CNN obvinené z manipulácie spravodajstva v prípade protestu moslimov proti terorizmu

V súvislosti s moslimským teroristickým útokom na London Bridge odvysielala televízia CNN reportáž Rebbecky Anderson o proteste niekoľkých moslimov odmietajúcich tento čin. Na internete sa objavilo video a následne aj viacero článkov, ktoré obviňujú CNN z manipulácie.

V spomínanom videu možno totiž vidieť, ako dávajú novinári pokyny protestujúcim, aby sa zhromaždili pred kamerami a držali v rukách papiere s rôznymi heslami odmietajúcimi ISIS.

Aj keď nemožno na základe týchto záberov tvrdiť, že CNN a ostatné prítomné médiá zorganizovali samotný protest, porušili svojím zásahom novinársku etiku. Novinár nemá totiž zasahovať do priebehu udalostí, aby vytvoril obraz alebo naratív, ktorý mu vyhovuje, ale má o všetkom iba informovať.

Na túto skutočnosť upozornil aj analytik Mark Dice, ktorý tvrdí, že podobné zásahy zo strany reportérov sa diali už aj v minulosti, pričom v niektorých prípadoch boli potrestaní vlastnými zamestnávateľmi.

CNN tvrdenia o manipulácii odmieta.

Zdroj obrázka: Inquisitr.com; Christopher Furlong/Getty Images

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore