Univerzita P. J. Šafárika sa pridala k „boju proti dezinformáciám“

Ako v minulosti, tak aj dnes sa stretneme s množstvom dezinformácií. Poukazovať na ne a stavať proti nim pravdu je šľachetným poslaním. Súčasný boj proti dezinformáciám má však množstvo problémov. Je často jednostranne spolitizovaný, svoje tvrdenia neodôvodňuje, či bežne za dezinformácie označuje aj iné názory. Pokiaľ sa k takto spolitizovanému „boju proti dezinformáciám“ pridávajú univerzity, neveští to nič dobré.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nedávno spustila stránku „Overuj si fakty“ (overujsifakty.sk). Stránka obsahuje všeobecné informácie o tom, čo sú to dezinformácie, konšpiračné teórie, sociálne inžinierstvo a podobne.

S mnohými radami možno súhlasiť, napr. preverovanie zdrojov, či daný zdroj obsahuje pohľad z oboch strán, či uvádza pramene a podobne. Značná časť obsahu je však problematická.

Rozpory v pojmoch

Nedomyslené sú už niektoré definície základných pojmov: za dezinformáciu je označená „nepravdivá, vedome skreslená informácia, ktorej cieľom je ovplyvniť určitú skupinu ľudí, prípadne celú populáciu“.

Nižšie sú však medzi „typy dezinformácií“ radené propaganda či konšpiračná teória. Pri propagande sa pritom priamo na stránke uvádza, že „využíva pravdu na to, aby propagovala učitú ideu alebo stranu, pričom vyznieva objektívne“, čo je však v rozpore s definíciou dezinformácie, z ktorej UPJŠ vychádza.

Mnohé teórie o konšpiráciách sú taktiež pravdivé, napr. aféra Watergate. Označiť ich plošne za dezinformácie je v zmysle vyššie uvedenej definície tiež nezmyselné.

Aj vedci skúmajúci konšpirácie často poukazujú na to, že pojem „konšpiračná teória“ by mal byť neutrálny. Konšpiračné teórie môžu byť pravdivé alebo nepravdivé a nemožno ich automaticky zrovnávať s dezinformáciami.

Medzi „typmi dezinformácií“ sú ďalej uvedené aj trolling a paródia a satira, čo je absurdné, keďže tieto často neoperujú so žiadnymi faktickými tvrdeniami, ale predovšetkým humorom.

Každý vedec vie, že myšlienková schéma, v ktorej si odporujú už základné pojmy, je odsúdená na zánik.

Odporúčajú iniciatívy, ktoré samé dezinformujú

Ďalej stránka odporúča webstránky o dezinformáciách vrátane Infosecurity.sk, EUvsDiSiNFO a Konšpirátori.sk.

Týmto iniciatívam sme sa podrobne venovali vo viacerých článkoch. Infosecurity.sk napríklad bez dôkazov obvinila facebookovú stránku Milujeme Rusko, že je „informačnou operáciou Ruskej federácie“. Odkryla mená jej adminov, dvoch mladých chalanov (podľa vlastných slov ju robia zadarmo a vo voľnom čase). Infosecurity to prezentovala ako odhalenie „sofistikovanej ruskej propagandy“, no neuviedla absolútne žiadne dôkazy o ich napojení na ruskú vládu či oligarchov.

Konšpirátori.sk tvoria zoznam údajne dezinformačných webov. Hoci mnoho z uvedených stránok je naozaj neserióznych, sú medzi ne zaradené aj také, ktoré nie sú problematické (vrátane tohto webu (bližšie pozri tu a tu)). Tieto weby boli zaradené na zoznam bez uvedenia akýchkoľvek argumentov. Po viac ako 5 rokoch existencie boli pre niektoré weby pridané posudky, avšak pochybnej kvality.

V „nezávislej komisii“ Konšpirátorov je množstvo konfliktov záujmov, keďže jej členmi sú novinári, členovia mimovládok spolupracujúcich s cudzími mocami či dokonca priamo riaditelia médií (v čestnej komisii).

Vo výstupoch projektu Konšpirátori.sk sme našli aj konkrétne nepravdivé informácie, na ktorých existenciu sme Konšpirátorov upozornili aj s presným doložením zdrojov. Nepravdivé informácie však ani potom nestiahli, hoci náš mail čítali. Odpísali nám, že nevidia dôvod komunikovať s webom, ktorý je na ich zozname a označuje ich za klamárov.

EUvsDiSiNFO označuje aj názorové tvrdenia či hypotézy za dezinformácie. Navyše, sama na vlastnej stránke uvádza, že skúma len „prokremeľské“ dezinformácie, manipulácie iných štátov ju teda nezaujímajú.

Sama je však platená zo štátnych financií: jej hlavným sponzorom je Európska únia. Zjavne ide o spolitizovanú inštitúciu, ktorej je skutočný boj proti dezinformáciám na míle vzdialený. Dokonca jeho činnosť podľa definície UPJŠ spadá pod pojem propaganda.

UPJŠ sme oslovili s otázkami o tom, na základe čoho vyberala odporúčané iniciatívy a na základe čoho tvorili definície pojmov. UPJŠ neodpovedala, o jej prípadnú odpoveď článok doplníme.

Politizácia univerzít

Akademici sa často pýšia dôkladnosťou, kritickým myslením, konzistenciou a podrobným dokladaním zdrojov. Vo vedeckých štúdiách tieto skutočnosti prítomné obvykle naozaj sú.

Ako to však vyzerá v praktickom živote?

Ukázali sme si stránku, ktorá funguje pod hlavičkou univerzity, avšak obsahuje základné logické chyby. Za relevantné zdroje považuje iniciatívy, ktorých predpojatosť a konflikty záujmov sú evidentné.

Tieto informácie sú pritom ľahko dostupné: naša hĺbková analýza projektu Konšpirátori.sk, kde podrobne a s uvedením zdrojov analyzujeme konkrétne prešľapy, vyskakuje vo vyhľadávaní Google v prvej desiatke.

Každý, kto by sa s témou chcel seriózne oboznámiť, tieto kritické argumenty ľahko nájde. Zdá sa však, že v témach, ktoré sú propagované v hlavnom prúde a súvisia so „spoločenskou zodpovednosťou“ sa používajú nižšie štandardy kritického myslenia.

Ak sa k tomuto fenoménu však pridajú univerzity, je to v jasnom rozpore s ich poslaním i deklarovanými cieľmi. Tie by však mali platiť nielen vo vedeckých článkoch, ale aj – a predovšetkým – v každodennom živote.

Zdroj obrázku: https://overujsifakty.sk/

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore