Nie celkom férové Transparency International a prezidentské voľby

Dňa 22. februára sa prakticky vo všetkých mediách na Slovensku objavili informácie o hodnotení kampaní jednotlivých prezidentských kandidátov organizáciou Transparency International Slovensko (TIS). Ak sa však na ich hodnotenia pozrieme bližšie, tak zistíme, že transparentnosť kandidátov nebola hodnotená celkom spravodlivo.

Hodnotenie TIS a jeho výsledky

Hodnotenie TIS spočívalo v známkovaní prehľadnosti transparentného účtu, webu kampane, transparentnosti výdavkov pred vyhlásením oficiálnej kampane, pôvodu vlastných zdrojov a samotnej volebnej kampane.

Najvzornejšiu kampaň podľa Transparency International Čaputová (samé jednotky), potom nasleduje Mistrík (priemer známok 1,7), Chmelár (2,05) a Harabin (2,2). Šefčovič dostal jednu z najhorších známok (3). Horšie je na tom iba Martin Daňo (4,8) a Róbert Švec, ktorý dostal najhoršiu možnú známku, pätorku.

Určite je pozitívne, že stále väčšia pozornosť sa venuje financovaniu volebných kampaní, ich zákulisiu a priebehu. Voliči sa tak dozvedia viac o pozadí tých, ktorí sa uchádzajú o ich hlasy. Preto je aj tento projekt TIS dobrou myšlienkou, možno mu však vytknúť niekoľko dôležitých vecí.

Neférová a nepatričná metodológia

Tomuto projektu totiž do veľkej miery chýba primeranosť, najmä pri pôvode vlastných zdrojov, kde TIS hodnotila kvalitu toho, či kandidáti predložili majetkové priznanie a daňové doklady. Avšak vôbec nebrala do úvahy, či vôbec kandidáti do kampane vložili svoje prostriedky a koľko.

Nemá predsa zmysel hodnotiť pôvod vlastných zdrojov kandidáta, ktorý do kampane nedal žiadne alebo zanedbateľné vlastné zdroje. Je to však, samozrejme, veľmi opodstatnené, ak kandidát do kampane investoval veľké sumy vlastných peňazí – tam je otázka ich pôvodu naozaj namieste.

Príkladom je František Mikloško, ktorý na svoju kampaň nevynaložil žiadne vlastné zdroje. Napriek tomu dostal od TIS známku 3 za pôvod vlastných zdrojov, keďže síce vyplnil majetkové priznanie, ale neuviedol presnú výšku príjmu. Podobný problém sa týka aj ďalších kandidátov.

Róbert Švec dostal najhoršiu známku za to, že nemal výdavky pred vyhlásením oficiálnej kampane, a teda nebol transparentný. Čo ak však kandidát naozaj nemal žiadne výdavky pred začatím kampane? Potom dostane päťku za to, že kampaň neviedol, hoci kandidatúru ohlásil.

Takýto prístup nedáva logiku, lebo kandidát nemá povinnosť mať výdavky na kampaň po ohlásení kandidatúry a TIS to ani inak neskúma. Podľa vlastných slov vychádza iba z transparentných účtov (a tam žiadne výdavky zaznamenané nie sú).

Treba sledovať aj nezávislosť kandidátov

V súvislosti s metodológiou Transparency International treba tiež zdôrazniť, že okrem transparentnosti je kľúčová aj nezávislosť. V mnohom sú to spojené nádoby a to by malo akékoľvek hodnotenie tohto typu zohľadňovať.

Ak má niekto bohatých sponzorov, ktorí mu prispejú desaťtisíce či dokonca státisíce eur na kampaň, ľahšie si zabezpečí odborníka na kampaň, ktorý všetko v kampani riadne vedie. Kandidát s menším množstvom prostriedkov je tu objektívne znevýhodnený.

Okrem toho takéto hodnotenie by sa malo pri kandidátoch zamerať nielen na pôvod ich vlastných zdrojov, ak ich v kampani využili, ale minimálne aj pôvod zdrojov od politických strán.

Pretláčanie Čaputovej?

Aj keď Čaputovej kampaň je naozaj pomerne transparentná, vyhlásenia v štýle, že Čaputovej kampaň je “najtransparentnejšia, aká kedy na Slovensku bola”, skôr pripomínajú prácu PR agentúry ako nestrannej organizácie.

Navyše podozrenie z pretláčania Čaputovej umocňujú aj personálne a finančné prepojenia medzi TIS a ľuďmi okolo Čaputovej kampane a straníckeho zázemia.

Michal Truban, ktorý je rovnako ako Čaputová podpredseda Progresívneho Slovenska a Čaputovej prezidentskej kampani priamo daroval 55 833 EUR, v roku 2016 pôsobil ako člen Správnej rady Transparency International Slovensko a jeho (čoskoro bývalá) firma Websupport poskytuje TIS sponzorovaný webhosting ako nepeňažný dar.

Je tu aj isté prepojenie cez spoločných sponzorov. Nadácia otvorenej spoločnosti je najvýznamnejším darcom VIA IURIS, kde Čaputová dlhé roky pôsobila. V roku 2017 prispela NOS pre VIA IURIS 23 % celkových príjmov, v roku 2016 21 % a v roku 2015 to bolo 26 %. NOS zároveň významne financuje aj TIS (v roku 2017 poskytla 20 % celkových príjmov a bola druhým najväčším darcom, v roku 2016 bola s 29 % najväčším darcom). Obidve politické mimovládky pravidelne finančne podporuje aj americká ambasáda, aj keď ide skôr o symbolické sumy (cca do 5 % príjmov).

Okrem toho v roku 2017 darovala Nadácia Eset na jeden z projektov Transparency International Slovensko 5 000 €. Podľa výročnej správy z roku 2015 TIS „špeciálne ďakovala“ Antonovi Zajacovi, jednému zo spolumajiteľov. Pritom práve Anton Zajac patrí medzi donorov Progresívneho Slovenska (prispel mu sumou 72 000 €) a tiež venoval 5 000 € priamo na prezidentskú kampaň Zuzany Čaputovej. A podobných prepojení by sa dalo uviesť viac.

Týmto, samozrejme, nechcem povedať, že hodnotenie je preto automaticky predpojaté v prospech Zuzany Čaputovej, avšak minimálne by TIS ako organizácia, ktorá si tak ctí transparentnosť, mala tieto prepojenia jednoznačne a explicitne priznať a upozorniť na ne aj čitateľov a médiá.

Záver

Hodnotenie prezidentských kandidátov zo strany TIS má relevantné nedostatky a v určitej miere skĺzava do roviny predvolebnej kampane. Problémom však je aj to, že prakticky všetky médiá hlavného prúdu výsledky toho hodnotenie nekriticky preberajú.

Ako však TIS dala kandidátom čas na opravu podkladov, na základe ktorých ich hodnotili a nové hodnotenie potom predloží týždeň pred prvým kolom, tak aj TIS sa snáď môže pri svojom hodnotení polepšiť.

Zdroj obrázka

 

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore