Pred niekoľkými dňami sme informovali o návrhu z dielne ministra školstva Branislava Gröhlinga, ktorým sa má dosiahnuť to, aby školy pri vydávaní spätných potvrdení o dosiahnutí vzdelania uvádzali nie skutočné pohlavie žiaka, ktorý vtedy školu absolvoval, ale „zmenené“ pohlavie daného človeka, ak teda si pohlavie „zmenil“. Uviedli sme aj argumenty, prečo tento návrh nie je dobrý.

V poslednom čase sme svedkami toho, ako si ideológia a politika podrobujú čoraz väčšiu časť spoločenského života. Politická korektnosť, autocenzúra, kultúra rušenia či vyhadzovanie z práce za názor sa na Západe stávajú pomaly každodennou súčasťou života. A neobchádza to ani vedu. O to viac človeka poteší, ak sa nejaká aktuálna udalosť vymyká tomuto vzorcu. Aspoň sčasti.

Čína a Veľká Británia, koronavírus

Článok prešiel 12. 1., 6. 2. a 24. 3. 2021 aktualizáciami.

Infektológovia vzhľadom na krivku nárastu pozitívnych prípadov, ktorú máme na Slovensku, predpokladajú, že anglickú alebo inú podobnú mutáciu koronavírusu tu máme asi už od septembra, pričom sa šíri rýchlejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. 5. januára prítomnosť tejto mutácie oficiálne potvrdilo aj MZ SR.

Zástancovia multikulturalizmu často argumentujú potrebou kritického myslenia a tým, že sa treba spoliehať na odborné argumenty, nie na subjektívne predsudky. Čo však v prípade, ak veda ukazuje, že multikulturalizmus má na spoločnosť škodlivé účinky?

Certifikát z celoplošného testovania

Tento víkend prebehlo kontroverzné a silno dramatické celoplošné testovanie antigénovými testami na zistenie výskytu ochorenia COVID-19. 

Smrtnosť chrípky a COVID-19

Parameter smrtnosti ochorenia COVID-19 je prirodzene od začiatku pre verejnosť veľmi významným číslom. Z tohto parametra sa dá totiž odhadnúť, aké šance prežiť má človek, ak by na COVID-19 ochorel. 

Koronavírus ako monštrum

AKTUALIZÁCIA 6. 2. 2021: Nosná téza článku, že nakazenie sa je predovšetkým o vlastnej nedbanlivosti, platila pri pôvodnom variante koronavírusu. S nástupom britskej mutácie, ktorá je výrazne infekčnejšia, je táto téza oslabená. Spôsoby, ako sa môže človek účinne chrániť pred nakazením sa pri kontakte s inými ľuďmi, sa zatiaľ iba nachádzajú.

Už od jarnej koronakrízy sa presadila hlavná stratégia, že všetci ľudia musia byť ohľaduplní a výraznejšie obmedzovať samých seba, aby zachránili životy tým zraniteľným.

Minulý týždeň vyšiel v Denníku N rozhovor s umelkyňou a režisérkou Slávou Daubnerovou. V ňom hovorí, že pandémia bude mať na slovenskú kultúru „likvidačný dopad“ a sťažuje sa, že kultúra na Slovensku „bola vždy na poslednom mieste“. Zároveň však hovorí, že „Slováci kultúru nepociťujú ako nejakú vyššiu potrebu pre svoju existenciu“ a že je otázka „či bola kultúra na Slovensku vôbec niekedy bytostne prítomná“.

Úmrtnosť na COVID-19 a zaočkovanosť proti chrípke OECD

Text do 24 hodín od publikovania prešiel výraznejšou aktualizáciou. 

Faktory, ktoré majú vysvetliť našu výnimočne nízku úmrtnosť na COVID-19 v tzv. prvej vlne, sú mnohé. 

V Medzinárodnej klasifikácii chorôb, verzii 11, viacero diagnóz z predchádzajúcej verzie 10 úplne vypadlo. Iné boli kontroverzným spôsobom pozmenené, takže napríklad nie všetky prejavy pedofílie, či dokonca nekrofílie, sú už považované za poruchu. Takéto trendy môžu napomáhať normalizácii či až akceptácii spoločensky škodlivého správania.

Našu prácu robíme vo voľnom čase a bez nároku na honorár. Peniaze však potrebujeme na chod portálu a propagáciu našich výstupov. Budeme vďační, keď nás finančne podporíte na čísle účtu:

SK06 8330 0000 0021 0169 4717

Viac o podpore