Preventívne útoky boli a aj v prípade Ruska sú neospravedlniteľné

Rusko včera začalo frontálny útok na Ukrajinu. Podľa Putinových vyjadrení ide o preventívny útok s cieľom vyradiť potenciálnu vojenskú hrozbu pre Ruskú federáciu.

Doktrína preventívneho útoku má smutnú a bohatú históriu. V posledných desaťročiach je najznámejším prípadom vojna v Iraku – iniciovaná i vedená USA. Podobne kontroverzným prípadom je aj Afganistan.

Tak, ako sme odsudzovali tieto útoky, kde bola údajná hrozba vzdialenejšia, pričom vojny viedli k obrovským humanitárnym krízam a obrovským ľudským obetiam, odsudzujeme aj súčasný ruský útok na nášho suseda Ukrajinu.

A vyzývame na solidaritu s obeťami tejto vojny, ktorými budú predovšetkým nevinní obyčajní ľudia nášho bratského ukrajinského národa.

Doktrína preventívneho útoku je zvrátená z toho dôvodu, že umožňuje najmä veľmociam napadnúť prakticky kohokoľvek pod zámienkou prevencie.

Aj súčasný ruský útok ukazuje, aká dôležitá je plošná principiálnosť svetového spoločenstva odmietať doktrínu preventívneho útoku, nech pochádza od kohokoľvek.

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore