EÚ chce za každého neprijatého imigranta vziať štátu 60 000 €

imigranti a EÚ, Zdroj http://www.express.co.uk/news/world/570771/trafficking-illegal-immigrants-EU-Italy-Libya

Nedeľný denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z vyjednávania v rámci EÚ uviedol, že členské štáty EÚ by v budúcnosti mohli dostávať 60 tisíc € za každého imigranta prijatého podľa kvót.

Krajiny, ktoré by prijímanie imigrantov odmietali alebo ich prijali pod polovicu, by o dané peniaze naopak prišli.

Zároveň by sa mal dublinský systém v prípadoch núdzovej situácie doplniť o mechanizmus na prerozdelenie maximálne 200 tisíc žiadateľov o azyl.

Nový systém by mal tiež umožniť prijímať menej imigrantov krajinám, ktoré by preťaženým štátom pomáhali v podobe vysielaných azylových úradníkov či so strážením hraníc ap. Takto chceli a chcú prispievať najmä krajiny V4 (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko).

Predpokladám však, že pomoc v takejto podobe zo strany V4 bude stačiť, len kým neuschne atrament na novej dohode.

EÚ vlastne priznáva, že imigranti sú vážne ekonomické bremeno

Ak EÚ začína hovoriť o sume 60 000 € na jedného imigranta, čo predstavuje viac ako priemernú výšku hypotéky na Slovensku s priemernou lehotou splatenia 24 rokov, potom hovorí úplne otvorene: imigranti sú obrovské ekonomické bremeno.

Jasne to vyvracia stanoviská tých pokryteckých akademikov či novinárov, ktorí tvrdili či tvrdia, že imigranti sú skôr ekonomickým prínosom. Napr.:

  • https://dennikn.sk/blog/doplacaju-danovi-poplatnici-na-imigrantov/
  • https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/373532-migranti-maju-byt-prinosom-az-o-10-rokov/

Hlavnou, a trúfam si tvrdiť, že úmyselnou metodologickou chybou, ktorú do daných štúdií odborníci vnášajú, spočíva v tom, že dávajú do jedného vreca imigrantov z nových členských štátov EÚ (vrátane Slovenska) a imigrantov z Afriky či Stredného východu.

Tu je však potrebné rozlišovať. V ekonomických prínosoch či záťaži sú významné rozdiely medzi Afričanmi či Arabmi na jednej strane a Východoeurópanmi a Aziatmi na strane druhej. Či už ide o práve došlých migrantov, alebo ich potomkov, narodených už ako občanov EÚ.

Napr. nezamestnanosť čiernych, Pakistancov, miešancov či Bangladéšanov je vo Veľkej Británii viac ako 2-krát väčšia v porovnaní s bielymi.

Súčasné imigrantské vlny sú predovšetkým z Afriky a Stredného východu. A keďže zamestnanecké pozície imigrantov sú krehké a ohrozené technologickým vývojom, tieto imigračné vlny nepredstavujú ekonomickú výzvu v podobe budúceho prínosu, ale skôr hrozbu ekonomickej katastrofy.

Čo by nový systém priniesol?

V súvislosti s črtajúcim sa novým plánom na prerozdeľovanie imigrantov je dobré upozorniť na jeho dôsledky.

Navýšenie rozpočtu, a tým aj nárast moci EÚ

Aby EÚ mohla rozdeľovať tieto peniaze, musí ich najprv vybrať od členských štátov. Platiť budú všetci. A dostanú iba tí, ktorí sú ochotní meniť etnickú, kultúrnu a rasovú podstatu svojej populácie. Predstavitelia tých najkrajnejších foriem multikulturalizmu si môžu mädliť ruky.

Z čoho si ukrojíme? Z poddimenzovaného zdravotníctva?

Snaha západných krajín podhodiť imigrantov chudobnejším štátom

Ďalšou vecou, ktorú za týmto všetkým treba vidieť, je snaha predať imigrantov chudobnejším štátom, najmä Rumunsku, Bulharsku (neskôr aj Srbsku?).

Je jasné, že v týchto krajinách sa azylové centrum postaví za zlomok výdavkov toho, čo v západných krajinách EÚ. Mzdy na úradníkov vyjdú možno na desatinu toho, čo na západe. Môže sa stať, že tieto štáty zrazu budú v prijímaní imigrantov veľkorysejšie.

A obyvatelia krajín V4, ktorí sú v tejto téme ortodoxnejší, vyznejú ako ekonomicky iracionálni podivíni.

EÚ nedokáže pre svoje paradigmatické nedostatky zvládnuť imigračný problém a celý problém pred sebou tlačí iba pomocou peňazí. Je ochotná platiť Turecku miliardy, aby si čo najviac imigrantov podržalo a teraz sa zdá, že chcú zas peniazmi „podplatiť“ chudobnejšie a politicky nesuverénne členské štáty.

Prvotné čísla sú iba začiatok

V roku 2015 hovorili politici a médiá v súvislosti s kvótami o povinnosti prerozdeliť 120 000 imigrantov v prípade Slovenska o niekoľkých stovkách imigrantov. Úmyselne tak nezdôrazňovali fakt, že kvóty sú percentuálny mechanizmus na prerozdeľovanie.

A keď sa hovorilo o 120 000 imigrantoch, tak už vtedy sa čísla imigrantov blížili k miliónu. Za rok 2015 v EÚ+ požiadalo o azyl 1,4 milióna a v roku 2016 to bolo 1,3 milióna.

Teraz hovoria o prerozdeľovaní 200 000 imigrantov, čo nie je ani desatina celkového počtu od roku 2015.

Je to zjavné varenie žaby v hrnci. Najprv chce EÚ presadiť princíp a potom pretlačiť reálne čísla, ktorých vývoj stále neskončil. A zdrojové krajiny súčasnej imigrácie majú viac ľudí ako celá EÚ dokopy.

Chceme patriť do „jadra“?

Naša vláda nás v súčasnosti tlačí do tzv. jadra EÚ. Robert Fico si dokonca nemyslí, že by o tom malo byť referendum.

Toto jadro však vykazuje známky neschopnosti a vytvárania vážnych problémov. A voči tým prejavom sa treba brániť, nie sa nimi nechať pohltiť.

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore