Bo Winegard: ďalšia obeť politickej korektnosti na akademickej pôde

Bo Winegard bol ešte pred pár dňami odborným asistentom (assistant professor) psychológie na Marietta College v Ohiu, USA. Jeho úväzok však nebol predĺžený, teda bol de facto prepustený zo zamestnania. Pravdepodobne pre jeho názory.

Kritik progresivizmu a masovej imigrácie

Winegard je dlhodobo kritikom progresivizmu a masovej imigrácie. Vo svojom výskume sa venuje aj témam ako vrodené rozdiely medzi ľuďmi a ľudskými skupinami a v mnohom má konzervatívne názory.

S jeho názormi sa mohli stretnúť aj slovenskí čitatelia. Konzervatívny denník Postoj publikoval slovenský preklad Winegardovej eseje „Progresivizmus a Západ“.

Winegard sa nevyhýba ani diskusiám o týchto témach na prednáškach či sociálnych sieťach. Práve naopak, zdôrazňuje, že sa o nich treba otvorene rozprávať.

Winegardovmu prepusteniu predchádzali práve konfrontácie s „progresívne“ cítiacimi členmi akademickej obce a následné „dohovory“ zo strany jeho nadriadených.

Nižšie uvádzame Winegardov popis situácie na základe článku, ktorý zverejnil. Informácie o prípade možno získať aj z rozhovoru s Winegardom. Samotná škola sa k dôvodom jeho prepustenia odmietla vyjadriť.

Konfrontácie s „progresívnymi“ študentmi

V októbri 2019 mal Winegard prednášku o ľudskej evolúcii na Alabamskej univerzite, kde prezentoval tézu o tom, že telesné a psychologické rozdiely medzi skupinami ľudí môžu byť aspoň sčasti spôsobené odlišným prostredím, v ktorom tieto skupiny v priebehu dlhých časových období žili, teda evolúciou.

Jeho prednášky sa však zúčastnilo viacero nahnevaných študentov, ktorí ho hlasne obviňovali z rasizmu, často zachádzajúc mimo témy diskusie. Jeden dokonca jeho výskum prirovnal k rasistickej ideológii Adolfa Hitlera.

Winegard povedal, že sa snaží o téme rasových rozdielov otvorene diskutovať „práve preto, aby tieto extrémnejšie názory boli vytlačené umiernenejšími“.

Po Winegardovej prednáške vyšiel v univerzitných novinách kritický článok, v ktorom sa organizátori prednášky dištancovali od Winegardových názorov a ospravedlnili sa za to, že ho vôbec pozvali. Ospravedlnili sa „každému z univerzitného kampusu a miestnej komunity, kto sa pre tému seminára cítil nepríjemne“.

Vyjadrili sa zároveň, že do budúcna uplatnia prísnejšie kritériá pre výber pozvaných rečníkov.

Winegardove názory označené za „nevedecké“ bez argumentov

Winegardove názory organizátori prednášky označili za „nevedecké“, pričom voči nim neuviedli žiadnu námietku. Winegard však uvádza, že obsah prednášky tvoril základ vedeckého článku, ktorý prešiel cez troch recenzentov a bol publikovaný v akademickom časopise.

Novinový článok kritizujúci Winegarda bol anonymne zaslaný Winegardovým nadriadeným, ktorí si ho potom zavolali „na koberček“. Podľa Winegarda zo situácie „neboli veľmi nadšení“ a poradili mu, že má byť opatrnejší vo vyjadrovaní, s čím súhlasil.

O niekoľko mesiacov začal ale anonym posielať jeho nadriadeným a kolegom linky na Winegardove články a snímky z jeho údajne urážlivých („offensive“) príspevkov zo sociálnych sietí.

Kontroverzný tweet

Najkontroverznejší z nich na Twitteri znel: „Najväčšou výzvou bohatých spoločností dneška je otvorene, čestne a ľudsky sa vysporiadať s biologickou (genetickou) nerovnosťou. Ak túto výzvu neustojíme, predpokladám, že naše krajiny budú roztrhnuté zvnútra ako strom zničený parazitmi.“

Tento príspevok sám Winegard krátko po zverejnení zmazal a vysvetlil, že ním myslel individuálne, nie skupinové, genetické rozdiely. Slovom „paraziti“ údajne nemyslel skupinu ľudí, ale politický konflikt celkovo. Zároveň vraj poukazoval na potrebu „vytvoriť humánnu spoločnosť pre každého, nielen pre kognitívnu elitu“.

Winegard píše, že história jeho príspevkov na Twitteri ukazuje, že vždy poukazoval na to, že ľudí treba posudzovať individuálne a nie len na základe toho, do akých skupín patria.

Winegarda si nadriadení zavolali opäť a atmosféra na tomto stretnutí bola podľa Winegarda oveľa nepríjemnejšia. Jeho nadriadení vyjadrili sklamanie, hlavne ohľadom vyššie uvedeného kontroverzného príspevku.

Winegard súhlasil s tým, že bol nešťastne formulovaný a nevyjadroval jasne, čo chcel povedať. Poukázal tiež na to, že krátko po zverejnení ho zmazal a uverejnil vysvetlenie. Povedal však aj, že si váži slobodu slova a bude aj naďalej diskutovať o kontroverzných témach.

Winegard prepustený, zamestnávateľ mlčí

Ani na tomto, ani na predošlom, stretnutí Winegardovi nadriadení nespomínali, že by ho chceli prepustiť. Pár týždňov na to, koncom februára 2020, však Winegardovi nepredĺžili zmluvu, čím ho de facto prepustili.

Verejnosti ani novinárom zástupcovia školy neposkytli žiadne dôvody prepustenia ani vysvetlenie situácie. Rozhodnutie prepustiť Winegarda bolo podľa nich „súkromnou“ záležitosťou.

Sloboda prejavu je dôležitá pre všetkých

Ohľadom svojho prepustenia Winegard uvádza:

„Nasledoval som všetky postupy akademickej obce. Publikoval som články v recenzovaných odborných časopisoch. Zdieľal som svoje myšlienky, vždy slušne, na Twitteri a ľudí som vyzýval k tomu, aby so mnou diskutovali a kritizovali moje myšlienky. A bol som prepustený. Ak a to mohlo stať mne, môže sa to stať akémukoľvek akademikovi, ktorý spochybňuje prevažujúce pohľady vo svojej disciplíne.“

No a na záver v duchu klasického liberalizmu dodáva:

„Môžete nesúhlasiť so všetkým, o čom som presvedčený, o čom hovorím a píšem, ale je v záujme všetkých, aby ste podporili moju slobodu o tom myslieť, hovoriť a písať.“

Zaujímavé je aj Winegardove vyjadrenie na Twitteri, v ktorom uvádza, že pozná viac ako 10 profesorov, ktorí mu na rovinu povedali, že sa autocenzurujú.

Ak je to naozaj tak, že bol Winegard prepustený za svoje názory – čo sa javí ako veľmi pravdepodobné – sme svedkami ďalšieho tlaku na obmedzovanie slobody prejavu v akademickej obci.

O spornom prístupe k slobode slova sme už viackrát písali, napríklad o prípade knihy Jamesa Flynna (odmietnutie vydania knihy) či nášho kolegu Dalibora Juráška (kontroverzné neprijatie na štúdium).

Zdroj obrázku: Quillette.com

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore