Ministerstvo spravodlivosti chce trestať väzením za šírenie dezinformácií

Ministerstvo spravodlivosti predstavilo návrh novely trestného zákona. Podľa nej má za „šírenie nepravdivých informácií“ hroziť väzenie, v niektorých prípadoch až 10 rokov. Zatiaľ ide o návrh, ktorý sa môže zmeniť. Už teraz sa naň však žiada reagovať.

Aktualizácia 20.12.2021 o 16:20. Môžete podporiť petíciu proti zavedeniu trestného činu „šírenia nepravdivej informácie“ do nášho právneho poriadku.

Nový trestný čin je formulovaný takto:

„Kto vyrobí alebo rozširuje nepravdivú informáciu, ktorá je spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, ohroziť životy alebo zdravie ľudí alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu, alebo sa dopustí iného obdobného konania slovne alebo písomne, prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo iného záznamu, potrestá sa odňatím slobody na jeden až päť rokov.“

Ďalší paragraf upravuje aj šírenie nepravdivej informácie z nedbanlivosti (za to hrozí až jeden rok väzenia).

Prečo prijímajú novú právnu úpravu?

Po prvé, takto formulovaný trestný čin v podstate neprináša nič nové. Už dlhé roky máme v trestnom zákone trestný čin šírenia poplašnej správy s takmer identickou formuláciou. Má však nižšie trestné sadzby.

Už dávnejšie sme upozornili na to, že na trestné postihovanie dezinformácií nie je teoreticky potrebné prijímať nové zákony. Vláde či polícii by stačilo, aby prísnejšie aplikovala už jestvujúci trestný čin šírenia poplašnej správy. Známy prípad tohto typu je pani, ktorá hovorila o potenciálnej škodlivosti „brufenu“ pri liečení COVIDu, nedávno pribudol ďalší prípad.

Prečo teda ministerstvo navrhuje prijať nový trestný čin miesto novelizácie už existujúceho? Môžeme o tom len špekulovať, avšak jedným z motívov môže byť snaha začať „na zelenej lúke“.

Súdy sa totiž do veľkej miery riadia už existujúcou judikatúrou (rozsudkami), hoci tie nie sú záväzné ako v americkom práve, ktoré je založené na precedensoch.

Zdá sa, že súčasná judikatúra ohľadom trestného činu šírenia poplašnej správy je pomerne umiernená. Nevieme o tom, že by šíritelia „dezinformácií“ boli odsúdení podľa tohto paragrafu, hoci množstvo prípadov dezinformácií (skutočných aj domnelých) je známych, mediálne vo veľkom komunikovaných a existuje na ich postihovanie aj politický tlak.

Ak by teda súdy pokračovali v súčasnom trende, asi by sme sa nestretli s veľkým počtom odsúdení „dezinformátorov“. Ak sa príjme nový trestný čin, môžu sa vyprofilovať prokurátori či sudcovia, ktorí sa naň budú špecializovať a budovať si na ňom kariéru (podobne ako Tomáš Honz pri t. č. extrémizmu). Politické a mediálne prostredie k tomu bude nepochybne motivovať.

Ministerstvo zároveň navrhuje trestný čin šírenia poplašnej správy mierne preformulovať a – samozrejme – zvýšiť jeho trestnú sadzbu.

Neprimerane tvrdé sankcie

Po druhé, ak niekto šíri dezinformácie počas krízovej situácie, čo je aj núdzový stav, trestná sadzba sa zvyšuje na 4 až 10 rokov, čo je na úrovni sankcií za trestné činy ako obchodovanie s ľuďmi či vojnová krutosť.

Keďže podmienečný trest odňatia slobody možno udeliť len pri 3 rokoch a menej, spáchanie tohto t. č. v núdzovom stave znamená automaticky väzenie. To je problém, keďže je dosť možné, že núdzový stav bude na Slovensku v najbližších rokoch pomerne často.

Riziko zneužitia

Po tretie, ako sme upozorňovali už pri tzv. trestných činoch extrémizmu, všetko závisí od interpretácie. Ak sa na formuláciu t. č. šírenia nepravdivej informácie pozrieme racionálne, má svoje opodstatnenie: ak napr. niekto šíri klamlivú informáciu, že v lietadle je bomba alebo si vymyslí hrozbu teroristického útoku, môže tým spôsobiť škody a mal by byť potrestaný.

Ministerstvo ale zároveň navrhuje zmeniť t. č. šírenia poplašnej správy. Spácha ho ten, kto oznámi „poplašnú správu, ktorá nie je pravdivá a ktorá môže vyvolať opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti, ochranu zdravia, života alebo majetku“.

Vymyslená bomba v lietadle a podobné prípady teda budú vnímané ako trestný čin poplašnej správy. Pod trestným činom šírenia poplašej informácie sa teda, logicky, myslí niečo iné.

Pri trochu širšom výklade môže pod t. č. šírenia nepravdivej informácie spadať klamanie politika vo volebnej kampani (ovplyvní obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu), či výzva občanom, aby sa neočkovali, pretože vakcíny sú nebezpečné (spôsobilá ohroziť životy alebo zdravie ľudí).

S tým úzko súvisí pojem pravdivosti. Tvrdenie, že vakcíny sú nebezpečné, je relevantný názor (hoci možno trochu zavádzajúci, lebo očkovanie je spravidla menej nebezpečné ako prekonanie choroby, proti ktorej má chrániť). Z rôznych „factcheckingov“ však vieme, že tvrdenia tohto typu bežne bývajú označované za dezinformácie.

Existuje riziko, že súdy budú vnímať „bojovníkov proti dezinformáciám“ za relevantné autority a budú z ich názorov vychádzať.

„Ľudia si dávajú pozor na to, čo hovoria“ – teraz budú ešte viac

Po štvrté, veľmi problematické je, že tento t. č. možno spáchať aj z nedbanlivosti. Ak niekto nepravdivú informáciu rozširuje opakovane, aj keď nevie, že je nepravdivá (hoci o tom vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol), hrozí mu až jeden rok väzenia.

Tento t. č. možno spáchať (podobne ako t. č. extrémizmu) zdieľaním nejakého statusu na facebooku. Prokurátor Tomáš Honz, riešiaci extrémizmus, sa vyjadril, že „drvivá väčšina prípadov je zo sociálnych sietí“.

Už samotný pojem extrémizmus je vágny a možno ho zneužiť. Avšak pojem „nepravdivá informácia“, ako ho vymedzuje tento návrh zákona je ešte omnoho viac zneužiteľný. Nehovoriac o tom, že v prípade extrémizmu sa vždy vyžaduje úmysel. I tu však Honz hovorí, že aj na základe jeho práce si „ľudia začínajú dávať pozor na to, čo hovoria“.

Trestanie aj neúmyselného „šírenia nepravdivých správ“ tento trend ešte viac umocní a výrazne posilní autocenzúru.

Na záver sa žiada dodať, že táto právna úprava prispeje k polarizácii spoločnosti. Ako sme už viackrát písali, dôležitá je otvorená diskusia a konfrontovanie rôznych názorov.

Keby bol hlavný prúd objektívny a nevnímal by ľudí s inými názormi s istou povýšenosťou, do značnej miery by ubral „dezinformačnej scéne“ silu a zákony tohto typu by ani neboli potrebné.

Ďalší vývoj budeme pozorne sledovať, tak ako doteraz a informovať o ňom. Uvedená právna úprava predstavuje pokračovanie nebezpečného trendu.

Zdroj ilustračného obrázku: TASR/Jakub Kotian

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore