Multikulturalizmus zlyhal. Ako sa vysporiadať s diverzitou?