Filozofia

 • Roman Michelko: Alternatívne politické systémy (recenzia)

  Kedy sa v ZSSR konali prvé skutočné voľby? Bola Líbya za Kaddáfího diktatúrou alebo priamou demokraciou? Koľko referend ročne sa uskutoční vo Švajčiarsku? Odpovede na tieto a množstvo iných otázok dáva najnovšia kniha Romana Michelka, Alternatívne politické systémy, ktorá vyšla v edícii DAV DVA.

 • Dystopický sen o riešení európskej demografickej krízy

  Prinášame vám za zamyslenie text v podobe myšlienkového experimentu či úvahy. Do akej miery popisuje to, čo sa okolo nás deje a aké závery si z neho vyvodíte, už necháme na čitateľa.

 • Prečo to nevolať progresivizmus, neomarxizmus, liberalizmus...? Polemika o názve súčasného západného totalitarizmu

  inklúzia a diverzita

  Dynamicky sa vyvíjajúca politická korektnosť, presadzovanie LGBTQ+ agendy, otvorenosť imigrácii, neprimerané ustupovanie požiadavkám etnických a rasových menšín či stále častejšie umlčiavanie aj veľmi umiernených kritikov.

 • Inkluzivizmus – nová vládnuca ideológia upadajúceho Západu

  Trans v ženskom futbale

  Západ desaťročia prechádza premenami, ktoré sa za posledné roky výrazne zdynamizovali. Toto smerovanie je mnohými kritizované a existuje pomerne veľa výrazov, ktorými je daná ideológia, resp. časť jej prejavov, označovaná (progresivizmus, liberalizmus, neliberálny liberalizmus, liberálny fašizmus ap.). 

 • Slovensko je ochromené a potrebujeme ho súrne zapnúť

  zbúranie ekonomiky

  Je chvályhodné, keď sa ľudia i politici riadia odporúčaniami odborníkov. Avšak súčasná vláda podľahla silnému hygienicko-epidemiologickému redukcionizmu, pričom umenie riadiť štát i schopnosť zvládnuť krízu spočíva v rozumnom integrativizme.

 • Prečo sú rodové archetypy dôležité pre existenciu civilizácie?

  Vojačky (zdroj: pixabay)

  Lukáš Kekelák na Postoji priniesol minulý rok informáciu o tom, že vo veľkej Británii Úrad pre reklamné štandardy (ASA) na základe sťažností verejnosti zakázal prvé dve televízne reklamy, ktoré porušovali nové pravidlá zobrazovania rodových stereotypov v reklamných spotoch z júna minulého roku

 • Ideológia politických mimovládok

  Vo verejnej diskusii na Slovensku sa veľa hovorí o úlohe „politických mimovládok“ v politickom procese. Na jednej strane vykonávajú väčšinou všeobecne prospešnú činnosť, ktorej prínos nikto nespochybňuje. Zároveň sa však aktívne zapájajú do do verejnej diskusie a tvorby verejnej politiky v oblasti geopolitiky, multikulturalizmu a práv menšín, kde vystupujú ako zástupcovia občianskej spoločnosti. V tomto článku na konkrétnych faktoch a štatistikách ukazujeme, že tieto subjekty v podstatných politických postojoch: 1. nereprezentujú občiansku spoločnosť, ale iba jej menšinovú časť; 2. bližšie popisujeme, aké hodnoty („ideológiu“) presadzujú.

 • Petr Hampl: Prolomení hradeb (recenzia)

  Petr Hampl, Prolomení hradeb

  Český sociológ Petr Hampl napísal a vydal tento rok knižku Prolomení hradeb. Predstavuje pokus o zdôvodnenie toho, prečo západná civilizácia podlieha islamu. Snaží sa tiež prísť s predstavou, ako sa môže Západ pred svojím civilizačným zánikom zachrániť.

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore