Očkovaný, testovaný, prekonaný či zaočkovaný, negatívny, uzdravený? Úradné pojmy vs. spisovný a zmysluplný jazyk

Označenia ako „očkovaní“, „testovaní“, „prekonaní“, resp. skratka OTP, sú oficiálnymi výrazmi používanými štátnou správou, súčasťou vyhlášok, politických vyhlásení, tlačových správ atď. Pre lepšie pochopenie ich nájdete neraz aj v našich výstupoch. Je však namieste ich používať?

Na internete sa už dlhšie možno stretnúť so sporadicky sa objavujúcou kritikou nezmyselnosti či nespisovnosti týchto názvov, najmä výrazu „prekonaný“.

V nedávnom článku napr. Jozef Hajko (Denník Štandard) poukázal na to, že výrazy „očkovaný“ či „testovaný“ indikujú skôr prebiehajúci stav (niekto sa práve očkuje, testuje – nedokonavý vid slovesa), a preto by boli gramaticky správnejšie výrazy „zaočkovaný“ a „otestovaný“, vychádzajúce z dokonavých slovies.

Samozrejme, pojem „očkovaný“ či „testovaný“ vyjadrujú, že táto aktivita sa neustále opakuje, čiže ide o ľudí pravidelne očkovaných či pravidelne testovaných. Z tohto pohľadu sa môžu zdať v súčasnosti zavedené pojmy výstižnejšie.

Pre status „očkovaný“ či „testovaný“ je však z hľadiska opatrení rozhodujúce, či bola dotyčná osoba zaočkovaná alebo otestovaná v rozhodujúcom období (nemuselo to byť opakovane), preto sa s Hajkom možno jednoznačne stotožniť v tom, že namiesto „očkovaných“ a „testovaných“ sú vhodnejšie výrazy „zaočkovaní“ a „otestovaní“.

Ešte sa však môžeme pozastaviť pri výraze „(o)testovaný“. V skutočnosti v rámci opatrení nie je pre status „testovaného“ dôležité absolvovanie testu, ale jeho negatívny výsledok. Naopak, otestované osoby s pozitívnym výsledkom majú obmedzenia, napr. v podobe povinnej karantény, spravidla najvýraznejšie. Preto by mohlo byť náležité namiesto výrazu „(o)testovaní“ používať výraz „negatívni“.

Výraz „prekonaný“ je spomedzi spomínanej trojice rozhodne najnezmyselnejší. Ak úspešne prekonáme nejaké ochorenie, tak to ochorenie sa stane prekonaným. Ak sme prekonaní my, znamená to, že choroba prekonala nás, čiže už nežijeme.

Viacerí preto tvrdia, že správnym tvarom na označenie ľudí, ktorí prekonali ochorenie, má byť „prekonavší“. A stotožňuje sa s tým aj Hajko.

Tento tvar je však v rámci slovenčiny pomerne zastaraný a ťažko by sme hľadali slová v danom tvare používané v bežnej hovorovej reči. Jediný príklad, ktorý mi napadá, sú „preživší holokaustu“.

No ponúkajú sa tu ďalšie alternatívy: vyliečený, zotavený, uzdravený.

Výraz „vyliečený“ je najmenej náležitý, keďže mnohí, ktorí prekonali covid, liečení vôbec neboli.

V angličtine sa na označenie „prekonaných“ používa výraz „recovered“, ktorý sa práve dá preložiť ako „zotavený“ či „uzdravený“.

Avšak aj výrazy „zotavený“ a „uzdravený“ majú svoje úskalia. Nie každý v kategórii „prekonaných“ sa z covidu zotavil či úplne uzdravil. Môže stále trpieť rôznymi postcovidovými príznakmi.

Zároveň je tiež diskutabilné, či ľudí s pozitívnym PCR testom bez príznakov ochorenia možno považovať za chorých. Ich zdravotný stav sa pozitívnym testom nemení a nemajú sa teda z čoho zotaviť či uzdraviť, napriek tomu ale sú súčasťou kategórie „prekonaní“.

Výraz „zotaviť sa“ Krátky slovník slovenského jazyka definuje ako „zlepšiť svoj zdravotný stav, obnoviť si sily, zrekreovať sa“, čo by bol vhodný výraz pre tých, ktorí napr. prestali trpieť postcovidovými príznakmi po prekonaní choroby.

Výraz „uzdravení“ vo význame vyzdravieť, stať sa zdravým, vyliečiť sa, je pre účely označenia tých, ktorí prekonali covid, asi najpriliehavejší napriek nedokonalostiam, ktoré sme načrtli vyššie.

Takže namiesto „očkovaní“, „testovaní“, „prekonaní“ by boli vhodnejšie výrazy „zaočkovaní“, „negatívni“, „uzdravení“. Namiesto OTP by sme vedeli skombinovaním slov vytvoriť napr. skratky ZUN, NUZ ap., ktoré síce neznejú tak dobre ako OTP, ale sú v oveľa väčšom súlade so slovenčinou a povahou veci.

 Zdroj ilustračného obrázku: MY Nitra/Jana Ogurčáková

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore