Iniciatíva Hovorme spolu: dobrá myšlienka, zlé prevedenie

V auguste bratia Matyinkovci, známi z hudobnej skupiny Maduar, spolu s ďalšími osobami najmä zo showbiznisu predstavili pod hlavičkou Hovorme spolu otvorený list vedeniu RTVS. Ich cieľom bolo zorganizovať diskusiu medzi odborníkmi, ktorí navrhovali vládne opatrenia proti ochoreniu Covid-19, a ich kritikmi. Nápad výborný, avšak jeho realizácia nateraz zďaleka nenaplnila svoj zámer.

Diskusia je dôležitá

Diskusia, ktorú iniciatíva Hovorme spolu žiada, má určite zmysel. Faktom je, že rôznych kritikov vládnych opatrení či vakcinačnej politiky počúvajú aspoň desaťtisíce divákov, či už na pôde alternatívnych médií (napr. Ján Lakota, Peter Weis) alebo na ich vlastných platformách (Igor Bukovský, Ján Baránek).

Pozitívne je tiež to, že aktéri iniciatívy vyzvali na slušnú diskusiu a preklenutie mostov, čo je v súčasnom stave polarizácie spoločnosti veľmi dôležité. Ak sa značná časť obyvateľstva cíti nevypočutá, spoločnosť má tendenciu byť viac rozdelená. „Musíme spolu hovoriť, aby sme sa mohli opäť spojiť. Už stačilo vzájomných urážok, posmeškov a nálepiek,“ hovorí Ladislav Matyinko.

Preto aj z pohľadu zástancov vládnych opatrení má zmysel, aby ich tvrdenia a názory boli konfrontované odborníkmi s iným názorom. Vo formáte hĺbkových diskusií, v ktorých by sa išlo až na koreň problémov a jednotlivé tvrdenia by boli rozobraté až na súčiastky.

Kratšie kultivované diskusie medzi lekármi či virológmi s odlišnými názormi sa pritom už (hoci ojedinele) uskutočnili, aj opakovane u nás či v susednom Česku.

Iniciatíva by mala vystupovať neutrálnejšie

Ako sa však čoskoro ukázalo, nebolo vhodné, že tvárami tejto iniciatívy sa stali bratia Matyinkovci. V diskusii so Zuzanou Kovačič Hanzelovou sa Juraj Matyinko ukázal ako jednoznačný sympatizant kritikov vládnych opatrení a vakcinačnej politiky. Reprezentovať iniciatívu, ktorá žiada férovú diskusiu oboch táborov, by však mali ľudia s neutrálnejším vystupovaním.

Tým nechceme ospravedlňovať neochotu RTVS či oslovených odborníkov, ktorí radili či radia vláde vo veci proticovidových opatrení, zorganizovať či zúčastniť sa takejto diskusie. Jasne vyhranené postoje Matyinkovcov však zjednodušili cestu tým, ktorí z tejto diskusie chceli vycúvať.

Keď sa RTVS rozhodla nevypočuť otvorený list iniciatívy Hovorme spolu, Matyinkovci sa rozhodli zorganizovať nimi žiadanú diskusiu na internete. Práve včera sa uskutočnila, respektíve ide zrejme o jej prvý diel, pretože Matyinkovci majú záujem pokračovať.

Jednostranná „diskusia“

Aká bola táto diskusia? V prvom rade to diskusia nebola, lebo sa jej zúčastnili len kritici vládnych opatrení a vakcinačnej politiky. Jej zástancovia boli pozvaní, ale účasť odmietli. Ich „účasť“ bola miestami simulovaná zostrihanými vstupmi z rôznych médií, ktoré neboli datované (ďalší nedostatok), čo má, prirodzene, od reálnej diskusie na míle ďaleko.

Po druhé, z formálnej stránky to bolo nezvládnuté. Moderátorských postov sa ujali samotní Matyinkovci, akoby chceli podčiarknuť, že celá iniciatíva je hlavne ich projektom.

Jej účastníkov bolo groteskne veľa (niektorí sa dostali k slovu sotva raz) a moderátori ich často kvôli časomiere nezmyselne usekli v strede myšlienky. Zloženie bolo až príliš pestré od praktizujúcich lekárov rôznych odborov, cez právnikov až po ľudí s inžinierskym či prírodovedným vzdelaním (Jana Ray Tutková, Ján Baránek). Niektorí z nich sú pritom známi šírením dezinterpretovaných tvrdení, napr. advokát Peter Weis.

Hodnovernosti diskusie tiež nepridalo to, že jej záver tvorilo sólo Jany Ray Tutkovej. Tá na základe existujúcich indícií predpokladá, že covid pasy sa rozšíria aj na iné očkovania a že Západ bude postupne zavádzať totalitné prvky podobné čínskemu sociálnemu skóre. Okrem toho ale komunikovala aj rôzne dubiózne trvdenia: pospájala očkovanie s gender ideológiou, feminizmom či genocídou.

Samotná skutočnosť, že v diskusii neboli zástancovia vládnych opatrení, nie je chybou iniciatívy, keďže tá ich pozvala a dlhodobo na diskusiu vyzývala.

Ak však Matyinkovci vyzývajú na diskusiu a komplexný pohľad a v diskusii chýbajú zástancovia vládnych opatrení, mali si čo najhlbšie naštudovať argumenty za vládne opatrenia a rolu oponentov (v konštruktívnom zmysle) zohrať oni ako moderátori. To sa však, žiaľ, vôbec nestalo a celá „diskusia“ sa v podstate zvrhla na jednostrannú kritiku opatrení.

Matyinkovci tak vytvorili vlastne nie diskusnú platformu, ale fórum pre ľudí s veľmi podobnými názormi. Ich výsledný produkt sa tak veľmi nelíšil od rôznych relácii v tzv. alternatívnych médiách, ale aj v mainstreamových médiách, kde často konfrontácia opačných názorov absentuje.

A to je naozaj škoda. Naozajstnú diskusiu totiž potrebujeme, avšak z Hovorme spolu sa nateraz stalo, bohužiaľ, Hovorme si.

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore