Ako Konšpirátori.sk klamú o našom obsahu

Pinokio, ilustračný obrázok

Už viackrát sme spomínali, že projekt Konšpirátori.sk zaradil náš web medzi weby s klamlivým, podvodným či konšpiračným obsahom. Opakovane sme od nich žiadali, aby na to uviedli nejaké argumenty. Konšpirátori.sk náš web po našej žiadosti prehodnotili, avšak ani po tom toto  nezmyselné hodnotenie nezmenili s tým, že k tomu nemajú čo dodať. Inými slovami: ich svojvôľa je viac ako argumenty.

Medzitým sme ale zistili, že nejaké hodnotenia nášho obsahu predsa len publikovali

Už viackrát sme reagovali na ich dezinformácie a ohováranie, tak sme sa pozreli aj na tieto hodnotenia. Ukážeme, že všetky sú silno zavádzajúce či až vyslovene klamlivé. 

Konkrétne hodnotenia nášho obsahu zo strany Košpirátori.sk

K článku Ako to je s volením zo zahraničia? Komu pomáha? uviedli nasledovné:

„Hrot.info rád vytvára dojem nepriateľa. V tomto článku to je údajné spojenie mimovládnych organizácií, ktoré ‘korigujú’ dôchodcov a verbujú zahraničných liberálov.“ 

V našom článku sa píše o tom, že rôzne predvolebné iniciatívy podporené konkrétnymi mimovládkami či ich predstaviteľmi v skutočnosti neboli politicky neutrálne. Na jednej strane mobilizovali tých voličov, ktorí častejšie volia „demokratickú opozíciu“, avšak dôchodcov, ktorí častejšie volili vtedajšiu koalíciu (Smer-SD či SNS) „vzdelávali“, ako rozpoznávať manipulácie, konšpirácie a podobne. 

Autor to dokladuje mnohými konkrétnymi príkladmi a faktami. S odkazmi, ktoré si každý môže preveriť, pričom najčastejším zdrojom sú médiá hlavného prúdu a vyjadrenia samotných iniciatív.

Článok vecne, slušne a podložene kritizuje niektoré aktivity mimovládok, čo je však niečo úplne iné ako „vytváranie dojmu nepriateľa“. Toto hodnotenie možno považovať za úmyselné šírenie nepravdy, lebo v inom článku, ktorý hodnotili nižšie (Ideológia politických mimovládok) je väčšia časť s podnadpisom:

„Mimovládky, aj tie politické, robia väčšinou dobré veci“. Čiže autor a rovnako tak celý web tému politických mimovládok nevníma čiernobielo a nevytvára dojem žiadneho nepriateľa. 

Navyše výraz „liberáli“ sa v článku ani nespomína. 

K článku Dvojitý meter Penta a Blaha a v čom má Blaha pravdu uvádzajú:

„Tu článok zľahčuje a opatrne podporuje Blahove konšpirácie.“

Článok v skutočnosti nič nezľahčuje a už vôbec nepodporuje žiadne konšpirácie. Autor v článku kritizuje Blahov hrubý slovník i Blahove zavádzania. Poukazuje však aj na to, že podobne zavádzajúce, expresívne či až vulgárne prejavy novinárov na strane hlavného prúdu takú prudkú reakciu nevyvolávajú. 

Uvádza na to konkrétne príklady aj s odkazmi, ktoré si každý môže overiť. A poukazuje tiež na to, že keď Penta chcela zablokovať vydanie knihy Gorila, zožala za to silnú kritiku médií. Keď niečo podobné robí ESET, reakcia médií hlavného prúdu je úplne iná.

Článok zároveň poukazuje na to, že majitelia vlastniaci ESET spĺňajú definíciu oligarchov, pričom tiež je nespochybniteľným faktom, že ovplyvňovali a ovplyvňujú na Slovensku voľby a politiku celkovo. 

Okrem toho článok sumarizuje viaceré indície, podľa ktorých by majitelia ESETu mohli spolupracovať s tajnými službami USA. U dodávateľov antivírusového softvéru by to bolo sčasti aj pochopiteľné. Avšak autor opakovane upozorňuje, že na to nebol predložený žiadny dôkaz. 

K článku 80. výročie vzniku Slovenského štátu: média v postpravdovom opojení uviedli:

„Ako médiá údajne neprávom očierňujú vojnový Slovenský štát.“

Článok prináša komplexnejšie hodnotenie toho, ako médiá pokryli tému Slovenského štátu na jeho 80. výročie. Zhodnotené boli médiá celkovo, nielen médiá hlavného prúdu, ale napr. aj  alternatívne Hlavné správy. 

V článku sú zdokladované silné manipulácie až nepravdy, ale aj vyzdvihnuté objektívnejšie príklady zo strany jednotlivých mediálnych výstupov. Celkovo je predložená aj syntéza základných hodnotiacich chýb ohľadne Slovenského štátu. 

Čiže nie je pravdou, že článok pojednáva o tom, ako médiá údajne neprávom očierňujú vojnový Slovenský štát. 

Článok síce pojednáva hlavne o tom, ako médiá v rozpore s historickou skutočnosťou pristupujú k Slovenskému štátu predpojato, ale sú v ňom vyzdvihované aj články neraz tých istých médií, v ktorých je historický obraz vykreslený ako tak objektívne. 

K článku Čo znamená odsúdenie Mazureka pre slobodu slova? uvádzajú:

„Tu autor opatrne obhajuje výrok Milana Mazureka o Rómoch. Zároveň sa snaží navodiť dojem, že súd bol do rozhodnutia dotlačený liberálmi.“

Nie je pravdou, že autor opatrne obhajuje výrok Mazureka o Rómoch. Mazureka aj kritizuje, keď uvádza, že jeho prejavy niekedy prekračujú hranice slušnosti.

Autor na základe predložených argumentov smeruje k tomu, že je dosť kontroverzné odsúdiť Mazureka za jeho výroky o Rómoch, keďže je sporné, či sú hanobiace a vyslovene nepravdivé.

Uvádza tiež to, že súdy môžu podliehať mediálnemu tlaku, čo je však napísané v podmieňovacom spôsobe v rámci legitímnej polemiky.

Poznáme pritom viaceré prípady z praxe, kedy súd nerozhodol tak, ako to médiá očakávali a médiá následne začali prichádzať s možnými nekalými motiváciami sudcu či súdu pre jeho rozhodnutie (napr. tu alebo tu). Niekedy sa na takýchto prípadoch snažia reputačne priživiť aj politici

K článku Ideológia politických mimovládok uvádzajú:

„Ako mimovládne organizácie údajne bojujú proti záujmom väčšiny Slovákov.“

Opäť veľmi zavádzajúce a zjednodušené hodnotenie. Článok ukazuje, že niektoré (nie všetky) mimovládne organizácie sú financované zo zahraničia a zároveň presadzujú politiky, ktoré sú v rozpore s hodnotami väčšinovej spoločnosti na Slovensku (čo je doložené serióznymi prieskumami verejnej mienky). 

Článok však jasne upozorňuje na to, že: „Drvivá väčšina mimovládnych organizácií je svojou podstatou apolitických.“ „Aj v politických mimovládkach sú podstatnou náplňou činnosti prosociálne aktivity...“ „Napriek tomu, že sme kritickí voči niektorým kontroverzným aspektom činnosti politických mimovládok, uvedomujeme si, že v nich pracujú ľudia s pozitívnou energiou, motiváciou a úprimnou snahou pomôcť Slovensku. Sme si toho plne vedomí a oceňujeme to.“

K článku Odstúpenie Mistríka v prospech Čaputovej – vopred pripravený scenár? uvádzajú:

„Hrot.info sa často snaží o vytvorenie nepriateľa. V tomto článku to sú prieskumné agentúry. Konšpiruje o tajnej dohode Roberta Mistríka a Zuzany Čaputovej o jeho odstúpení z prezidentskej kampane 2020.“

Opäť klamlivé hodnotenie. Autor poukazuje na viaceré vážne nepresnosti prieskumných agentúr (ďaleko za štatistickou chybou) a zdôrazňuje, že prieskumné agentúry nielen politiku merajú, ale ju aj vytvárajú, pričom sa prihovára za väčšiu kontrolu a dátovú transparentnosť daných agentúr. 

Autor rozhodne nekonšpiruje o tajnej dohode Mistríka a Čaputovej, ale o nej polemizuje. Rozsiahlo dokladuje, prečo je daná polemika na mieste a že médiá vo všeobecnosti sa tomu prakticky vôbec nevenovali. Oslovený Mistrík nám na priame a jednoduché otázky dodnes neodpovedal. 

Napriek tomu sme nikdy nikde netvrdili, že k tajnej dohode došlo. Polemika v serióznejších médiách je úplne bežná a legitímna. Snaha Konšpirátorov.sk to nazvať konšpirovaním je iba manipulatívna snaha cez svojvoľnú extenziu tohto pojmu na nás tento výraz vztiahnuť. 

Manipulácie anonymov s cieľom legitimizovať lož

Ak by niekto takto hodnotil naše texty vo facebookovej diskusii, povedali by sme si, že dotyčný je buď príliš predpojatý alebo má problém čítať s porozumením.

Pri autoroch projektu, ktorý sa tvári ako skupina expertov na posudzovanie kvality mediálnych informácií, by takýto úsudok asi nebol presný. Skôr tu možno predpokladať potrebu očierňovať a šíriť klamstvá o nevyhovujúcom obsahu, potrebu legitimizovať skóre, kvôli ktorému zaradil Hrot.info medzi konšpiračné médiá. 

Každý si môže dané články prečítať a posúdiť, do akej miery sú hodnotenia Konšpirátorov.sk adekvátne na ich zaradenie na zoznam konšpiračného, podvodného a klamlivého obsahu. 

My sme sa stále nedozvedeli žiadny relevantný argument. 

A už vôbec nevieme, ktorí členovia ich komisie udelili také zlé známky nášmu obsahu, ani prečo.

Dokonca Konšpirátori.sk aj pri týchto hodnoteniach uvádzajú nasledovné: 

„Tieto obrázky / screenshoty slúžia ako ukážky obsahu v čase, keď sme daný web zaradili na zoznam. Samotné zaradenie webu na zoznam nijak nesúvisí s uvedenými ukážkami, ukážky nevytvára naša komisia a ani sa na základe nich nerozhoduje. Práve naopak, ukážky vytvárame až vtedy, keď komisia rozhodne o danom webe, aby komisia nebola ovplyvnená.

Uvedené screenshoty, prípadne komentované náhľady stránok sú iba ukážkami z daného webu a nejde o príklady dôvodov zaradenia daného webu na našom zozname.“

K tomuto súboru silno zavádzajúcich tvrdení o našom obsahu nie je nikto ochotný sa verejne prihlásiť, obhájiť ich a niesť za ne zodpovednosť. 

Projekt Konšpirátori.sk tak opäť verejne degraduje nielen svoju odbornú kredibilitu a hodnovernosť, ale aj morálnu autoritu a to pod bod mrazu.

Zdroj obrázka: pngimg

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore