Výzva prezidentke, vláde a poslancom: nezneužívajte zložitú situáciu na potláčanie slobody slova

Vojna u našich susedov je veľkou ľudskou tragédiou. Priamo ohrozuje zdravie, životy aj slobodu národa zvoliť si svoju cestu. Krvácajú však aj iné hodnoty. Ako sa hovorí, prvou obeťou vojny je pravda.

Sloboda tlače v Rusku, i tak obmedzená, čelí počas vojny ďalšiemu tlaku. Ruské od vlády nezávislé médiá uvádzajú, že štátny regulátor vyzval médiá, aby o vojne používali informácie a údaje „iba z oficiálnych ruských zdrojov“. Za úmyselné šírenie informácií, ktoré úrady vyhodnotia ako nepravdivé, hrozia vysoké pokuty.

Nie je to však len Rusko. Sloboda trpí aj v štátoch, ktoré vo vojne nie sú. Napríklad v susednom Česku bolo na podnet vlády zablokovaných 8 stránok údajne „ohrozujúcich národnú bezpečnosť“.

Na Slovensku bol expresne, bez možnosti pripomienkovania verejnosti, schválený zákon, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému úradu blokovať na internete „závažné dezinformácie a iné formy hybridných hrozieb“.

Polícia už zverejnila „databázu proruských platených agentov, trolov a užitočných babrákov“, ktorí vraj „zavádzajú, manipulujú a klamú“ (bez uvedenia akýchkoľvek argumentov) a vyzvala občanov, aby „nahlasovali proruskú propagandu“.

Úrad vlády navrhuje stratégiu boja proti hybridným hrozbám, podľa ktorej majú štátne orgány proaktívne vyhľadávať dezinformácie a posielať ich tajnej službe aj s ich pôvodcami, pričom sa otvorene uvádza, že dezinformáciou môže byť aj pravdivá informácia.

Čoskoro bude na vládu predložený návrh novely trestného zákona, ktorý má kriminalizovať úmyselné „šírenie nepravdivých informácií“.

Na verejnoprávne médiá, ktoré majú zo zákona poslanie byť nezávislé a poskytovať vyvážené a pluralitné názory, sa zosilnil tlak od predstaviteľov vlády. Niektorí sa otvorene vyjadrili, že verejnoprávna televízia má v oblasti bezpečnosti „zabezpečovať záujem štátu“. Kritike RTVS čelí aj preto, že v diskusii necháva priestor aj inému názoru, ako predstavuje vláda. Aj pod týmto tlakom z RTVS odišiel dlhoročný šéf spravodajstva.

Ako vieme z histórie, práve „bezpečnosť“ a „záujem štátu“ v pohnutých časoch patria medzi najčastejšie zámienky na umlčiavanie opozície a obmedzovanie slobody prejavu.

Vojna u našich susedov nemôže byť ospravedlnením pre potláčanie slobody slova. Práve naopak, v tejto zložitej a neprehľadnej situácii potrebujú mať občania prístup k rozmanitým zdrojom predstavujúcich rôzne názorové tábory, aby ich mohli slobodne konfrontovať a skladať si ucelený obraz.

Dovoľujeme si tiež upozorniť na to, že naša krajina sa nenachádza vo vojnovom, výnimočnom, ale už ani núdzovom stave, ktorý by mohol ospravedlniť obmedzovanie ústavou garantovaných práv.

Preto vyzývame prezidentku Slovenskej republiky, vládu Slovenskej republiky a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky aby:

  • odmietli všetky návrhy právnych predpisov a opatrení, ktoré pod zámienkou boja proti dezinformáciám či bezpečnosti nenáležite obmedzujú slobodu slova,
  • prestali boj proti dezinformáciám zneužívať na nálepkovanie iných názorov,
  • prestali nad rámec svojich kompetencií zasahovať do práce verejnoprávnych médií a umožnili im plniť poslanie, ktoré im predpisuje zákon,
  • vyhlasovali akúkoľvek krízovú situáciu výhradne v medziach, aké umožňuje zákon, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, prísne dbali na ochranu základných práv a slobôd ľudí vrátane práva na slobodu prejavu a po uplynutí podmienok krízovú situáciu bezodkladne zrušili.

V Bratislave 26.2.2022

Iniciatíva za slobodu slova

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore