Americká správa o návrhu stratégie preťažovania a destabilizácie ruska z roku 2019 (RAND Corporation)

Washingtonský think-tank RAND Corporation (financovaný aj americkou vládou) vydal v roku 2019 analýzu, ktorú prezentoval zhrnutím „Preťaženie a destabilizovanie Ruska“ (Overextending and Unbalancing Russia). Analytickú správu si objednala americká vláda s cieľom preskúmať „nenásilné opatrenia, ktoré by mohli stresovať Rusko vojensky či ekonomicky alebo sťažiť politické postavenie režimu doma aj v zahraničí“ (ako sa píše priamo vo správe). Celá správa je voľne dostupná na internete v plnom znení. Je veľmi zaujímavé prečítať si ju v kontexte súčasných udalostí a vojny na Ukrajine.

Správa navrhuje, opäť priamy citát, „opatrenia, ktoré by viedli Rusko k tomu, že bude nútené súťažiť (s USA) v oblastiach alebo regiónoch, kde majú Spojené štáty americké komparatívne výhody, čo spôsobí, že Rusko sa vojensky alebo ekonomicky vyčerpá, respektíve sa mu spôsobí strata domácej alebo medzinárodnej prestíže a vplyvu.

Výstižné zhrnutie správy podal Vladimír Palko v denníku Štandard. Uvádzame hlavné body z jeho článku:

  • Správa navrhuje zníženie exportu plynu a ropy z Ruska. „Keď sa v mainstreamovej tlači píše o krajinách importujúcich ropu a plyn z Ruska, tak sa zvykne argumentovať potrebou nezávislosti tých krajín od Ruska. V dokumente RAND Corporation sa argumentuje inak. Má sa to robiť preto, aby sa znížili príjmy ruského federálneho štátneho rozpočtu,“ píše Palko. „Okamžité zastavenie výstavby plynovodu Nord Stream 2 z Ruska cez Baltické more do Nemecka je podľa dokumentu prvoradé.“ „Na strane 69 hovorí dokument úprimne. Všetky alternatívy budú drahšie ako ruský plyn. Pre koho drahšie? No pre Európu.“
  • Medzi ďalšie ekonomické opatrenia patria sprísnenie ekonomických sankcií a „odlákanie vedcov, vysokoškolských študentov, inžinierov z Ruska do USA lukratívnymi ponukami a uľahčením imigračných pravidiel“.
  • Medzi geopolitické opatrenia patria podpora síl, ktoré budú bojovať proti Rusku (priamo sa hovorí o proxy vojnách). „Autori si trochu ťažkajú, že tie opatrenia nie sú jednoduché, lebo Rusko nemá takmer žiadne vonkajšie impérium !) (strana 2) a jeho vojenské záväzky sú v podstate iba v oblastiach priľahlých k Rusku, kde je proruské obyvateľstvo (strana xxi),“ píše Palko. V praxi to znamená vyzbrojovanie Ukrajiny a sýrskej opozície.
  • Ďalšími geopolitickými opatreniami sú zmena režimu v Bielorusku, bližší vzťah USA s Gruzínskom a Azerbajdžanom, rozchod Arménska s Ruskom a tiež sa navrhuje, „aby USA uzatvárali so stredoázijskými členmi ekonomické dohody, ktorými sa Rusko môže cítiť ekonomicky ohrozené“. Ďalším opatrením je ukončenie ruského vplyv v Moldavsku „ovplyvňovaním mládeže v Podnestersku, ktorá je viac západne orientovaná ako staršia generácia, tlakom na ukončenie pobytu ruských mierotvorných síl v Podnestersku a postupným približovaním Moldavska k NATO a EÚ.“
  • V kapitole „Ideologické a informačné opatrenia“ sa navrhuje poukazovať na to, že ruská vláda nekoná vo verejnom záujme (vysoká miera korupcie, nespravodlivý volebný systém), napríklad šírením takýchto informácií cez sociálne siete. Ruskí občania by mali byť povzbudzovaní k nenásilným protestom.
  • Kapitola „Vzdušný priestor a vesmír“ sa začína vetou „Vzdušný priestor a vesmír sú veľmi atraktívne oblasti na protiruské stratégie, ktoré zvyšujú (Rusku) jeho náklady.“ RAND Corporation navrhuje čo najviac priblížiť bombardéry a stíhačky k ruským hraniciam v Európe, Ázii aj Tichomorí, „aby sa zvyšoval strach Ruska z vojenského útoku.“ Obdobne sa navrhuje zvýšiť námorná vojenská prítomnosť pri hraniciach Ruska, zvýšenie námorných cvičení NATO aj pozemných vojsk NATO v Európe. „Všetko preto, aby sa Rusi viac báli a viac sa ekonomicky vyčerpávali obrannými protiopatreniami,“ píše Palko.

Palko zdôrazňuje, že uvedené opatrenia boli navrhované a z veľkej časti realizované už pred ruským útokom na Ukrajinu.

„Správa nám hovorí i to, že naša slovenská diskusia o amerických základniach na letiskách v Sliači a v Kuchyni je súčasťou globálnej americkej iniciatívy približovania amerických vzdušných síl k ruským hraniciam.“

Mnohé „opatrenia by sa teda zrejme uskutočnili i bez ruskej invázie. Invázia však umožnila prijať ich rýchlejšie, vo väčšom rozsahu, bez inokedy potrebnej kampane. Správa vysvetľuje i bleskovú rýchlosť prijatia opatrení po invázii. Ich koncepcia bola predsa už dávno pripravená.“

Zaujímavé je aj to, ako autori správy vidia Rusko, citujeme Palkove zhrnutia: „…ich videnie Ruska je diametrálne odlišné od obrazu, ktorý nám ponúkajú svetové a domáce liberálne médiá.

Nenájdeme tam obvyklé klišé o snahe Putina obnoviť Sovietsky zväz ani o nastupujúcom ruskom imperializme. Slovo „impérium“ sa v správe spomína len v tom zmysle, že Rusko žiadne impérium nemá. (...)

Autori nijako nespomínajú, že by Rusko chcelo zaútočiť na USA alebo ktorýkoľvek štát NATO. (...) Rusko neudržiava početnú pozemnú armádu, ktorou by mohla napadnúť západnú Európu. Že Rusko má na rozdiel od USA (a Sovietskeho zväzu) obmedzenú schopnosť vysielať vojsko do zahraničia.“

„Čo vlastne hovoria o ruskej zahraničnej politike za ostatných 30 rokov? Že ak si odmyslíme problém s bombardovaním ruského spojenca a reakcie na rozširovanie NATO k ruským hraniciam, ktorého sa Rusko bálo, tak Rusi sa vlastne celý čas snažili o priateľskú politiku spolupráce.“

Naopak, správa konštatuje, že práve Rusko sa bojí, že bude napadnuté a navrhované opatrenia „sú schopné využiť tento strach a môžu podnietiť Rusko k ďalšiemu zbrojeniu a spôsobiť mu tak zbytočné výdavky“.

Silne odporúčame preštudovať si celú analýzu RAND Corporation alebo aspoň odomknutý článok Vladimíra Palka. Poskytujú výborné doplnenie hlavnoprúdových informácií, čo sa týka svetovej geopolitiky. Dávajú do trpkého kontrastu vzletné vyjadrenia o podpore demokracie a cynické, egoistické záujmy (vedome a priamo poškodiť iného člena medzinárodného spoločenstva) v pozadí, ktoré správa priamo pomenúva.

Pre objektivitu je potrebné povedať, že každá veľmoc má zrejme podobné stratégie, ktorými sa snaží oslabiť konkurentov. Svetová geopolitika je do veľkej miery špinavá hra a špinavo hrajú všetky strany. Treba si preto naliať čistého vína.

V tomto smere treba oceniť otvorenosť Američanov, ktorí svoje stratégie (z istej časti) zverejňujú na internete. Na druhej strane je potrebné poukázať na pokrytectvo mnohých médií, ktoré nekriticky preberajú vyjadrenia amerických predstaviteľov a neinterpretujú ich v kontexte známych dát, vrátane uvedenej správy RAND Corporation.

Zdroj obrázku: www.rand.org

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore