Len pred pár týždňami sa akciové trhy stali svedkom nevídanej udalosti. Malí akcionári sa dokázali v rámci akcie Gamestop na internete spojiť a vytiahnuť nahor hodnotu firmy, v ktorej pád veľkí investori dúfali a plánovali na ňom zarobiť. Podarilo sa. Veľké fondy tak prišli o miliardy dolárov a množstvo drobných akcionárov za pár dní zbohatlo na ich úkor. Mnohí v tom vidia novodobé víťazstvo Dávida nad Goliášom, potrestanie chamtivých bankárov z Wall street. Iní sú však skeptickí.

covid-19 a náklady na záchranu životov

Január bol na Slovensku v znamení celoplošného „skríningového testovania“, čo bol nový marketingový eufemizmus pre povinné celoplošné testovanie antigénovými testami. 

Igor Matovič predstavuje fázy otvárania ekonomiky

Dnes si už mnohí spätne uvedomujú, že Matovičova vláda prvé mesiace odpovedala na koronavírus neprimerane. Počas prvých týždňov šírenia koronavírusu na Slovensku bola preferencia opatrnosti prirodzená a vzhľadom na kontext a dostupné informácie aj pochopiteľná.

Koncom marca a v priebehu apríla bolo však už viacerým na základe existujúcich poznatkov a súvislostí jasné, že prisilné obmedzenia sú celkovo kontraproduktívne. 

Už keď boli na Slovensku potvrdené prvé prípady koronavírusu a vláda začala prijímať prvé opatrenia, obmedzenia a odporúčania, reakcia ľudí na ne bola odlišná. 

zbúranie ekonomiky

Je chvályhodné, keď sa ľudia i politici riadia odporúčaniami odborníkov. Avšak súčasná vláda podľahla silnému hygienicko-epidemiologickému redukcionizmu, pričom umenie riadiť štát i schopnosť zvládnuť krízu spočíva v rozumnom integrativizme.

hnutie žltých viest

Švédska tínedžerka Greta Thunbergová svojím idealistickým prejavom s prvkami opovrhovania, zúfalstva a uzurpovania si práva hovoriť za celú jej generáciu, vzbudila vášne. Vytkla globálnym politickým elitám, že planéte nepomáhajú dosť, lebo jediné, čo ich zaujíma, sú peniaze a ekonomický rast. „Ako sa opovažujete?!“ či „Toto vám naša generácia neodpustí,“ znelo z jej úst, silno emocionálne podfarbené.

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore