Verme odborníkom, ktorí sú argumentačne a prognosticky príčetní

prof. Jaroslav Flegr

Médiá, ktoré v téme koronavírusu zastávajú skôr tie alarmistické postoje, ako napr. Denník N či SME, majú minimálne už pár týždňov novú hviezdu. Je ňou český evolučný biológ a parazitológ profesor Jaroslav Flegr. 

Ten napr. v rozhovore pre Denník N arogantne označil doktorov Igora Bukovského a Vladimíra Maleca za nedovzdelaných ľudí

Otakar Horák priniesol k tomuto konfliktu pozícií aj ďalší článok s názvom: „Epidemiológ, zubár, spevák či dietológ. Kto je a kto nie je odborníkom na koronu,“ v ktorom český biológ Vojtěch Novotný o samozvaných autoritách hovorí: 

„Je úplne v poriadku nechať kardiológa poradiť epidemiológom, ako na COVID-19, ak ich on potom nechá skúsiť opraviť chlopňu niektorého zo svojich pacientov.“

Inými slovami: ľudia si môžu o koronavíruse hovoriť plus/mínus čo chcú, ale to je iba akýsi nepodstatný smog. To dôležité je, čo povedia odborníci: epidemiológovia, infektológovia ap. 

Táto téza síce má svoje racionálne jadro, ale je príliš paušalizujúca. Lebo:

  1. Aj medzi týmito odborníkmi sú odlišné pozície k téme koronavírusu i korona krízy. 
  2. Ak niekto za posledný polrok preštudoval desiatky štúdií a analýz o koronavíruse, môže byť oveľa fundovanejší, ako inak uznávaný epidemiológ či infektológ, ktorý tomuto konkrétnemu vírusu venoval oveľa menšiu pozornosť.
  3. Medicínske otázky ohľadom koronavírusu predstavujú poznatkovo iba úplne drobný a parciálny výrez celkovej problematiky korona krízy. Korona kríza je oproti koronavírusu mimoriadne interdisciplinárna. A ťažko by sa hľadal odbor, ktorý by k nej nemal čo relevantné povedať.

Korona kríza je celospoločenský problém a, samozrejme, slová odborníkov by mali mať väčšiu váhu. Lenže…

Kvalita expertov sa pozná podľa kvality ich predpovedí

Veda by mala slúžiť na to, aby odkrývala pravdu. A vďaka pravde sme schopní predvídať budúcnosť. 

Ak vieme určiť hybné determinanty, poznáme ich správanie i vzájomné interakcie, vieme predpovedať rôzne veci. 

Preto ako indikátor toho, či sa dotyčný odborník poriadne vysporiadal s komplexnosťou problému, nám slúži platnosť jeho predpovedí.

A tu začína s Flegrom, ale aj mnohými inými, kameň úrazu. 

20. 9. vyšiel na HNonline rozhovor, v ktorom Flegr tvrdí, že budúci týždeň české zdravotníctvo skolabuje. Konečný termín z Flegrovej predpovede českému zdravotníctvu vypršal a dovolilo si neskolabovať. 

Podľa tlačovej konferencie českého ministerstva zdravotníctva z. 2. októbra, hoci situácia s COVID-19 je veľmi vážna, majú ešte dostatok nemocničných lôžok a systém má od kolapsu ďaleko. 

V inom rozhovore pre SME Flegr tvrdí, že druhá vlna v Česku bude mať podobný priebeh ako severné Taliansko v prvej vlne. Tento nástup je podľa neho už v podstate nezvratný bez ohľadu na opatrenia. 

Takýto alarmizmus však rozhodne nie je na mieste a to z jedného hlavného prozaického dôvodu. 

Česká populácia je totiž odlišná od populácie severného Talianska. Taliani majú najvyšší mediánový vek v EÚ, Česi sú niekde v strede a my sme v tej najmladšej tretine. Keďže ťažký priebeh ochorenia vyžadujúci pobyt v nemocnici majú predovšetkým starší ľudia, ak by boli všetky ostatné podmienky rovnaké, je jasné, že spomedzi troch spomenutých Taliansko dopadne najhoršie, my najlepšie a Česko bude niekde medzi.

Nehovoriac o tom, že od jari je viac poznatkov ohľadne koronavírusu a oveľa lepšia príprava ohľadne zdravotníckych systémov. Zároveň je lepšie podchytený vývoj v miestach výskytu vírusu a modely predpovedí sú dnes oveľa presnejšie. 

Mnohé médiá si tak pília pod sebou ďalší konár dôveryhodnosti

Vyjadrenia Jaroslava Flegra sú extrémnym prípadom. Jeho predpovede sú totiž jasnou dramatizáciou a dokáže ich vyvrátiť aj priemerne rozhľadený laik. 

Niektoré médiá však pri výbere autorít pravidelne poskytujú priestor na vyjadrenia tým najväčším alarmistom a opačné pozície zosmiešňujú a deklasujú. A zdá sa, že z tejto večne sa opakujúcej chyby nie sú ochotné sa poučiť. 

Ak by si aj každý racionálny človek prial, aby mali slová odborníkov väčšiu váhu, tieto médiá sú priamo zodpovedné za to, že autoritu odborníkov rozkladajú verejnosti pred očami a vrhajú ľudí do náruče informačných šarlatánov. 

Zdroj úvodnej fotografie: wiki

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore