Dvojitý meter VIA IURIS: neodpovedajú na otázky ohľadom praxe Zuzany Čaputovej

Mimovládna organizácia VIA IURIS si zakladá na hodnotách právneho štátu, spravodlivosti a rovnosti. Podľa vlastných vyjadrení sa usiluje o to, aby zákony „platili pre všetkých rovnako“ a aby zodpovednosť za svoje prešľapy niesli politici, ako aj bežní ľudia. V prípade svojej bývalej dlhoročnej spolupracovníčky a budúcej prezidentky Zuzany Čaputovej však tieto zásady riadne neuplatňuje.

Zhrnutie

O nejasnostiach ohľadom praxe a životopisu Zuzany Čaputovej sme už písali krátko pred druhým kolom volieb. V našej analýze sme skonštatovali, že Zuzana Čaputová niektoré veci síce objasnila, ale na iné dôležité otázky neodpovedala.

Taktiež sme uviedli, že nejde o veľmi závažné obvinenia (podozrenia z pro forma vykonávania koncipientskej praxe, vykonávania právnej činnosti na živnosť a pod.). U viacerých vrcholových politikov by sme našli väčšie kauzy a prešľapy. Navyše ide, samozrejme, zatiaľ ešte len o nejasnosti a podozrenia, nie potvrdené porušenia zákona či profesnej etiky.

Zuzane Čaputovej sme cez mail položili otázky, ktoré jej iné médiá podľa publikovaných informácií nekládli, avšak nereagovala, a to ani po voľbách.

Neposkytnutie vysvetlenia a následné ignorovanie otázok je v rozpore s deklarovanými zásadami slušnosti, transparentnosti a férovosti, na ktoré sa odvoláva Zuzana Čaputová a podobne aj sektor politických mimovládok.

V tom čase sme preto oslovili aj organizáciu VIA IURIS, ktorá s ňou spolupracovala a niektoré nejasnosti sa jej tak tiež priamo týkali (napr. či Zuzana Čaputová pre nich pracovala na živnosť).

V následných dňoch, ale až po vyjdení článku, prebehla medzi členom našej redakcie Daliborom Juráškom a VIA IURIS slušná výmena mailov, ktorú zverejňujeme v plnom znení.

(ne)odpovede VIA IURIS

Zhruba povedané, z VIA IURIS sa pôvodne nechceli k otázkam vyjadriť z dôvodu moratória, ale prisľúbili, že po voľbách naše otázky zodpovedajú. Po voľbách sa však neozvali a po našom pripomenutí napísali, že „po zrelej úvahe“ sa rozhodli naše otázky nezodpovedať z dôvodu ochrany súkromia a osobných údajov.

Následne sme sa pýtali už nie na interné informácie, ale na to, či správanie VIA IURIS a Zuzany Čaputovej je podľa VIA IURIS v súlade s ich deklarovanými zásadami. Pýtali sme sa tiež, či VIA IURIS vyzve Zuzanu Čaputovú na zodpovedanie otázok, keďže nás ignorovala a zdá sa, že vo všeobecnosti nekomunikuje so subjektmi mimo hlavného prúdu.

V odpovedi na tento mail VIA IURIS už len zopakovala svoje predchádzajúce stanovisko.

Možno očakávať, že pokiaľ by sa podobná situácia stala nejakému vládnemu politikovi, VIA IURIS by vyzývalo na vyjasnenie situácie a podrobovalo daného politika kritike za netransparentnosť a podobne aj médiá hlavného prúdu.

Plné znenie našej komunikácie s VIA IURIS

MAIL 1: náš prvý mail s otázkami (27. marca)

Dobrý deň,

moje meno je Dalibor Jurášek, píšem pre spravodajský portál hrot.info. Pripravujem článok o údajných nejasnostiach v CV a koncipientskej praxi p. Čaputovej.

Chcem Vás poprosiť o informáciu, aký bol pracovný vzťah p. Čaputovej k VIA IURIS: bola Vašou zamestnankyňou v rámci pracovného pomeru; alebo pre Vás pracovala na živnosť; alebo s Vami nemala priamy právny vzťah a pracovala pre Vás v rámci služieb, ktoré Vám poskytovala advokátska kancelária (zrejme p. Kováčechovej)? Prípadne šlo o kombináciu týchto možností?

Ak sa tento vzťah v priebehu rokov menil, napíšte, prosím, aký bol v ktorom čase.

Pokiaľ pre Vás p. Čaputová pracovala v rámci toho, že bola koncipientkou v advokátskej kancelárii, ktorá pre vás pracovala, o ktorú advokátsku kanceláriu šlo a na základe akého typu zmluvy/zmlúv ste s ňou spolupracovali?

Uvedomujem si, že ide o Vaše interné informácie, avšak bez nich sa verejnosť nemôže dozvedieť jednoznačne, ako to bolo s praxou p. Čaputovej a či skutočne vykonávala na živnosť právnické služby, ako to niektorí podozrievajú. Nakoľko p. Čaputová sa k týmto skutočnostiam doposiaľ (aspoň pokiaľ viem) odmieta vyjadriť.

Akiste uznáte, že je vo verejnom záujme a v súlade s transparenciou vecí verejných, aby občania o týchto skutočnostiach vedeli, keďže sa týkajú favorizovanej prezidentskej kandidátky.

Poznámka: tento mail som posielal už včera, ale zrejme sa nedoručil, preto skúšam znovu.

Ďakujem pekne

MAIL 2: prvá odpoveď VIA IURIS (28. marca)

Dobrý deň pán Jurášek,

vzhľadom na to, že rešpektujeme moratórium, počas ktorého by médiá nemali informovať o kandidátoch a volebných prieskumoch, radi Vám odpoveď na otázky týkajúce sa spolupráce Zuzany Čaputovej s organizáciou VIA IURIS, poskytneme po voľbách.

S odpoveďou na otázky týkajúce sa koncipientúry Zuzany Čaputovej sa prosím obráťte na advokátske kancelárie, v ktorých tento post zastávala.

Želám Vám príjemný deň.

MAIL 3: náš druhý mail (3. apríla)

Dobrý deň,

ďakujem pekne za reakciu. Poprosím Vás o odpoveď. Prípadne by som potom ešte položil doplňujúce otázky.

Ešte neviem, či/kedy o tom budem písať článok. Pokiaľ by som článok písal, je štandardom na našom portáli (www.hrot.info), že odpovede na otázky od oslovených subjektov uvádzame v plnom znení, takže tak by som to urobil aj v tomto prípade. Snažíme sa nevytrhávať veci z kontextu.

Želám pekný deň

MAIL 4: druhá (ne)odpoveď VIA IURIS (4. apríla)

Dobrý deň pán Jurášek,

po zrelej úvahe sme sa ako organizácia rozhodli, v rámci zachovania práva na súkromie, neposkytovať osobné údaje o našich bývalých či terajších spolupracovníkoch, tretím stranám. V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte priamo na konkrétne osoby, v tomto prípade na pani Zuzanu Čaputovú.

Želám Vám príjemný deň.

MAIL 5: náš tretí mail (9. apríla)

Dobrý deň,

ďakujem pekne za odpoveď. Príslušné otázky som p. Čaputovej posielal už 25. marca 2019 a neodpovedala.

Na Vašej stránke píšete: „Právo používame ako nástroj spravodlivosti. Prinášame systémové riešenia a presadzujeme, aby zákony platili pre všetkých rovnako.“ Vaša práca by taktiež mala „byť zárukou, že za prešľapy proti zákonu budú niesť zodpovednosť všetci rovnako, vrátane politikov“.

Skutočnosti, ktoré sme na našom portáli uviedli aj my, poukazujú na podozrenia ohľadom živnosti a koncipientskej praxe p. Čaputovej, ktorá je verejne činnou osobou a v súčasnosti zvolenou budúcou prezidentkou. Preto je vo verejnom záujme akékoľvek podozrenia prešetriť a objasniť. Niektoré však stále neboli jednoznačne vysvetlené.

Dovolím si preto sa Vás opýtať ešte tieto otázky:

  1. Je podľa Vás v súlade s vyššie deklarovanými princípmi Vaša neochota vyjadriť sa, či p. Čaputová pre Vás pracovala na živnosť alebo nie?
  2. Je podľa Vás v súlade s transparentnosťou a férovosťou, že p. Čaputová neodpovedala na otázky ohľadom jej praxe a živnosti, ktoré som jej položil?
  3. Neočakávate od p. Čaputovej ako Vašej bývalej významnej spolupracovníčky, aby sa k nejasnostiam jasne vyjadrila? Nechcete ju vyzvať na objasnenie všetkých pochybností, nakoľko na moje otázky nereagovala?

Ďakujem a želám pekný deň

MAIL 6: tretia (ne)odpoveď VIA IURIS (10. apríla)

Dobrý deň pán Jurášek,

rešpektujeme Váš dopyt po odpovediach na Vaše otázky. Naďalej však trváme na to, že je férové a transparentné hľadať odpovede u človeka, ktorého sa dané otázky týkajú, v tomto prípade u pani Zuzany Čaputovej. 

Želám Vám príjemný deň.

Zdroj obrázku: stránka VIA IURIS

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore