Prvá fáza misie Defend Europe, o ktorej sme informovali prednedávnom, bola po dosiahnutí viacerých úspechov ukončená.

Defend Europe [Bráň Európu] je najnovším projektom Identitárneho hnutia. Jeho hlavným cieľom je podrobnejšie zmapovať činnosť mimovládnych organizácií, ktoré na svojich lodiach prevážajú migrantov spred pobrežia Líbye do Talianska.