostávajú naďalej veľmi opatrní (buď zatiaľ váhajú, ako bude vyzerať epidemiologická situácia alebo sa radšej nezúčastnia), mnohí si zvykli na omše sprostredkované televízorom v ich vlastnej obývačke.

No a ďalší faktor, ktorí sa cirkvi priznáva ťažšie: súčasný pápež František pre jeho ideologické postoje nemusí byť u slovenských katolíkov až taká hviezda.

Foto: TASR/AP, SME

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore