Prezidentka Čaputová klame v téme „obrannej dohody“ s USA

Prezidentka Čaputová o tom, ako je obeťou klamstiev

Poslanec za Smer-SD Ľuboš Blaha zverejnil krátky výsek z predvolebných diskusií, na ktorom sa Zuzana Čaputová vyjadrovala k zmluve o vojenskej spolupráci s USA. V krátkom výseku sa vtedajšia kandidátka na prezidenta Zuzana Čaputová v predvolebnej diskusii na RTVS vyjadrila k otázke, či by danú zmluvu podpísala, nasledovne: 

„V žiadnom prípade by som takúto zmluvu nepodpísala, to znamená ohrozenie suverenity, umiestnenie cudzích vojsk alebo základní na našom území.“

Blaha to v komentári nazval volebným podvodom a Čaputovú označil za farizejku.

V podobnom duchu sa počas predvolebnej kampane Čaputová vyjadrila aj pre Hlavné správy:

„Na hypotetickú otázku či by súhlasila s prítomnosťou cudzích (trebárs amerických) vojakov alebo základní na území SR, ak by sa stala prezidentkou a v budúcnosti by rozhodovala o tejto otázke, odpovedala, že nevidí dôvod na udelenie súhlasu. ‚Čiže by som nesúhlasila,‘ poskytla stanovisko pre Hlavné správy.

Následne sme prezidentskej kandidátke zaslali doplňujúcu otázku o názore na muničné sklady v Kuchyni, ktoré sa majú realizovať z amerických peňazí a ktorých neskôr informoval Eduard Chmelár. Na otázku už neodpovedala.“

Prezidentka Blahov výsek označuje za lživé video

Prezidentka na Blahove pomerne virálne video reagovala na svojom Facebooku nasledovne: 

„Z celej mojej odpovede, ktorá má takmer minútu, účelovo vystrihol päť sekúnd. Cieľom bolo vytvoriť obraz, že v tom čase som sa stavala proti tejto dohode. Je to hrubé klamstvo, stačí si pozrieť celú odpoveď.

Tvrdila som a aj tvrdím, že by som nikdy nepodpísala zmluvu, ktorá by ohrozila suverenitu Slovenska, zakladala pobyt cudzích vojsk a budovanie základní bez súhlasu parlamentu. 

(...)

Ide o reprezentatívny príklad politickej práce poslanca Blahu, ale aj toho, ako ľahko sa šíria podobné lživé videá na sociálnych sieťach.

Môžeme mať rôzne politické názory na obrannú dohodu, ale nemali by sme si pri tom pomáhať s jednoduchými a detinskými klamstvami.“

A v rámci reakcie na Blahu pripojila širšiu časť z predmetnej predvolebnej diskusie. V nej hovorí nasledovné: 

„No v každom prípade nikto z nás tú zmluvu a to vyjednávanie neabsolvoval. Z tých dvoch strán, ktoré sa toho vyjednávania alebo teda ustanovení tej zmluvy dotýkali, bola SNS a ministerstvo zahraničných vecí, respektíve ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničných vecí. Podľa toho, čo vyplýva z tvrdení ministerstva zahraničných vecí, nejde o ohrozenie suverenity. Takisto si myslím, že za týchto podmienok v žiadnom prípade by som takúto zmluvu nepodpísala, to znamená ohrozenie suverenity, umiestnenie cudzích vojsk alebo základní na našom území.“

Ďalej Zuzana Čaputová hovorí, že podľa ministerstva zahraničných vecí zmluva nepredstavuje ohrozenie suverenity a ona súhlasí s MZV.

Prezidentka Blahov výsek a komentár označila za klamstvo, ale je to práve ona, kto zavádza a hovorí nepravdivé tvrdenia. 

Čaputová vo svojej reakcii tvrdí: „Cieľom [Blahu] bolo vytvoriť obraz, že v tom čase som sa stavala proti tejto dohode. Je to hrubé klamstvo, stačí si pozrieť celú odpoveď.“

Nevieme, čo bolo Blahovým cieľom, preto ak nejaká osoba definuje vlastnú predstavu o nejasnom cieli niekoho iného, tak to tá istá osoba z princípu nemôže označiť za hrubé klamstvo. To je vážny argumentačný faul. 

Blahov výsek bol na jednej strane vytrhnutý z kontextu, ale ide práve o kľúčovú časť, ktorá Čaputovú usvedčuje zo zmeny postoja, ak by sme to nechceli nazvať predvolebným klamstvom.

Analýza vyjadrení Zuzany Čaputovej

Čaputová spomenula tri kritériá: ohrozenie suverenity, umiestnenie cudzích vojsk a cudzích základní na našom území, za ktorých by danú zmluvu nepodpísala. Keďže boli formulované ako alternatíva, stačiť by malo splnenie jednej z nich, aby zmluvu nepodpísala.

Či predmetná zmluva ohrozuje suverenitu SR, je predmetom debát a rôznych postojov. Osobne mi ale právne názory, ktoré hovoria o narušení suverenity SR touto zmluvou, prídu jednoznačne presvedčivejšie. Navyše prezidentka odmietla dať posúdiť túto zmluvu, ktorú si neželá väčšina obyvateľstva, Ústavnému súdu, akoby si nebola svojimi vyhláseniami istá. 

Do podobných demagogických absurdít sa dostáva aj pojem „americká vojenská základňa“ na našom území. 

Nie je ani také podstatné, či Američania nejakú základňu postavia, avšak ak sa na nejakej základni nachádzajú americkí vojaci so zbraňami, spadajú pod jurisdikciu USA a naše orgány tam majú obmedzené možnosti kontroly, potom neoznačiť to za americkú vojenskú základňu môže iba cynik, pričom je dôležité skúmať aj motivácie takého zahmlievania reality. 

Čo je však explicitné, čiže bez akýchkoľvek pochybností, je „umiestnenie cudzích vojsk“. Podstatou predmetnej zmluvy je práve zakladanie pobytu cudzích (amerických) vojsk na našom území. 

A aj v tejto veci sa Čaputová vyjadrila, že by takú zmluvu nepodpísala. Lenže ona ju v tejto podobe podporovala a už dokonca podpisom poverila ministra obrany. Čiže v tejto téme podviedla voličov. 

Takúto interpretáciu dnes Čaputová označuje defenzívne za klamstvo a vyhovára sa nasledovne: „Tvrdila som a aj tvrdím, že by som nikdy nepodpísala zmluvu, ktorá by ohrozila suverenitu Slovenska, zakladala pobyt cudzích vojsk a budovanie základní bez súhlasu parlamentu.“

Tie posledné tri slová „bez súhlasu parlamentu“ však v predvolebnej diskusii nezazneli. Čaputová ich doplnila až teraz, čím chce zrejme zatieniť svoje kompetencie parlamentom. 

Pre lepšie pochopenie manipulatívnych vyjadrení prezidentky treba ozrejmiť úlohu prezidentky pri ratifikácii medzinárodných zmlúv vojenskej povahy. Prezidentka v tomto type zmluvy totiž do procesu vstupuje svojou vôľou v dvoch fázach.

Podľa čl. 102 ods. 1 Ústavy prezident „dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy. Dojednávanie medzinárodných zmlúv môže preniesť na vládu Slovenskej republiky alebo so súhlasom vlády na jej jednotlivých členov.“

Prezidentka tu predstavuje vnútorný štátny orgán pre medzinárodné styky. Zároveň zastupuje štát navonok, čo znamená oprávnenie konať menom štátu, činiť za štát právne záväzné právne úkony a prejavy k iným subjektom medzinárodného práva. 

Súčasťou tohto dojednávania zo strany prezidentky bola známa kontroverzná interpretačná doložka.

Prezidentka síce zmluvu v tejto fáze schvaľovania nepodpísala, ale podpisom poverila ministra obrany Jaroslava Naďa, ktorý zmluvu za Slovenskú republiku proti vôli väčšiny slovenského obyvateľstva podpísal v USA. 

Po podpise zmluvy oboma stranami putuje táto medzinárodná zmluva do NR SR a v prípade, že s ňou Národná rada vysloví súhlas, prezident vyjadruje druhýkrát svoju vôľu ratifikáciou, čo predstavuje konečné schválenie podpísanej medzinárodnej zmluvy.  

Ide o zásadné detaily, ktoré Zuzane Čaputovej ako právničke nemôžu unikať a vzhľadom na intelekt a dostatočnú zorientovanosť v téme možno považovať za pravdepodobné, že sa vyjadruje k danej problematike úmyselne nepravdivo, čiže klame. 

Tvrdenie prezidentky, že zmluvu nepodpíše bez súhlasu parlamentu, je irelevantné, lebo v prípade neschválenia parlamentom by nemala čo podpisovať. 

Ona však svoju podporu k zmluve už explicitne vyjadrila. 

Ak to zjednodušíme, Čaputová tvrdí, že tvrdila a tvrdí, že nepodpíše zmluvu zakladajúcu pobyt cudzích vojsk na území SR, ktorú ale už dala podpísať a ktorú plánuje po schválení NR SR aj podpisom ratifikovať. 

Mnohé médiá k tejto téme nepristúpili objektívne, skôr len nekriticky velebili prezidentku

Tému nekriticky spracovali viaceré médiá, napr.:

  • Startitup: Ľuboš Blaha šíri účelovo zostrihané video Zuzany Čaputovej. Je to detinské klamstvo, reaguje prezidentka
  • Aktuality.sk: Smerák Blaha šíri video s prezidentkou. Je klamlivo zostrihané, reaguje jej kancelária
  • Denník N: Prezidentka sa ohradila voči účelovo zostrihanému videu Ľuboša Blahu zo Smeru…
  • JOJ: Blaha šíri manipulatívne video hlavy štátu. Je to mentálny okupant, reaguje analytik Grigorij Mesežnikov

Miroslava Kernová vo svojom projekte omediach.com prichádza k absurdnému záveru: „Ukázalo sa však, že klame a manipuluje opäť Blaha.“

Namiesto toho by sa novinári mali pýtať, prečo je táto téma pre prezidentku taká dôležitá, že je ochotná poškodzovať svoju dôkladne budovanú reputáciu. 

Stanovisko prezidentky prezdieľal aj jej partner Juraj Rizman (v súčasnosti moderátor SME) s nasledovným komentárom:

„Nevedia dostat prezidentku argumentacne - tak o nej siria klamstva a ucelovo zostrihane videa. Je ubohe, ze sa dokazu znizit k takymto lahko odhalitelnym manipulaciam...  No na druhej strane to pekne ukazuje, ako pristupuju k pravde a ako im chyba zakladna moralka a slusnost.“

Prezidentka chce ale učiť Slovensko triediť pravdu od hoaxov

Nedávno prezidentka spustila seriál, ktorým vraj chce naučiť Slovensko triediť pravdu od hoaxov. Podľa nej „je veľmi dôležité v dnešnej dobe vedieť rozlíšiť pravdivé a úplné kvalitné informácie od tých ostatných, ktoré nás zavádzajú.“ 

V druhom dieli sťažujúco uvádza: „Viem o čom hovorím, pretože sama som objektom týchto klamstiev.“

Čaputová nie je vždy iba objektom dezinformácií, ako o sebe rada tvrdí, ale ako ukazuje aj tento prípad, niekedy je aj ich subjektom. 

Pre takýto typ seriálu stratila prezidentka morálnu integritu.

Zdroj obrázku: YouTube

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore