Skončil núdzový stav, ktorý však viac ako dva mesiace trval bezdôvodne

Dnešným dňom skončil núdzový stav, ktorý slovenská vláda vyhlásila od 25. novembra minulého roka. Núdzový stav nebol zrušený vládou, ale skončil uplynutím maximálnej 90-dňovej lehoty, na ktorú je ho možné vyhlásiť.

Treba si však pripomenúť, na čo sme už opakovane upozorňovali, že viac ako dva mesiace trval bezdôvodne a očividne v rozpore s ústavným zákonom.

Vyhlásenie núdzového stavu bolo zdôvodnené najmä dosiahnutím kritickej hranice 3 200 covidových pacientov hospitalizovaných v nemocniciach. Ako sme však už upozorňovali začiatkom januára od 6. decembra 2021 začal počet covidových pacientov v nemocniciach stabilne klesať a od 15. decembra ich počet klesol pod kritickú hranicu 3 200 pacientov.

V poslednej tretine začal síce počet covidových pacientov v nemocniciach opäť rásť v súvislosti s rýchlym šírením nákazlivejšieho covidového variantu Omicron, avšak ich počet sa zatiaľ nepriblížil ku kritickej hranici, pričom počet pacientov vyžadujúcich pomoc umelej pľúcnej ventilácie ostal na relatívne nízkych číslach.

Okrem toho treba pripomenúť aj ďalšiu skutočnosť, na ktorú sme už tiež upozorňovali, že z dát Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že počet hospitalizovaných pacientov s primárnou diagnózou Covid-19 počet trvania núdzového stavu neprekročil kritickú hranicu 3 200 pacientov.

V čase vyhlásenia núdzového stavu bolo takýchto pacientov v nemocniciach 2 732 a ich vrchol bol dosiahnutý 5. decembra 2021 na úrovni 3 030. Ostatní covidoví pacienti boli hospitalizovaní primárne z iných dôvodov, avšak mali tiež pozitívny test na Covid-19. Podľa dnešných údajov je primárnych covidových pacientov 1 804 a ostatných 913.

Teda v čase Omicronu sa ku koncu núdzového stavu počty pacientov ani nepriblížili k vrcholom predchádzajúcej vlny spôsobenej covidovým variantom Delta.

Ako sme už v minulosti opakovane písali, podľa ústavného zákona č. 227/20002 Z. z. môže byť vládou núdzový stav vyhlásený len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.

Aj keď odhliadneme od toho, že vládou deklarovaný hlavný dôvod na vyhlásenie núdzového stavu nebol naplnený a kritická hranica bola presiahnutá len so započítaním aj iných pacientov ako tých, ktorí boli primárne hospitalizovaní kvôli Covidu, núdzový stav trval viac ako dva mesiace bezdôvodne a v očividnom rozpore s ústavným zákonom.

Právny štát tak bol zneuctený a toto zneuctenie mlčaním obišla aj väčšina médií, príslušných štátnych inštitúcií či ľudskoprávnych organizácií. Čo z toho je vlastne horšie?

 

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore