Omilostil by Harabin Kisku? A čo ostatní kandidáti na prezidenta?

Existuje reálna možnosť, že Andrej Kiska bude po skončení svojho mandátu obvinený a potenciálne odsúdený za údajné daňové podvody firmy KTAG, kde bol konateľom. Trestné stíhanie a obvinenie považuje za pravdepodobné už aj sám Andrej Kiska. Andrej Kiska nekandiduje za prezidenta, avšak novozvolený prezident má právomoc v individuálnych prípadoch udeliť milosť alebo zmierniť trest. Spýtali sme sa preto prezidentských kandidátov, ktorí z nich by Andrejovi Kiskovi milosť udelili.

Právo udeliť milosť

Toto právo vyplýva prezidentovi Slovenskej republiky z článku 102 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého prezident „odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie“.

Prezident môže milosť môže udeliť bezpodmienečne alebo ju podmieniť napr. tým, že omilostený v určenom čase nespácha úmyselný trestný čin, nahradí škodu a pod.

Dôvodmi na omilostenie býva obvykle ťažká ľudská, zdravotná alebo sociálna situácia omilosteného. Inokedy sa stáva, že napriek odsúdeniu nebol výkon trestu nariadený aj niekoľko rokov a podľa prezidenta by už jeho vykonanie nemalo význam, napr. preto, že človek medzičasom viedol riadny život a zjavne sa napravil.

Národná rada Slovenskej republiky má právo zrušiť rozhodnutie prezidenta o udelení amnestie alebo individuálnej milosti, ak odporuje princípom demokratického a právneho štátu.

Andrej Kiska za čas svojho mandátu (od roku 2014) udelil doposiaľ 5 milostí.

Pre porovnanie, Ivan Gašparovič za svoje prvé funkčné obdobie (2004 – 2009) udelil 12 milostí a za druhé (2009 – 2014) 15 milostí.

Kiska milosť nechce

6. marca Andrej Kiska vyhlásil, že o milosť nebude žiadať „ani dnes, ani zajtra, nikdy“, lebo na to nemá dôvod. My sme kandidátom položili otázku ešte pred týmto jeho vyhlásením.

Naša otázka

Všetkým kandidátom na prezidenta sme položili otázku nasledujúceho znenia:

Ak by bol Andrej Kiska po skončení mandátu prezidenta obvinený a nepodmienečne odsúdený na trest odňatia slobody za jeho údajné daňové podvody v súvislosti s firmou KTAG a požiadal by Vás ako prezidenta/prezidentku o milosť, udelili by ste mu ju?

Na odpoveď sme im dali viac ako tri celé kalendárne dni.

Odpovede kandidátov

Uvádzame odpovede kandidátov v abecednom poradí.

Zuzana Čaputová

Zuzana Čaputová*
Progresívne Slovensko

?

Ja sa, samozrejme, k tomu teraz neviem vyjadriť, je to veľmi predčasné. (...) Určite by som si musela preštudovať spis. Ale vo všeobecnosti môžem povedať, že ak by som sa rozhodovala o udelení milosti, vždy by som sa snažila sledovať rovnováhu medzi spoločenskou nebezpečnosťou skutku, mierou zavinenia a, samozrejme, ak by tam boli akékoľvek pochybnosti o férovosti procesu, v ktorom ten trest bol uložený, nebodaj by tam boli jasné indície alebo dôkazy, že to bol politický proces, na politickú objednávku, bez ohľadu na to, či by išlo o Andreja Kisku, akúkoľvek osobu, veľmi by som to, samozrejme, zvažovala. Ale inak, nemám na to dôvod, ak by bol Andrej Kiska odsúdený, musela by som k tomu pristupovať ako ku každému inému občanovi.

 

Štefan Harabin

Štefan Harabin
Nezávislý kandidát

?

Sudca a ani prezident nemôže hovoriť, ako rozhodne, keď nemá na stole návrh a príslušný spis.

 

Eduard Chmelár

Eduard Chmelár
Nezávislý kandidát

Nie

Nemám záujem kriminalizovať hlavu štátu, lebo si ctím úrad prezidenta a toto by bola hanba pre celé Slovensko. Ale ako demokrat presadzujem rovnosť pred zákonom. Milosť by som udeľoval len vo veľmi špecifických prípadoch spojených so zdravotným stavom alebo ťažkou životnou situáciou odsúdeného. A toto nie je ten prípad.

 

Maroš Šefčovič

Maroš Šefčovič
Smer

?

Udelenie individuálnej milosti pripúšťam len zo zdravotných a iných humánnych dôvodov, a to bez ohľadu na to, o koho ide.

 

Róbert Švec

Róbert Švec
Nezávislý kandidát

Nie

Určite nie. V tejto chvíli nevidím najmenší dôvod, prečo by som mal právoplatne odsúdenému Andrejovi Kiskovi udeliť milosť a som presvedčený, že dôvod nebudem vidieť ani v pozícii prezidenta Slovenskej republiky.

 

Bohumila Tauchmannová

Bohumila Tauchmannová
Nezávislá kandidátka

?

ÁNO, ak by sa tím odborníkov zložený z morálnych a renomovaných právnikov zhodol, že rozsudok nie je v súlade s právom a morálkou.

NIE, ak by obvinenie a rozsudok mali všetky náležitosti, ktoré sa majú v demokratickej spoločnosti ctiť.

Len takto vrátime dôveru ľudí v štát a jeho inštitúcie.

 

Juraj Zábojník

Juraj Zábojník
Nezávislý kandidát

Nie

Pokiaľ by sa viedlo trestné stíhanie po skončení jeho mandátu a bol by právoplatne súdom odsúdený v tejto veci, čo sa týka daňových deliktov, tak odpoveď znie NIE.

Nereagovali

* Kandidáti Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Marian Kotleba, Milan Krajniak, František Mikloško a Ivan Zuzula na naše otázky neodpovedali. Vyjadrenie Zuzany Čaputovej je prevzaté z rozhovoru pre denník SME (okolo 10:55).

Zdroj úvodnej fotografie: David Ištok/Aktuality.sk

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore