Facebook a YouTube chcú mazať nepravdy o vakcínach. Prečo to nie je dobrý nápad?

Facebook a Youtube idú mazať nepravdy o vakcínach

Na Facebook vyvíja tlak aj EÚ, aj USA. Zuckerberg prisľúbil súčinnosť. Líder britských labouristov Keir Starmer dokonca navrhol pokuty pre sociálne siete, ak nie sú schopné zmazať dezinformácie.

Skúsenosti s cenzúrou z roku 2020

Minulý rok už tieto platformy naznačili prax, ako sa takéto iniciatívy budú uberať. Určite bolo vymazané množstvo nezmyselného obsahu o vzťahu očkovania a čipovaní, o šírení koronavírusu a 5G sieťach ap. Ako však dokladuje nedávna štúdia, dosah nezmyslov takéhoto typu je však minimálny a výrazne preceňovaný.

Popri tom bolo napríklad zmazané video Mariana Kotlebu s jeho vlastnou „samoliečbou“ ochorenia COVID-19. Video bolo virálne a ľuďom väčšinou slúžilo na pobavenie a zároveň mierne rozprúdilo osvetu o tom, čo je a čo nie je vhodné robiť pri samoliečení sa v prípade COVID-19.

Kotleba vo videu vyslovene zdôrazňoval, že to pomohlo jemu a iným nemusí (hoci dodajme, že nemá ako vedieť, že keby nerobil nič z toho, vyliečil by sa rovnako rýchlo alebo aj skôr) a nech sa ľudia liečia podľa toho, čo im v minulosti pomohlo. 

V auguste minulého roku tiež Facebook odstránil Trumpov odkaz, lebo údajne obsahoval nepravdivé tvrdenia o COVID-19. 

Trump vraj tvrdil, že deti sú „takmer úplne imúnne“ voči koronavírusu.

Faktom je, že deti majú miernejší priebeh ochorenia COVID-19 a úmrtnosť blízku nule. Dalo by sa teda povedať, že deti sú voči ničivým následkom COVID-19 „takmer úplne imúnne“.

Trumpove tvrdenie predstavuje zjednodušenie, ktoré je typické vo vyjadreniach politikov či novinárov. Rozhodne nebolo adekvátnym dôvodom pre zásah do prejavu a cenzúru takéhoto obsahu.

Youtube odstránil od februára do októbra okolo 200 000 videí ohľadne vírusu. 

Čo je možné tvrdiť o vakcínach? 

Vakcíny proti COVID-19 sú stále veľkou neznámou. Očakáva sa, že človek po nich bude imúnny voči COVID-19 minimálne rok. Na to však nemáme dostatočné empirické dôkazy. Malo by byť tvrdenie ohľadne doby účinnosti nad rámec empirických dôkazov dôvodom na cenzúru?

V poslednej dobe sa začína viac hovoriť o mutáciách koronavírusu. Tvrdí sa aj, že vakcíny by mali byť účinné aj proti nim. Pfizer a Moderna začali s testovaním účinnosti proti britskej mutácii. V súčasnosti je to však tvrdenie nad rámec dostatočne spoľahlivých empirických dôkazov. 

Účinnosť vakcín proti novej africkej mutácii je však zatiaľ neprebádaná. Mal by byť všeobecný optimizmus ohľadne účinnosti vakcín proti mutáciám koronavírusu dôvodom na cenzúru?

Ak je údajné zľahčovanie ochorenia COVID-19 dôvodom na cenzúru, čo potom zľahčovanie vedľajších účinkov vakcín?

O prípadných dlhodobých nežiaducich účinkoch vakcín proti COVID-19 nemáme empirické dôkazy a z povahy veci zatiaľ ani byť nemôžu. Vakcíny odmietajú aj mnohí zdravotníci. 

Veľa ľudí však vyjadrujú svoje optimistické alebo pesimistické presvedčenie k tejto téme. Obe presvedčenia bez exaktného empirického základu by mali byť teda mazané?

Strieľanie gólov iba do jednej bránky

Ako ukazujú doterajšie skúsenosti s mazaním obsahu na sociálnych sieťach ohľadne koronavírusu, možno očakávať, že obeťou cenzúry budú prakticky výlučne antivakcinačné a nie aj provakcinačné tvrdenia, ktoré nie sú dostatočne súladné s pravdou či empirickými dôkazmi. 

Po mazaní obsahu v prospech očkovania, ktorý by obsahoval zavádzania či nepravdy, nikto nevolá a je pravdepodobné, že sa taký obsah mazať nebude a že to bude dostávať rovnakú mediálnu pozornosť. 

To vytvára informačnú nerovnosť a ľudia budú mať sťaženú možnosť vytvoriť si k téme adekvátny názor. 

Videá alebo texty sú často plné faktov a aj zjednodušení či neprávd. Určitý obsah teda môže byť prínosný, hoci časť z neho obsahuje zavádzanie či nepravdy vyžadujúce korekciu. Možno očakávať, že s týmto prístupom bude obsah tohto typu rovno zmazaný. 

Fact-checkerské iniciatívy nie sú objektívne

Ďalším problémom je, že mnohé fact-checkerské či antidezinformačné aktivity sa v skutočnosti samé správajú neraz propagandisticky, šíria dezinformácie a sú úplne ignorantské k náprave po upozornení. V lepšom prípade iba trpia ideologickou selekciou.

V súčasnosti neexistuje žiadna inštitúcia či iniciatíva, ktorá by bola v boji proti dezinformáciám dostatočne objektívna.

Takže možno očakávať, že sa budú kriticky zaoberať hlavne obsahom, ktorý je zameraný proti očkovaniu a nie takým, ktorý je za čo najširšie očkovanie. 

Je tiež úplne bežné, že zo strany týchto iniciatív sú nepresnosti zveličované ako nepravdy a nepravdy sú zveličované ako úmyselné klamstvá, dezinformácie či hoaxy. Niekedy si dokonca tieto iniciatívy vymýšľajú tvrdenia o obsahu, ktorý následne kritizujú alebo si ho svojvoľne dezinterpretujú

Záver

Cenzúra zo strany Facebooku a Youtubu reálne zabíja diskusiu k proticovidovým vakcínam, ktorá je potrebná. Rôzne otázky, ktoré trápia odbornú i laickú verejnosť, nie sú buď dostatočne zodpovedané alebo ak sú odpovede v neprospech vakcín, nemajú dostatočnú mediálnu pozornosť. V prípade takejto jednostrannej a neobjektívnej cenzúry takto „korigovanú“ diskusiu nemožno považovať ani za slobodnú, ani za prínosnú.

Sami sme chceli do tejto diskusie prispieť rozhovorom s administrátorom stránky Vaxinátor, ktorá svojou komunikáciou budí dojem, akoby išlo o projekt nejakého anonymného nezávislého provakcinačného nadšenca, pričom ale, ako sa uvádza v popise tejto FB stránky, ide o projekt PR agentúry Seesame s podporou AIFP (Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu). Chceli sme v rozhovore dať na pretras kolujúce obavy z nastupujúcich vakcín. Žiaľ, inak sebavedomo pôsobiaci Vaxinátor na túto ponuku reagoval odmietnutím.

Cenzúra nadnárodných korporátov v súzvuku so západnými vládami namiesto hlbokej a poctivej debaty nahráva tým, ktorí vidia spolčenie sa farmafiriem, západných vlád a technologických gigantov proti obyčajným ľuďom.

Je veľmi otázne, či takýmto prístupom u ľudí, ktorí sa neplánujú očkovať, v konečnom dôsledku ich obavy oslabia alebo posilnia. 

V takto polarizovanej a informačne nerovnej spoločnosti cenzúra zo strany systému často vedie u obetí cenzúry len k posilneniu presvedčenia o pravdivosti ich názorov, či je až vodou na mlyn pre zjednodušujúce konšpiračné názory.

Dezinformácie toho najhrubšieho zrna o vakcínach si nájdu nové cesty na šírenie, mimo vedomia širšej verejnosti, ktorá by dotyčných ľudí mohla vtiahnuť do debaty a vyvádzať ich z omylu.

Zdroj obrázka: BBC

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore