Vyššie dávky pre pracujúcich sú podľa autoriek Denníka N rasistické

Denník N: vyšší rodičovský pre pracujúcich je rasistický

Dve autorky Denníka N, Michaela Šedovič a Zuzana Dančíková, prišli s článkom s názvom „Rodičovský príspevok Roberta Fica má rasistické účinky“. 

Kritizujú v ňom návrh poslancov Smeru SD na znovuzavedenie dvojstupňového rodičovského príspevku. Ten spočíva v tom, že tí rodičia, ktorí pred rodičovským príspevkom poberali materské, čiže, zjednodušene povedané, pracovali, budú mať rodičovský príspevok vyšší – v sume cca 370 € a ostatní 270,70 €. 

Rodičovský príspevok nadväzuje na materské, ak naň mal rodič nárok, ktoré sa poskytuje vo výške 75 % hrubej mzdy poistenca (zjednodušene povedané). Priemerné materské je v súčasnosti okolo 700 € a štandardná doba poberania 34 týždňov. Rodičovský príspevok sa poberá štandardne do troch rokov veku dieťaťa. 

Autorky článku svoje tvrdenie, že dané opatrenie má rasistické účinky, zdôvodňujú tým, že medzi tými rodičmi, ktorí nebudú mať nárok na vyšší rodičovský príspevok a nemajú nárok ani na materské, sú častejšie práve Rómky, keďže sú častejšie nezamestnané.  

Je to zaujímavý posun v prezentácii faktov, keďže autori Denníka N majú tendenciu tvrdenia typu, že Rómovia sú viac poberateľmi dávok ako prispievateľmi do systému v podobe odvodov a daní, označovať za hoaxy. 

Autorky majú sčasti pravdu, keď píšu, že „vyrastanie v chudobe má negatívny vplyv na vývin v detstve a znamená nižšie šance vzdelávať sa, začleniť sa do spoločnosti, naplniť svoj potenciál a žiť plnohodnotný život.“

Zároveň uvádzajú, že ľudia z rómskych „vylúčených komunít“ majú väčší problém nájsť si prácu. 

Keď spojíte tieto dve veci, vyjde z toho dosť absurdne požiadavka autoriek, aby v prípade zvyšovania príspevkov mali všetci nárok na „materský príspevok“ bez väzby na nemocenské poistenie, čiže bez ohľadu na predošlú či súčasnú ekonomickú aktivitu poberateľov.

Konkrétnu sumu neuvádzajú, nevieme teda, či myslia okolo 370 € (navrhovaný vyšší rodičovský príspevok) alebo dokonca priemerné materské okolo 700 € alebo niečo medzi tým. 

To by vytvorilo pre ženy, ktoré majú problém integrovať sa na formálny trhu práce (medzi ne patria najmä mnohé Rómky) demotivačný mechanizmus: mnohé by radšej ostali doma, plodili deti, a poberali vyššiu dávku, akoby si mali hľadať zamestnanie na plný úväzok a dostávať nižšiu mzdu.

Rodenie detí do chudoby so všetkými negatívnymi javmi je presne to, čo by nemalo byť podporované rozumnou sociálnou politikou. Preto zamýšľané zvýšenie rodičovského príspevku nepodmienené predošlým nárokom na materské som podrobil kritike na inom mieste. 

Na článku Denníka N by sa dal skritizovať takmer každý odsek pre zjednodušovanie, spájanie nespojiteľného a odporujúce si konštrukcie. 

Autorky nezvládli ani takú banálnu vec ako správne označenie dávky nemocenského poistenie, ktorá sa volá „materské”. Namiesto toho použili pojmy ako „materská” (materská je dovolenka) ako aj „materský príspevok“ (ktorý neexistuje; existuje napr. rodičovský príspevok).

Ako sme už spomenuli, autorky článku priamo uvádzajú, že väčšia podpora rodín s rodičmi integrovanými na trhu práce oproti rodinám s nezamestnanými rodičmi má rasistické účinky. Je to dosť bizarné tvrdenie.

Potom celý systém sociálneho poistenia má rasistické účinky, keďže dávky sociálneho poistenia sú podmienené odvádzaním odvodov, čo sa týka najmä pracujúcich.

Rovnako tak je rasistický dôchodkový vek, keďže Rómovia majú nižší priemerný vek dožitia a častejšie sa tohto veku nedožijú.

Rovnaký dôchodkový vek bez ohľadu na pohlavie je tiež sexistický, keďže ženy sa dožívajú v priemere viac ako muži.

Rovnako rasistický je trh práce, na ktorom sú v priemere vyššie mzdy pre ľudí s vyšším vzdelaním. 

Akoby podľa autoriek bol akýkoľvek meritokratický prvok v systéme rasizmus. Z ich strany chýba už iba otvorene povedať, že až keď všetci ľudia na svete budú mať rovnakú životnú úroveň bez ohľadu na zásluhy, ktorá je výsledkom kombinácie úsilia a schopností, až potom nálepku rasizmu odložia do šuplíka. 

Vzhľadom na kvalitu predkladaných téz je prekvapujúce, že „autorky sú doktorandky na London School of Economics and Political Science v odbore rodových štúdií, respektíve sociálnej politiky“. 

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore