Ministerstvo obrany cenzuruje a blokuje za slušné a vecné otázky

Ministerstvo obrany na svojej FB stránke zverejnilo text s názvom „MOŽNÁ RUSKÁ VOJENSKÁ INVÁZIA NA UKRAJINU - VAROVANIE PRED DEZINFORMAČNÝMI KAMPAŇAMI,“ v ktorom uviedli z môjho pohľadu viaceré kontroverzné veci. Preto som im položil niekoľko otázok, aby niektoré z nich bližšie ozrejmili. Nádejal som sa, že dostanem odpovede, keďže MO pomerne aktívne odpisovalo aj na kritické až útočiacie komentáre. No zistil som, že som dostal ban.

Môj komentár s otázkami bol vecný, slušný, ale keďže som si neurobil kópiu, budem tu jeho obsah na priblíženie iba parafrázovať.

V príspevku MO uvádza, že „už dnes zaznamenávame dezinformačné naratívy, ktoré sa šíria cez prominentné a menej známe kanály, ktoré obviňujú z údajnej agresie Ukrajinu samotnú, či Spojené štáty alebo NATO.“

Viem si predstaviť, že sa nájdu webové stránky, profily ľudí na sociálnych sieťach, prípadne aj rôzne FB stránky či skupiny, pod ktorými sa objavujú takéto naratívy, ale na príspevku MO ma zaujalo označenie takýchto kanálov ako „prominentné“, čiže popredné, významné.

Preto som požiadal MO, aby vymenovali aspoň dva príklady takýchto „prominentných“ kanálov, aby verejnosť mohla zhodnotiť, či „prominentnosť“ takýchto kanálov vníma rovnako alebo ide o nafukovanie.

V príspevku MO sa na začiatku uvádza: „Intenzívne informačné vplyvové operácie a šírenie dezinformácií na území Ukrajiny a v západných krajinách vrátane Slovenskej republiky sú štandardným mechanizmom, ktorý dnes sprevádza vojenské operácie Ruskej federácie.“

V inej časti daný príspevok tvrdí: „Pro-kremeľská vplyvová mediálna infraštruktúra je na Slovensku dobre rozvinutá. Siete dezinformačných webov, facebookových stránok a skupín, lokálnych manipulátorov verejnej mienky až po tých s celoštátnym dosahom.“

Na jednej strane MO hovorí, že na Slovensku v rámci vojenských operácií Ruskej federácie prebieha intenzívna informačná vplyvová operácia a šírenie dezinformácií, na čo nadväzuje konštrukciou existencie pro-kremeľskej vplyvovej dobre rozvinutej mediálnej infraštruktúry v podobe siete dezinformačných webov, facebookových stránok a skupín.

Hoci to MO neuvádza explicitne, uvedený text v podstate tvrdí, že aj u nás existujú weby či rôzne facebookové stránky, ktoré sú súčasťou vojenských operácií Ruska, čiže sú ruskou vládou financované i koordinované.

Príde mi to potenciálne znepokojivé a ako občan by som uvítal, ak by ma štát na takéto aktivity iných štátov (nielen Ruska) upozornil.

Preto som vo svojom komentári MO vyzval, aby menovalo konkrétne časti tejto infraštruktúry a zároveň predložilo k tomu dôkazy.

Zrejme boli moje otázky príliš obnažujúce v tom zmysle, že pri ich pokuse zodpovedať na ne by vyšlo na povrch, že dezinformuje v tomto prípade Ministerstvo obrany.

Ak sa poukazuje na cenzúru v prostredí sociálnych sietí, zvyknú zľahčovatelia tohto problému argumentovať tým, že nejde o cenzúru, lebo sociálne siete sú súkromné, cenzúru môže robiť iba štát.

A to je na tom celom zarážajúce. Môj komentár v podobe slušných otázok, ktorý neporušoval žiadne pravidlá, nescenzuroval súkromný Facebook, ale scenzuroval ho štátny orgán v podobe Ministerstva obrany využívajúci sociálnu sieť Facebook.

Kto koná čisto a v pravde, nemá dôvod dusiť diskusiu či cenzurovať slušné a vecné otázky. Žiaľ, Ministerstvo obrany pod vedením Jaroslava Naďa rozhodne nie je tento prípad. Verejnosť by sa pred touto hrozbou pre demokraciu a právny štát mala mať na pozore.

Zdroj obrázka: Facebook ministerstva obrany

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore