Jazykovedný ústav vyhovel dezinformačnej LGBT kampani Absolut vodky

Vo februári tohto roku spustila Absolut vodka spolu s iniciatívou Inakosť kampaň za zmenu definície slova láska v našom slovníku. 

Ku kampani vytvorili aj web-stránku definicialasky.sk a organizovali k tomu pseudo petíciu. 

Na stránke sa v rámci akéhosi pseudopetitu petície uvádza aj celá argumentácia k tomu, prečo je súčasná definícia lásky zlá a prečo ju zmeniť:

„LÁSKA JE TOLERANTNÁ A TEŠÍ SA Z ROZMANITOSTI.

Dokážme to aj v našom slovníku.

Jedna z definícií lásky Slovníka súčasného slovenského jazyka hovorí, že láska je náklonnosť jedného pohlavia k druhému.

ABSOLUT však verí, že nezáleží na tom, koho milujeme.

Každý má právo milovať koho chce, pretože každá láska je láska.

Buďme k sebe tolerantní a otvorme dvere každej vzájomnej láske aj v našom slovníku.

Podpíš aj ty výzvu, ktorou iniciujeme zmenu definície lásky

v slovníku a prijmeme ju takú, aká je - nehľadiacu na pohlavie, vieru či farbu pleti. Ako cit, ktorý prežívame všetci rovnako.“

Problémom tejto kampane je, že ide o hrubé zavádzanie. 

Kampaň totiž účelovo zamlčala prvú slovníkovú definíciu lásky, ktorá znie: 

„kladný citový vzťah, silná náklonnosť k niekomu, k niečomu (k inej osobe, k idei, veci, k sebe samému)“

Ak teda kampaň Absolut vodky tvrdí, že treba otvoriť „dvere každej vzájomnej láske aj v našom slovníku,“ tak vykopáva dávno otvorené dvere, lebo definícia lásky v našom slovníku zahŕňa naozaj všetky kombinácie vzťahov osoby k inej osobe i neosobe. 

Bolo by naivné myslieť si, že by táto podstata veci autorom kampane unikala, čiže môžeme vychádzať z toho, že sa dopustili vedomého zavádzania, a preto je náležité to označiť ako dezinformačnú kampaň. 

Kampaň podporili aj rôzne viac či menej známe osoby. 

Za zmienku stojí Matia Lenická z redakcie denníka SME (sic!). Rovnako manipulatívne Lenická ku kampani uvádza: „Náš slovník zamlčal teplú lásku, tá však preto nezmizne, ani nie je menej validná. Nemlčme a zmeňme definíciu dospelej lásky, aby sa týkala všetkých.“

Dôvod, prečo sme sa tomu v danom čase nevenovali na projekte Nezavádzaj, bol ten, že Absolut vodka dlhodobo a systematicky využíva menšiny na akceleráciu svojho reklamného dosahu. 

Už pred štyrmi rokmi sme napr. upozornili na dvojaký prístup k ich kampaniam v Európe a Afrike v téme multikulturalizmu.

V poslednom čase sa Absolut vodka zameriava na podporu neheterosexuálnych ľudí a presadzovanie požiadaviek LGBT hnutia. 

Takýmto druhom kampaní získava ako komerčná reklama oveľa vyššiu podporu zo strany publika, zároveň o tom píšu spriaznení novinári, čím firma šetrí obrovské prostriedky na PR. A vďaka tomu, že na sociálnych sieťach takáto komunikácia polarizuje spoločnosť a vyvoláva na oboch stranách vášne v podobe interakcií, dosah reklamy významne narastá. 

Nechceli sme sa na tom tiež podieľať. 

Do dnešného dňa sa pod petíciu – napriek peňažným prostriedkom naliatym do kampane – podpísalo iba 6 197 ľudí. 

O to väčším šokom však bolo, keď sme sa dozvedeli, že Jazykovedný ústav tejto kampani, zrejme pod vplyvom emócií z dvojnásobnej vraždy pred Teplárňou, vyhovel a definíciu lásky prepísal. 

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV k tejto zmene pritom uvádza aj takéto patetické nezmysly:

„V otázke základných ľudských práv sa však nedá nič prikrášliť. Buď ich niekto má, alebo nie.“

Druhú definíciu lásky, ktorá pôvodne znela ako 

„náklonnosť jedného pohlavia k druhému, ľúbostný cit, ľúbosť, milovanie,“

sa chystajú v online slovníku upraviť nasledovne:

„silná náklonnosť k určitej osobe na základe telesnej, duševnej a citovej príťažlivosti, ľúbostný cit, milovanie“.

Aj v pôvodnom stave, aj v zmenenom stave je druhá definícia lásky redukciou tej prvej, čím sú v istom zmysle nadbytočnými. 

V pôvodnej verzii druhá slovníková definícia vyčleňovala zamilované páry muža a ženy ako niečo osobitné. Čo možno považovať za opodstatnené, keďže z takej lásky potenciálne dochádza k reprodukcii a tým k zachovaniu existencie ľudstva.

Súčasná definícia toto vyčlenenie vzťahov muža a ženy zrušila a nahradila ho explicitnejším dôrazom na telesnú, duševnú a citovú príťažlivosť ako zdroj lásky bez ohľadu na pohlavie. 

Martin Macko z Iniciatívy inakosť, ktorú kampaň Absolut vodky mala za cieľ finančne podporiť sumou 250 € za každých tisíc podpisov, zmenu definície privítal

Aj po tejto zmene slovníkovej definície lásky sa Zem bude krútiť okolo Slnka naďalej. Zaráža tu však proces, akým sa Jazykovedný ústav k zmene dopracoval. 

V slovníku slovenského jazyka je množstvo pojmov, ktoré by si vyžadovali kvalitnejšie definície.

Od Jazykovedného ústavu očakávam vedecky chladné a najmä racionálne hlavy. A nie prepisovanie slovníka na základe „petície“ s dezinformačným „petitom“, pod ktorou nie je podpísané ani promile spoločnosti a ktorá vznikla aj s cieľom predať viac fliaš vodky.

Obrázok: screenshot kampane definicialasky.sk

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore