ABSOLUT VODKA propaguje v Európe rasovú diverzitu, v Afrike čiernu jednotu a silu

Absolut vodka, African unity

Absolut vodka spustila na Slovensku reklamu. Vzhľadom na kontroverznosť, ktorú vyvolala, ju videl snáď každý.

V reklamnom videu od agentúry Triad Advertising, vraj „niekde na Orave“, kráča v modernom disco klube dievča. Záber na ňu je zozadu a keďže je tam slabá viditeľnosť, tak si málokto všimne jej tmavšie ruky. Oblečená je v slovenskom folklórnom odeve. Počas toho sa recituje: „Slovenské mamičky, pekné dcéry máte.“

Na konci sa odhalí tvár tmavej mulatky a hovorí: „Som Natalie a aj ja som Slovenka. Slovensko už dávno žije všetkými farbami. Tak sa vykašli na predsudky. POĎ ŽIŤ. NECHAJ ŽIŤ.“

Absolut vodka Slovensko

Video v skutočnosti nepochádza z Oravy, ale bolo natáčané zrejme v Bratislave. A mulatka Natália Dongová je z Novej Dubnice.

Ak bolo cieľom reklamy zasiahnuť čo najširšie publikum, to vyšlo. Posolstvo v podobe propagácie multirasovej spoločnosti a rasového miešania však má dva zásadné problémy, ako na to aj upozornil komunikačných zástupcov spoločnosti Absolut vodka kolega Martin Oravec:

  1. Etnická či rasová rôznorodosť môže viesť k oslabeniu spoločenskej dôvery, čo má priamy dosah na harmonické súžitie či celkovú silu spoločnosti. Zopár štúdií na túto tému môžete nájsť v tomto videu.
  2. Ak má Slovensko alebo aj svet „žiť všetkými farbami“, ako to propaguje táto reklama, ale aj protagonisti multikulturalizmu, muselo by sa efektívne zabrániť rasovému miešaniu. V opačnom prípade by z ľudských rás z dlhodobého hľadiska vznikla jedna fádna rasa a „hra farieb“ by zničením všetkých rás nenávratne skončila. Výsledok si ťažko predstaviť, ale na belochov by sa to rozhodne nepodobalo.

Natália Dongová bola v roku 2005 v súťaži Superstar. Do finále nepostúpila. Vtedy mala 17 rokov. Jej mama je Slovenka, otec pochádza z Konga. V tomto rozhovore porozprávala o skúsenostiach s rasizmom, ale aj o svojej rodine.

Zaspomínala, že keď mala 8 rokov, jej otec sa vrátil do Konga, lebo mu zomrel otec, ale späť k deťom na Slovensko už neprišiel. Hoci je vraj inteligentný, vyštudovaný architekt a inžinier, na Slovensku sa vraj kvôli rasizmu nevedel presadiť.

Zaujímavé, že Natália je súčasťou verejného života a s presadzovaním sa nemá problém aj napriek farbe svojej pleti a aj napriek rôznym formám prejavov rasizmu časti našej spoločnosti.

Tento rodinný príbeh paradoxne podporuje skôr štatisticky doložiteľné stereotypy o tom, že medzirasové vzťahy medzi čiernymi mužmi a bielymi ženami majú kratšie trvanie a že černosi častejšie opúšťajú ženy s deťmi.

Reklama sa stala virálnou, rozpútala určité vášne. Značku za takúto reklamu chválili aj niektorí politici, „umelci“, marketéri, ale i novinári. Všetci podobného ideologického razenia. Povšimnutia hodné je, že spolu s ódami na propagáciu multikulturalizmu sa vychvaľovaním kampane chtiac nechtiac stali súčasťou reklamy na tvrdý alkohol.

Ten dokáže rozvrátiť rodiny a vyvolať traumy s omnoho väčšou pravdepodobnosťou ako celá problematika multirasových vzťahov.

Na obranu pred kritikmi na Facebookovej stránke Absolut vodky jej predstavitelia tvrdia, že Absolut vodka je svetová značka a všade bojuje za toleranciu a na Slovensku vraj tá tolerancia chýba, preto to má opodstatnenie.

Napr. aj novinárka Miroslava Kernová uvádza: „V prípade firmy Absolut apel na toleranciu nie je nič nové, firma celosvetovo komunikuje tému tolerancie. No za to, že sa odvážila s takou kampaňou prísť aj na Slovensko, jej tlieskam a tlieskam hlavne Natálii Dongovej, ktorá do toho šla s ňou.“

Ľudia v komentároch na sociálnych sieťach sa teda reprezentantov Absolut vodky pýtali na príklady podobných kampaní v Zimbabwe či v Juhoafrickej republike, v ktorej dochádza k častému vraždeniu bielych farmárov. Tam by šírenie tolerancie mohlo reálne zachraňovať životy. Hoci aktívne na kritikov reklamy odpovedali, na takéto priame otázky odpoveď neposkytli.

Je teda naozaj pravdou, že tému tolerancie komunikuje firma celosvetovo? Môžeme nájsť analogický prípad svetlej ženy tvrdiacej napr. že je Nigérijčanka?

Trochu som zo zaujímavosti pogooglil ich reklamné vizuály. Našiel som dva z Afriky a jeden zo Švédska.

Vo Švédsku vyrobili limitovanú edíciu fľaše. Je o hrdosti z rozmanitosti v dúhovej vlajke LGBT.

Absolut vodka Švédsko

Pre Afriku som našiel dva vizuály. Zaujímavé, že v oboch dominujú folklórne prvky. Nečierne rasy na nich nenájdete. S konzistenciou medzi svetadielom, ľudovými prvkami a rasou tak v Afrike ide v podstate o podporu kultúrno-rasového povedomia zo strany Absolut vodky.

Absolut vodka Africa Absolut

A o reklamnom vizuáli nižšie dokonca jeden z vyobrazených aj priamo povedal, že reprezentuje africkú jednotu a silu.

Absolut vodka African Unity

Zjavne tu ide teda o dvojaký prístup. V Európe Absolut vodka prostredníctvom reklamy presadzuje v spoločnosti multikulturalizmus a v Afrike podporuje skôr hrdosť na ich čierny pôvod.

Je v poriadku prezentovať zdravú mieru hrdosti na svoj národ či rasu. Nie je však v poriadku, pokiaľ pri jednej skupine je to vnímané ako zdravé a žiadané, a pri inej ako prejav rasizmu.

Zostáva otázkou, ako na takúto reklamu zareaguje priemerný konzument tejto priemernej vodky. K triezvym názorom však oveľa ľahšie vieme dospieť s triezvou hlavou.

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore