„Nič medzi“ Východom a Západom je drzé ignorovanie reality

Intermarium – mapa, jeden z varianto

Naša spoločnosť je prirodzene nastavená tak, že väčšina by chcela vychádzať dobre aj s Východom, aj so Západom. Najviac ľudí sa dokonca nepovažuje ani za súčasť Západu, ani Východu. Viac ľudí považuje za nebezpečenstvo pre krajinu USA ako Rusko. Zhruba polovica verí, že naše hodnoty sú ohrozované Západom

Na základe toho, čo sem zo Západu preniká (obmedzovanie slobody slova, pretláčanie LGBTQ+ agendy, nanucovanie imigrantov ap.), je taký postoj rozhodne oprávnený, primeraný a vítaný.

Vo svojej podstate nemá nič spoločné s rasizmom, extrémizmom či konšpiráciami, ako to býva pri interpretácii takýchto dát neraz podsúvané. 

Ak Korčok, Mesežnikov a podobní vehementne tvrdia, že my sme súčasťou Západu, lebo „žiadne medzi neexistuje“, ide z ich strany o pretláčanie menšinového preskriptivizmu oproti väčšinovej realite. Ak to robí minister, je to v priamom rozpore s vôľou ľudu, teda priamo antidemokratické. 

Žiaľ, málokto tuší o koncepte Medzimoria. Historicky bol koncept Medzimoria poľský geopolitický projekt, ktorý mal za cieľ v medzivojnovom období vytvoriť federáciu stredoeurópskych a východoeurópskych štátov pod vedením Poľska ako protiváhu nemeckej a ruskej (sovietskej) rozpínavosti.

Prínos tohto konceptu spočíva v tom, že nám umožňuje si uvedomiť, že v danom geografickom priestore medzi Baltickým, Čiernym a Jadranským morom naozaj žijú národy, ktoré majú k sebe v mnohom kultúrne i politicky blízko, pričom nie sú stotožnené ani so Západom, ani s Východom. Na úvodnom obrázku sa nachádza jeden z možných variantov takéhoto ohraničenia. 

Tento koncept dáva tejto nepomenovanej, no pociťovanej identite (ani Západ, ani Východ) vhodný názov.

Rozhodne to neznamená, že máme dnes vytvoriť federáciu pod vedením Poľska.  

Identita Medzimoria nás nestavia do akejsi pozície mostu medzi Východom a Západom, ale potenciálne nás vyčleňuje ako samostatnú civilizáciu.

Zároveň otvára dvere na priateľskú a konštruktívnu spoluprácu všetkými svetovými stranami.

Túto víziu je vhodné pestovať, formovať a šíriť o nej povedomie.

Neznamená to nutne dezintegráciu z EÚ a NATO, ale užšiu, špecifickejšiu spoluprácu v rámci týchto celkov a zároveň poistku, že ak EÚ alebo NATO prekročí pre nás určitú červenú čiaru, máme ich čím nahradiť. 

V súčasnosti dokonca existuje Iniciatíva troch morí, ktorá spája práve členské štáty EÚ v geografickej oblasti Medzimoria. 

Dnes sme súčasťou geopolitického Západu. Nie sme však súčasťou kultúrneho Západu. A vzhľadom na vývoj tejto upadajúcej civilizácie musíme urobiť všetko pre to, aby sme súčasťou kultúrneho Západu neboli. 

Hoci Korčok od nástupu do funkcie ministra zahraničných vecí pravidelne opakuje, že sme súčasťou Západu a žiadne medzi neexistuje, táto jeho 100-krát opakovaná lož sa nemôže stať pravdou.

Lebo okrem toho, že popiera mentálne nastavenie väčšiny spoločnosti, ťahá Slovensko do konfliktnej pozície s Východom, v ktorom si väčšina našej spoločnosti rozhodne byť neželá. Takáto osoba na poste ministra zahraničných vecí je pre Slovensko zákonite nešťastím.

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore