Vojačky (zdroj: pixabay)

Lukáš Kekelák na Postoji priniesol minulý rok informáciu o tom, že vo veľkej Británii Úrad pre reklamné štandardy (ASA) na základe sťažností verejnosti zakázal prvé dve televízne reklamy, ktoré porušovali nové pravidlá zobrazovania rodových stereotypov v reklamných spotoch z júna minulého roku

Finančne nás môžete podporiť na naše číslo účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore