Recenzie

 • Sebastián Jahič: Rozdelená spoločnosť (recenzia)

  Pôvodné knižné dielo Rozdelená spoločnosť od slovenského autora Ivana Šebestu (píšuceho pod pseudonymom Sebastián Jahič) zo zvolenského vydavateľstva Sol Noctis obsahuje množstvo podnetných myšlienok pre aktuálne politické diskusie. Kritizovať excesy ako populistického, tak liberálneho tábora i hľadaniu možného zmieru a „nového konsenzu“ medzi nimi je rovnako ambiciózne, ako potrebné. Na druhej strane, navrhnuté spôsoby realizácie tejto myšlienky vyznievajú miestami neveľmi realisticky.

 • Roman Michelko: Alternatívne politické systémy (recenzia)

  Kedy sa v ZSSR konali prvé skutočné voľby? Bola Líbya za Kaddáfího diktatúrou alebo priamou demokraciou? Koľko referend ročne sa uskutoční vo Švajčiarsku? Odpovede na tieto a množstvo iných otázok dáva najnovšia kniha Romana Michelka, Alternatívne politické systémy, ktorá vyšla v edícii DAV DVA.

 • Ján Dudáš: Slovník aktuálnych pojmov a výrokov (recenzia)

  Docent Ján Dudáš v tento rok vydanej knihe Slovník aktuálnych pojmov a výrokov otvára veľmi dôležitú a na spracovanie náročnú tému. Poukazuje na to, že mnohé pojmy sa dnes používajú zmätočne a manipulatívne, že značná časť humanitných vied je preniknutá ideológiou a že v nich chýba skutočná pluralita a diskusia. Základný problém je identifikovaný správne, jeho spracovanie je však hlboko nedostatočné. Napriek tomu, že sa kniha tvári seriózne, ide o bizarnú znôšku pitoreskných urážok ideových oponentov, nepodložených konšpiračných teórií a intelektuálneho elitizmu.

 • Hans Rosling: Moc faktov (recenzia)

  Hans Rosling bol švédsky lekár, akademik a popularizátor štatistických faktov. Jeho prednášky o demografických otázkach a ním iniciovaný projekt Gapminder sú svetoznáme. Keď mu v roku 2016 diagnostikovali ťažkú formu rakoviny pankreasu, rozhodol sa investovať svoj zvyšný čas do napísania knihy, ktorá spropaguje uvažovanie na báze faktov. Vo februári 2017 zomrel, ale svoju knihu Moc faktov ešte stihol napísať.

 • Tim Marshall: Rozdelený svet (recenzia)

  Tim Marshall je britský novinár a publicista, ktorý sa v ostatných rokoch stal popularizátorom geografie s dôrazom na jej politické súvislosti. Najmä jeho kniha V zajatí geografie z roku 2015 sa stala celosvetovým bestsellerom. Minulý rok vydal svoju najnovšiu knihu Rozdelený svet s podnázvom Prečo žijeme v epoche múrov (na Slovensku vo vydavateľstve Premedia). Táto kniha prináša zaujímavé poznatky, avšak autora však možno tiež v mnohom korigovať.

 • Petr Hampl: Prolomení hradeb (recenzia)

  Petr Hampl, Prolomení hradeb

  Český sociológ Petr Hampl napísal a vydal tento rok knižku Prolomení hradeb. Predstavuje pokus o zdôvodnenie toho, prečo západná civilizácia podlieha islamu. Snaží sa tiež prísť s predstavou, ako sa môže Západ pred svojím civilizačným zánikom zachrániť.

 • Martin Milan Šimečka: Medzi Slovákmi (recenzia)

  Martin Šimečka v knihe Medzi Slovákmi, za ktorú dostal ocenenie Cena Dominika Tatarku, rozpráva svoje životné príbehy a skúsenosti a ich dopad na jeho politické postoje. Zaujímavým spôsobom vykresľuje pozadie svetonázoru liberálnej demokracie a spôsob, akým sa u nás vytvárala generácia, ktorá zohrala dôležitú úlohu v novembri 1989. Bližšie si ju rozobrať je dôležité aj preto, že jej ideoví pokračovatelia dnes získavajú čoraz väčší politický vplyv prostredníctvom rozsiahlych protestov či siete etablovaných mimovládnych organizácií.

 • Jan Keller: Európske rozpory vo svetle imigrácie

  Moravský sociológ Jan Keller vydal minulý rok knihu Európske rozpory vo svetle imigrácie, v ktorej si posvietil na niektoré štrukturálne problémy Európskej únie. Dielo je písané v súlade s ideovým zameraním autora ľavicovým perom, avšak má potenciál zaujať omnoho širšie spektrum čitateľov, najmä tých, ktorí sa zamýšľajú nad vzťahom starých a nových členských štátov EÚ, gréckou dlhovou krízou či otázkou migrácie.

 • Nemecko pácha samovraždu

  Thilo Sarrazin je nemecký národohospodár a sociálno-demokratický politik, ktorý pôsobil aj ako berlínsky finančný senátor či člen predsedníctva nemeckej centrálnej banky. V roku 2010 šokoval celé Nemecko, keď napísal najúspešnejšiu knihu literatúry faktu v dejinách nemeckého spolkového štátu s názvom Deutschland schafft sich ab (Nemecko pácha samovraždu). Iba do začiatku roku 2012 sa z nej predalo jeden a pol milióna výtlačkov. Našla si mnohých odporcov, ale ešte viac zástancov. Témy, o ktorých píše, sú však zásadné nie iba pre Nemecko, ale aj pre zvyšok Európy vrátane Slovenska.

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore